Szanowny Rodzicu

Dyrektor Szkoły
Beata Lejmanowicz

Kochając marzy się o przyszłości - Stefan Żeromski
 

    

   Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.

   Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej, a wprzypadku punktowych elementów odblaskowych - także barwy czerwonej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

 

poziome-p-1.gif
P-1

P-1 linia pojedyńcza przerywana
oddziela pasy ruchu na jezdni,

poziome-p-2.gif 
P-2

P-2 linia pojedyncza ciągła
linia ta oddziela pasy ruchu na jezdni. Jej przekraczanie jest zabronione,

poziome-p-3.gif 
P-3

P-3 linia jednostronnie przekraczalna - krótka
linię tę stosuje się do oddzielenia pasów ruchu o przeciwnych kierunkach. Linię tę można przekraczać tylko od strony linii przerywanej.

poziome-p-4.gif 
P4

P-4 linia podwójna ciągła
linia ta rozgranicza pasy ruchu o przeciwnych kierunkach. Linii tej nie wolno przekraczać.

poziome-p-6.gif 
P-6

P-6 linia ostrzegawcza

poziome-p-7a.gif 
P-7a

P-7a linia krawędziowa przerywana
linia ta umieszczana jest przy krawędzi jezdni. Oznacza ona, że nie wolno zatrzymywać się na jezdni wzdłuż tej linii, ale wolno zatrzymywać się po przekroczeniu tej linii (np. na poboczu).

poziome-p-7b.gif 
P-7b

P-7b linia krawędziowa ciągła
linia ta zabrania kierującemu zatrzymywania się zarówno na jezdni jak i na poboczu.

poziome-p-8a.gif
P-8a

 P-8a strzałka kierunkowa na wprost

poziome-p-8b.gif 
P-8b

P-8b strzałka kierunkowa w lewo

poziome-p-8c.gif 
P-8c

P-8c strzałka kierunkowa do zawracania

poziome-p-9.gif 
P-9

P-9 strzałka naprowadzająca w prawo

poziome-p-9b.gif 
P-9b

P-9b strzałka naprowadzająca w lewo

poziome-p-10.gif 
P-10

P-10 przejście dla pieszych 

poziome-p-11.gif 
P-11

P-11 przejazd dla rowerzystów
oznacza miejsce na jezdni, które jest przeznaczone dla rowerzystów chcących przejechać na drugą stronę jezdni

poziome-p-12.gif
 P-12

P-12 linia bezwzględnego zatrzymania - stop
linia ta wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem. Stosuje się ją razem ze znakiem drogowym pionowym Stop

poziome-p-13.gif
P-13

P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
linia ta wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem. Stosuje się ją wraz ze znakiem drogowym pionowym Ustąp pierwszeństwa przejazdu

poziome-p-14.gif
P-14

P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
linia ta wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu np. na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przed przejściem dla pieszych wyposażonym w sygnalizację świetlną

poziome-p-15.gif 
P-15

P-15 trójkąt podporządkowania
może on być stosowany dodatkowo do znaku pionowego Ustąp pierwszeństwa przejazdu lub linia warunkowego zatrzymania, złożona z trójkątów, jeżeli zastosowano znak drogowy pionowy Ustąp pierwszeństwa przejazdu

poziome-p-16.gif 
P-16

P-16 napis STOP
może być stosowany dodatkowo do znaku pionowego Stop lub linia bezwzględnego zatrzymania - stop, jeśli zastosowano znak drogowy pionowy Stop

poziome-p-17.gif 
P-17

P-17 linia przystankowa
znak ten wskazuje długość odcinka drogi, na którym zabrania się zatrzymywania pojazdów nie będących pojazdami komunikacji publicznej

poziome-p-18.gif 
P-18

P-18 stanowisko postojowe
znak ten wskazuje sposób parkowania pojazdów. Zakazuje on również parkowania obok

poziome-p-19.gif 
P-19

P-19 linia wyznaczająca pas postoju
znak ten wskazuje miejsce na jezdni, przeznaczone do parkowania pojazdów

poziome-p-21.gif 
P-21

P-21 powierzchnia wyłączona z ruchu o liniowaniu prostym
linie te oznaczają odcinek drogi wyłączony z ruchu drogowego

poziome-p-22.gif 
P-22

P-22 bus
oznacza, że pas jezdni, na którym jest on namalowany przeznaczony jest tylko dla komunikacji publicznej

poziome-p-23.gif 
P-23

P-23 rower
znak ten oznacza, że droga lub pas jezdni jest przeznaczony tylko do ruchu rowerów jednośladowych.

poziome-p-24.gif 
P-24

P-24
miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

poziome-p-25.gif 
P-25

P-25
próg zwalniający

Maj 2020
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
463258
Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Trumiejach
Copyright © 2010