Szanowny Rodzicu

Dyrektor Szkoły
Beata Lejmanowicz

Kochając marzy się o przyszłości - Stefan Żeromski
 

 Uwaga!!!  Proszę odpowiedzi na zadania wysłać na  email koronazad@wp.pl. zadania podawane są codziennie wg. planu tu są zadania dla 5,6,7,8 klasy

 Kto nie może przesłać odpowiedzi robi w zeszycie. Wtedy wpisuje w zeszyt tytuł zadania koronawirus z platformy i datę tych zadan i robi skan lub zdjęcie.  

Poniedzialek 16 marca 2020

Uczniowie klasy VI , V  i VII oraz VIII przesyłam Wam zadania powtórzeniowe z przerabianego działu jako pracę domową. W ramach powtórzenia słownictwa tematycznego proszę robić słowniczek w zeszycie. Zadania są zaznaczone które są dla danej klasy.  Będę podawała również strony zadań w ćwiczeniach

 Zadania powtórzeniowe kl. V i VII

Zad. 1 Przełumaczzdania w j. niemieckim 

a)    Was isst du gern?-

b)    Welche Produkte sind gesund?-

c)     Man darf die Finger nicht ablecken-

d)     Guten Appetit

e)    Ich kaufe mir einen Schokoriegel im Automaten-

 Zad. 2 Jakzareagujesz w podanych sytuacjach 

1.    Zapytaj rozmówcę co lubi jeść 

2.    Zapytaj kolegę, co umie gotować 

3.    Powiedz, że chętnie jesz pizzę na kolację

 4.    Powiedz, jakie produkty nie są zdrowe 

Zad. 3 Uzupełnijzdania 

a)     Was isst du oft.......Mittag?

b)     Ich ..............gern ?

c)     Ich muss Reis mit Gemüse ............


 Zad. 4 . Sag es auf deutsch. (Powiedz to poniemiecku):

   1. Jesteś w centrumBerlina. Zamów w miejscowym bistro smażoną kiełbaskę i sałatkę 

       ziemniaczaną.

     ______________________________________________________________________

   2. Mieliście naobiedzie gości z Niemiec. Dowiedz się, czy im smakowało.

     ______________________________________________________________________

   3. Zaproponujgościowi z Niemiec coś do picia.

       ______________________________________________________________________ 

III. Ergänze die Adjektive. (Wpisz przymiotniki w odpowiednimstopniu) lieber, kältesten, besser, netter

       a) Ich esse Eis gern, aberSchokoriegel esse ich noch ___________

       b) Im Dezember ist es kalt,aber am ___________ ist es meistens im Januar.

       c) Meine Erdkundelehrerin istnett, aber die Sportlehrerin ist noch ________

       d) Robert spielt Basketball _______,aber am besten spielt Michael.  

Zad. 5. Verbinde. (Połącz)

     1. Äpfel                                                     A. abschmecken

     2. Tomatesuppe                                        B.hacken

     3. Petersilie                                                          C. schälen

     4. das Gemüse mit dem Reis                   D.kochen

     5. die Suppe mit Pfeffer undSalz                        E. vermischen

 zadania powtórzeniowe dla klasy VIII  

„zdrowie" -ćwiczenia powtórzeniowe 

1.      Dopasujtłumaczenia do zdań w języku niemieckim. 

1.

Der Junge ist wahrscheinlich vom Fahrrad gestürzt.

A.

Jesteśmy dostępni codziennie
w następujących godzinach przyjęć.

2.

Mir ist nichts passiert.

B.

Musimy zrobić rentgen twojej nogi.

3.

Sie bereitet leckere Salate zu.

C.

Kierowca ciężarówki zadzwonił po pogotowie.

4.

Stress kann man einfach nicht vermeiden.

D.

Muszę dbać o linię.

5.

Das entspannt.

F.

Nie maluję się.

6.

Ich verschreibe dir Tabletten gegen Halsschmerzen.

G.

Nie widziałeś świateł?

7.

Wenn dir schwindelig ist ...

H.

Lekarz musi ją zbadać.

8.

Der LKW-Fahrer rief den Rettungswagen an.

I.

Ten chłopiec spadł prawdopodobnie
z roweru.

9.

Ich muss auf meine Figur achten.

J.

Lubię naturę.

10.

Hast du die Ampel nicht gesehen?

K.

To odpręża.

11.

Sie erreichen uns täglich zu folgenden Sprechzeiten.

L.

Zapiszę Ci tabletki na ból gardła.

12.

Ich schminke mich nicht.

M.

Ona przygotowuje smaczne sałatki.

13.

Der Arzt muss sie untersuchen.

N.

Nic mi się nie stało.

  2. Uzupełnij zdania.  

A.     _____________ die Temperatur!

B.    _____________ du viel Obst und Gemüse?

C.     Mein Hals _____________ mir weh.

D.    Sie muss 4 Tage im Bett _______________.

E.     Der Arzt hat mir eine Salbe _____________ Beinschmerzen verschrieben.

F.     Seife, Duschgel und Haargel sind meine __________________.

G.    Ab und __________ gehe ich in die Sauna.

H.    Ich __________________ mich nicht wohl.

I.      ________________ du Kopfweh hast, dann hast du Stress.

3. Odpowiedz na pytania.

A.    Wie erholstdu dich am besten?

B.    Was tust dufür deine Gesundheit?

C.     Wann fühlstdu dich gestresst?

D.    Was kannst dugegen Stress tun?

E.     Was machstdu, wenn du dich nicht wohl fühlst?

F.     Wohin gehstdu, wenn du Fieber und Schnupfen hast?

Dopasuj pytania do podanychponiżej odpowiedzi.

 

A. Wie oft muss ich die Medikamente einnehmen?

B. Seit wann haben Sie Rückenschmerzen?

C. Was hat dir der Arzt verschrieben?

D. Hast du hohes Fieber?

E. Was ist denn passiert?

 

1. Ja, 39 Grad.

2. Nasentropfen und Hustensaft.

3. Ein Autounfall.

4. Dreimal täglich.

5. Seit drei Tagen.

  

 

Zadanie 5.

Jak zareagujesz w języku niemieckim? Życz koleżance powrotu do zdrowia. __________________________________________

1.     Zapytajkolegę, co mu dolega. _______________________________________________

2.     Powiedz, żemusisz 3 dni pozostać w łóżku. ____________________________________

3.     Powiedz, żespadłeś/spadłaś z roweru. _________________________________________  

Zadanie 6.

Poradźkoleżance w języku niemieckim, co ma zrobić w podanych sytuacjach.    

 

Ich habe 39 Grad Fieber.

Du___________________________________________________________________

1.     Ich habe Angst vor der Klassenarbeit.

Du _____________________________________________________________________ 

 zadania powtórzeniowe kl VI

 

Ćwiczenia powtórzeniowe  Z DZIAŁU  " OB0WIĄZKI DOMOWE"

           

Zad. 1 Połączpytanie z właściwa odpowiedzią. Jedna odpowiedź jest podana dodatkowo

1.   Was puzt du ?                        A.  Zimmer

2.Wem hilfst du ?                        B. Mutter

3.Was räummst du auf                C.  Fahrrad

                                                 D. Mü

Zad 2. Dokażdej z opisanej sytuacji połącz właściwą reakcję.

1.     Jakpowiesz że musisz posprzątać pokój

2.     Jakpowiesz, że nie lubisz sprzątać

3.     Zmywasznaczynia. Jak poprosisz kolegę o pomoc

4.     Pomagaszkoledze czyścić rower. Jak ci podziękuje

A.   Ich räume nicht gern auf

B.    Bitte

C.    Ich muss mein Zimmeraufräumen

D.   Danke 

 17.03.2020

 Zadania Klasa VIII 

 1. Proszę przepisać zadania i wykonać je w zeszycie  

 zad. 1 Wypisz nazwy mediów i napisz do czego je używaszPomogą Ci do tego pytania. Przetłumacz je i odpowiedż

 1. Wo suchst du Information?

2. Wozu braucht du Handy?

b) Przetłumacz zdania :

1. Piszę smsa w komórce  i słucham muzyki  

2. Szukam pracy w internecie

3. Od czasu do czasu gram  w gry na komputerze

4. Czytam lokalną gazetę i szukam informacji. 

zad. 2. Napisz krótki wpis  na blogu  którym: a) poinformujesz rozmówcę o swoich ulubionych mediach. Do czego je używasz 

Zadania klasa VII

 1. Proszę przepisać zadania do zeszytu i je zrobić. Pamiętaj o słowniczku!!!!!!!

Zad. 1 

    1. Ich trage _______________ (kolczyki) gern.

 

    2. Möchtest du eine neue ________________ (okularyprzeciwsłoneczne) kaufen?

 

    3. Die ______________ (skarpetki) sindsehr warm.   

 

    4. Monika braucht __________________ (rękawiczki)für die Winterferien.

 Zad. 2 . Wasist richtig? Unterstreiche! (Która odpowiedź jest prawdziwa? Podkreśl).): Nowe słówka zapisz do słowniczka 

     1. Ich ziehe mich sympathisch / groß /schick an.

 

     2. Die Bluse ist gesund / krank / teuer.

 

     3. Das Top steht dir gut / schmeckt dirgut / ist streng.

 

     4. Die weißen Sportschuhe sind aus Metall/ aus Leder / aus Seide.

 Zadania klasa VI

 1. Napisz krótkie wypracowanie w zeszycie co robią w domu ( jakie obowiązki mają) członkowie w twojej rodzinie ( przynajmniej 8 zdań)

 Zadania klasa V

1.  Napisz o swojej wycieczce klasowej: podaj gdzie byłeś, co tam robiłeś i jaka była pogoda. I twoje wrażenia jak było (przynajmniej 7 zdań)

 18.03.2020

 Zadania klasa VIII (proszę wysłać na email koronazad@wp.pl)W wiadomości podać klasę i imię i nazwisko

    1. Prodzę zrobić zadania  1, 2  w ćwiczeniach  str 68-69

2.  Cwiczenie B w podręczniku str 83  Przeczytać tekst i przetłumaczyć zwroty: mit Bekannten chatten, Fotos und Videos anschauen Bild und Fotos bearbeiten, Referate schreiben, Einladungskarten entwerfen i ułożyć z nimi zdania  

 Zadania klasa VII  (proszę wysłać na email koronazad@wp.pl)W wiadomości podać klasę i imię i nazwisko

Proszę zrobić zadanie A1 w podręczniku str. 76  (przetłumaczyć wyrazy schick, unmodisch, elegant, unpraktisch, unbequem i ułożyć z tymi wyrazami zdania

 Zadania klasa VI

Proszę zrobić zadania  F2   str 71w ćwiczeniach  oraz H1 str 72  a także przeczytać piosenkę w podręczniku  str 48 i zrobić ćwiczenie H2 str 75

 Zadania klasa V  

Ułoż zdania z przymiotnikami  : klein, lang, kurz, gesund, schnell, kalt, alt, interessant , hoch, bekannt i ułożyć zdania 

 19.03.2020

Zadania klasa VIII( tłumaczenie wysłać na e-mail koronazad@wp.pl) w wiadomości podać imię i nazwisko i klasę

 Proszę wybrać 3 teksty z podręcznika str. 81  je przetłumaczyć na j.polski

 Zadania klasa VII (tłumaczeniei wysłać na e-mail koronazad@wp.pl) w wiadomości proszę podać imię i nazwisko

 Proszę  zrobić zad. 4, 5, 6 w podręczniku str. 86, 87 (pytania z zadań proszę przetłumaczyć na j. polski)

zadania klasa VI(tłumaczenie wysłać na email koronazad@wp.pl)w wiadomości podać imię i nazwisko

 Przetłumacz tekst na język polski w podręczniku str. 47.Pomoże Ci przy tym zdjęcie w podręczniku. Zapisać w zeszycie nowe słówka z tego tekstu

Zadania klasa V(odpowiedzi na zadania wysłać na e-mail koronazad@wp.pl)

 zad. 1 Uzupełnij pytania  ( Wann, wo wie, wie viel, was)

 1.......war das Wetter?    2...... warst du auf dem Land?  3. ........kostet ein Handy?  4.........besuchst du mich ? 5......suchst du im Zimmer?  6.....liegt Stadt in Polen?

 zad. 2. Przetłumacz pytania na j. polski

a)Wo warst du auf Klassenfahrt?        c) Wie war das Wetter?

b)Was kannst du in Polen machen?

20.03.2020 (piątek) 

 Klasa VIII (ramach powtórki przed egzaminem)

Proszę wejść na stronę www.cke.gov.pl  (wybrać zakładkę egzamin ósmoklasisty, arkusze

j. niemiecki arkusz egzaminacyjny bez niepełnosprawnosci  i rozwiązać zadanie 5,6,7,9

Odpowiedzi za zadania przesłać na email koronazad@wp.pl

Klasa VI (ćwiczenia powtórzeniowe)

zad.1. Ułoż pytania do wyróżnionych części zdania (użyj przyimka Wann, Was, Wie lange)

a) ich decke den Tisch     b) ich liege im Bett zwei Tage    c) Ich helfe meiner Mutter am Montag

zad. 2 Przetłumacz zdania na j. polski a) ich putze Badezimmer b) ich koche das Essen c) er arbitet im Garten

zad. 3. Napisz jakie masz obowiązki w domu według wzoru np. ich muss Toilette putzen ( 3 zdania)

Witajcie w nowym tygodniu nauki!!!śmiech

23.03.2020r (poniedziałek)

Klasa VII- zadania powtórzeniowe

1.  Zrób w zeszycietabelkę z rodzajnikiem der/die/das i zapisz w niej nazwy ubrań z podręcznika74-75

2Napisz krótkiwpis na bolgu internetowym w którym podasz: co nosisz chętnie do szkoły , jakikolor ubrań lubisz, jaka jest twoja ulubiona ozdoba, co sądzisz o ubraniach igdzie je kupujesz (Skorzystaj z podręcznika str.75-76)Zadanieprzesłać na e-mail koronazad@wp.pl

klasa VI-  zadania powtórzeniowe (wrozwiązaniu zadań pomogą Ci tematy w zeszycie z czasem przeszłym Perfeckt iponiższa tabelka)

 a)przypomnij sobie odmianę czasownika „haben",„sein"

 zadanie. 1 Dokończzdania w czasie przeszłym Perfeckt

a)ich habe Betten.............

b)ich habe Spaghetti ...........

c)ich habe den Tisch............

 zadanie 2.Przekształć zdania na czas przeszły Perfeckt (To zdanie przesłać na email koronazad@wp.pl

1.      a)Er macht Hausaufgabe

2.      b)Ich gehe In den Garten

3.      c)Wir fahren zur Oma

4.      d)Sie schwimmt oft

5.      e)Ich esse ab und zu Apfel

Czas.Teraźniejszy     czas przeszły Perfeckt

backen- piec                       gebacken   (haben)

decken-nakryć                    gedeckt    (haben)

essen-  jeść                         gegessen  (haben) 

fahren-jechać                                gefahren  (ist)

gehen -iść                                        gegangen  (ist)

kochen-gotować                             gekocht (haben)

lesen- czytać                       gelesen  (haben)

machen-robić                    gemach(haben)

schwimmen-pływać          geschwommen (ist)

 

 

 

 

 

 

Zadania kl. V

zadania powtórzeniowe-gramatyka , stopniowanie przymiotnika .Odpowiedzi przesłać na email koronazad@wp.pl

 Zad. 1. Wy bierzwłaściwe uzupełnienie zdania. Podkreśl właściwe stopniowanie przymiotnika

a). Mart in läuft   amschnellsten/ am höchsten .

 b). Pommes frites mit Ketc hup esse ich   am schönsten/  am liebsten . c). Onkel  Michael ist  

 am meisten /amältesten .

 zad.2. Ułóżzdania z przymiotnikiem w stopniu najwyższym (klein,lang, gut, hoch) w zeszycie

 zad. 3. Przetłumaczzdania na język polski   a) Film istinteressanter als Buch   b) ich laufe Schellerals er  c) ich bin so Gut In Mathe wiemeine Schwester d) Ich esse am meisten

 24.03.2020 wtorek

Klasa VI Dzisiaj zapraszam w świat sportu

Temat: Moja ulubiona dyscyplina sportowa. Mein Lieblingsdisziplin 

 1. Przy pomocy słowniczka internetowego np. www. pons.de  napisz w zeszycie  z czym kojarzy Ci się wyraz "Sport" 

2. Z podręcznika wypisz nazwy dyscyplin sportowych i je przetłumacz. Napisz w co grasz chętnie Was spielst du?

 Klasa V  Wirtualna wycieczka po krajach niemieckojęzycznych. Dziś popracujesz troszkę z  internetem i podręcznikiem (Odpowiedzi wysłać na email koronazad@wp.pl)

 Zobacz zdjęcia w podręczniku str. 40  i wykownaj zadania

 1. a)Zapisz  tytuły bajki w języku niemieckim w zeszycie i napisz co czytasz chętnie. b)wymień 3 największe niemieckie miasta i napisz dokąd jedziesz i dlaczego np. ich fahre nach Berlin. Berlin ist interessant c) napisz które ciasto chciałbyś zjeść używamy czasownika ich will- ja chcę

 2. Wypisz nazwy krajów niemiecko-języcznych i ich stolice, największe miasta.

W internecie wyszukaj 2 przykłady zabytków. Z podręcznika też można wziąść przykład zabytku

 25.03.2020

Klasa  VIII  Dzisiaj troszkę o programach telewizyjnych. (Zadania przesłać na koronazad@wp.pl)

 1. Przeczytaj w program telewizyjny w podręczniku str. 84. Następnie z programu telewizyjnego wybierz 7 przykładów godzin i je napisz w ramach powtórzenia. Zrób ćw.C1 str74 do programu

2. Napisz rodzaje w zeszycie różnych programów. Wypisz je z podręcznika i je przetłumacz np. Nachrichten, Zeichentrickserie, Familienserien, Aktionsfilm, Reportage

  Klasa VII Dzisiaj troszkę o modzie -zadanie powtórzeniowe( zadanie przesłać na e-mail koronazad@wp.pl)

1. Napisz 2 zdania jakie chętnie nosisz : podaj rodzaj materiału, kolor i rozmiar. np. ich trage Jeanshose aus Baumwolle. Jeanshose ist dunkelblau und hat Grosse 34 (Pomorze Ci podręcznik str.76)

2. Napisz jakie są ubrania w ćwiczeniu A w podręczniku str.76. Użyj przymiotniki np. elegant, modisch itp z ćwiczenia A1 str 76

26.03.2020r  Zadania wysłać na e-mail koronazad@wp.pl

Klasa VIII Dzisiaj poćwiczymy umiejętność reagowania językowego do egzaminu

W podręczniku zrób zadanie 4,5,6 str. 93 Z zadania 5i 6 wyszukaj nowe słówka i je przetłumacz.

Klasa VII 

T: Moda i młodzież-praca z tekstem

 Przeczytaj krótkie teksty w podręczniku str. 78. Z czytanych tekstów wypisz nowe słówka i je przetłumacz. Wybierz jeden tekst i przetłumacz go na j. niemiecki jak go rozumiesz.

 Klasa V Wypracowanie przesłać na e-mail koronazad@wp.pl na ocenę

Temat: Moja wycieczka klasowa

 Przeczytaj tekst  w podręczniku str 45, a następnie napisz według wzoru w podręczniku o swojej wycieczce 

27.03.2020 r   piątek  Witam was na kolejnej lekcji

 Klasa VIII (krótki wpis na blogu na ocenę)

 Temat lekcji: Handy- mein Webblog -wpis na blogu  

Napisz, krótki wpis na blogu internetowym, w którym podasz dlaczego telefonkomórkowy jest dla ciebie ważny, jak długo dzwonisz i z kim rozmawiasz najczęsciej. Poinformuj kolegę/koleżankę co można telefonem robić, kto finansuje twoje rozmowy. (7 zdań) Uwaga, użyj słownictwo, które już poznałeś

 Klasa VI (Dzisiaj nauczysz się wyrażać opinię o dyscyplinach sportowych)

 Zapisz w zeszycie:

Temat: Co sądzisz o dyscyplinach sportowych 27.03.2020

 1. Oglądnij filmik który Ci pomoże zrozumieć  www.youtube.com Wpisz wyszukiwanie Niemiecki dla początkujących- Sport słownictwo

i napisz     a) co sądzisz o wybranej dyscyplinie     b)co trenujesz? c) gdzie trenujesz   d) jak często

2. Przepisz pytania: Wie findest du Schach?    Was tranierst du jeden Tag?  Wo treibst du Sport?  Wie oft tranierst du. Na pytania odpowiadany całym zdaniem np. Ich traniere Volleyball in der Schule- trenuje siatkówkę w szkole

3. Zrób ćwiczenia o dyscyplinach sportowych ćw. B1, B2, B3 

 Witajcie w nowym tygodniu nauki!!!! Uśmiech

30.03.2020 (poniedziałek)

 Klasa VII Zadanie przesłać na email koronazad@wp.pl do sprawdzenia 

 Temat: Odmiana przymiotnika porodzajniku określonym.

 Napisz na kolorowo notatkę wzeszycie: Rodzajnik określony to der, die, das, die w l. mnogiej. Jeśli chcemyokreślić kolor ubrania to musimy podać rodzajnik i kolor ubrania  Np. der gelbe Mantel,  die blaue Hose,  das rote Kleid,  die braunen Schuhe.Skąd wiadomo jaki użyć rodzajnik przy ubraniach: Pomoże ci tabelka wzeszycie, lub podręcznik str.74

 1.      Dokończregułę po rodzajniku der, die, das przymiotnik ma końcówkę....  a w liczbie mnogiej  po rodzajniku die jest końcówka..........

 2.      Przetłumaczzdania. Pamiętaj o rodzajniku określonym a) czerwona sukienka jest szykowna

 b) czarny garniturjest elegancki.  c)żółte skarpetki sąniemodne   d) ciemnoniebieska torebkajest niepraktyczna

 3. Odpowiedz na pytanie Wie gefälltdir das hellblaue Kleid?

 Klasa VI zadania przesłać na email koronazad@wp.pl

 Temat: Moja ulubiona dyscyplina sportowa- ćw. Dzisiajnauczysz się opisać swoją ulubioną dyscyplinę sportu

1. Zapisz w zeszycie słówka:Sportdisziplin/Sportart- dyscyplina sportu, tranieren-trenować, in Sportverein- w klubie sportowym, Pokal-puchar, populär-popularny   In Schwimmen- w pływaniu

2.Przetłumacz zdania: a) Moja ulubiona dyscyplinasportu to piłka nożna.  b)Trenuję piłkęnożną w klubie sportowym. c) Od czasu do czasu gram w piłkę na boisku   d) Uważam piłkę nożną za ciekawą. Mam pucharw piłkę nożną. Piłka nożna jest popularna

3. Przetłumacz pytania i zapisz je w zeszycie : a)Tranierst du In einem Sportverein?  b)Wie oft fährstdu Rad?, Wie findest du Sportunterricht?

 Klasa V  Dzisiaj popracujemy trochę ze zdjęciem. Zadanie przesłać na e-mail koronazad@wp.pl

 Temat: Ćwiczenia w opisywaniu zdjęcia.

 1. Wybierz poprawne słowo pasujące do zdjęcia  i przepisz tekst do zeszytu. Podręcznik str. 45

2. Wybierz dowolne zdjęcie z podręcznika str 43. i je opisz. Pamiętaj użyj zwrotów: auf dem Foto, im Vordergrund, im Hintergrund 

 31.03.2020 (wtorek)

Klasa VI

 Zapisz w zeszycie:

Temat: Kiedy to było? -dzisiaj  nauczysz się tworzyć daty (prześlij dosprawdzenia na e-mail)

1.     Zapisz notatkę w zeszycie:  datę 1965 r napiszemy  najpierw 19 czyli neunzehn potem dodajemy hundert apotem 65 czyli fünfundsechzig   Caładata brzmi neunzehnhundertfünfundsechzig . Natomiast  rok 2020 napiszemy  zweitausendzwanzig  zwei potem tausend -tysiąc a potem 20 zwanizg

2.     Napisz daty w zeszycie : 1972, 1964, 2003, 1583,  1835, 1994, 2007, 1796, 1882, 1770

3.     Zrób ćwiczenie D1 str 83

Klasa V  (prześlij do sprawdzenia na email)

Temat: W schronisku młodzieżowym - dzisiaj  nauczysz się pisać krótki  e-mail o swoim pobycie w schronisku

Zapisz słówka w zeszycie i je użyj do wypracowania:Jugendherberge -schronisko,  ich muss- jamuszę, ich wohne -mieszkam, ich habe -ja mam , Zimmer-pokój , ich mache-robię 

Na początku w emailu piszemy np. Hallo Anna -Cześć Anna, ana końcu Viele Grüβe- pozdrawiam i podajemy swoje imię.  

Napisz krótki email w którym podasz, że mieszkasz wschronisku, że masz pokój z koleżanką/siostrą lub bratem ,że jesz śniadanie o 7, że musisz  gotować zupę i spacerować  do parku. Wieczorem   idzieszna plac zabaw lub boisko, ze robisz kolację o 20. Na kolacje jesz chleb zmasłem i serem i pijesz  mleko. Podaj żecodziennie idziesz spać o 22 

01.04.2020 (środa)

Klasa VII (zadanie przesłać na e-mail)

dzisiaj popracujemy trochę z tekstem w podręczniku. Ćwiczymy umiejętność czytania ze zrozumieniem

Temat: Tak ubierają się moi przyjaciele

 1. Przeczytaj teksty i dopasuj opis do ilustracji. Następnie przetłumacz i wyszukaj w tekście słówka oraz zapisz je w zeszycie: Geldborse, zu jedem Anlass, Outfit, Stirband, Kunstatoff

2.Przetłumacz zdanie korzystając z podręcznika : a) Czarne okulary są z tworzywa sztucznego. b) noszę czarną kurtkę skórzaną i czerwone addidasy  c) Czarna wieczorowa sukienka pasuje na każdą okazję. d) Ona nosi szykowny zegarek i srebne kolczyki    e) Czarne spodnie są zawsze modne.

 3.  Napisz co ubiera twoja koleżanka/twój kolega. Na podstawie wzoru w podręczniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2020
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
407419
Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Trumiejach
Copyright © 2010