Kochając marzy się o przyszłości - Stefan Żeromski
 

 

 

 Uwaga!!!  Proszę odpowiedzi na zadania wysłać na  email koronazad@wp.pl. zadania podawane są codziennie wg. planu tu są zadania dla 5,6,7,8 klasy

 Kto nie może przesłać odpowiedzi robi w zeszycie. Wtedy wpisuje w zeszyt tytuł zadania koronawirus z platformy i datę tych zadan i robi skan lub zdjęcie.  

Poniedzialek 16 marca 2020

Uczniowie klasy VI , V  i VII oraz VIII przesyłam Wam zadania powtórzeniowe z przerabianego działu jako pracę domową. W ramach powtórzenia słownictwa tematycznego proszę robić słowniczek w zeszycie. Zadania są zaznaczone które są dla danej klasy.  Będę podawała również strony zadań w ćwiczeniach

 Zadania powtórzeniowe kl. V i VII

Zad. 1 Przełumaczzdania w j. niemieckim 

a)    Was isst du gern?-

b)    Welche Produkte sind gesund?-

c)     Man darf die Finger nicht ablecken-

d)     Guten Appetit

e)    Ich kaufe mir einen Schokoriegel im Automaten-

 Zad. 2 Jakzareagujesz w podanych sytuacjach 

1.    Zapytaj rozmówcę co lubi jeść 

2.    Zapytaj kolegę, co umie gotować 

3.    Powiedz, że chętnie jesz pizzę na kolację

 4.    Powiedz, jakie produkty nie są zdrowe 

Zad. 3 Uzupełnijzdania 

a)     Was isst du oft.......Mittag?

b)     Ich ..............gern ?

c)     Ich muss Reis mit Gemüse ............


 Zad. 4 . Sag es auf deutsch. (Powiedz to poniemiecku):

   1. Jesteś w centrumBerlina. Zamów w miejscowym bistro smażoną kiełbaskę i sałatkę 

       ziemniaczaną.

     ______________________________________________________________________

   2. Mieliście naobiedzie gości z Niemiec. Dowiedz się, czy im smakowało.

     ______________________________________________________________________

   3. Zaproponujgościowi z Niemiec coś do picia.

       ______________________________________________________________________ 

III. Ergänze die Adjektive. (Wpisz przymiotniki w odpowiednimstopniu) lieber, kältesten, besser, netter

       a) Ich esse Eis gern, aberSchokoriegel esse ich noch ___________

       b) Im Dezember ist es kalt,aber am ___________ ist es meistens im Januar.

       c) Meine Erdkundelehrerin istnett, aber die Sportlehrerin ist noch ________

       d) Robert spielt Basketball _______,aber am besten spielt Michael.  

Zad. 5. Verbinde. (Połącz)

     1. Äpfel                                                     A. abschmecken

     2. Tomatesuppe                                        B.hacken

     3. Petersilie                                                          C. schälen

     4. das Gemüse mit dem Reis                   D.kochen

     5. die Suppe mit Pfeffer undSalz                        E. vermischen

 zadania powtórzeniowe dla klasy VIII  

„zdrowie" -ćwiczenia powtórzeniowe 

1.      Dopasujtłumaczenia do zdań w języku niemieckim. 

1.

Der Junge ist wahrscheinlich vom Fahrrad gestürzt.

A.

Jesteśmy dostępni codziennie
w następujących godzinach przyjęć.

2.

Mir ist nichts passiert.

B.

Musimy zrobić rentgen twojej nogi.

3.

Sie bereitet leckere Salate zu.

C.

Kierowca ciężarówki zadzwonił po pogotowie.

4.

Stress kann man einfach nicht vermeiden.

D.

Muszę dbać o linię.

5.

Das entspannt.

F.

Nie maluję się.

6.

Ich verschreibe dir Tabletten gegen Halsschmerzen.

G.

Nie widziałeś świateł?

7.

Wenn dir schwindelig ist ...

H.

Lekarz musi ją zbadać.

8.

Der LKW-Fahrer rief den Rettungswagen an.

I.

Ten chłopiec spadł prawdopodobnie
z roweru.

9.

Ich muss auf meine Figur achten.

J.

Lubię naturę.

10.

Hast du die Ampel nicht gesehen?

K.

To odpręża.

11.

Sie erreichen uns täglich zu folgenden Sprechzeiten.

L.

Zapiszę Ci tabletki na ból gardła.

12.

Ich schminke mich nicht.

M.

Ona przygotowuje smaczne sałatki.

13.

Der Arzt muss sie untersuchen.

N.

Nic mi się nie stało.

  2. Uzupełnij zdania.  

A.     _____________ die Temperatur!

B.    _____________ du viel Obst und Gemüse?

C.     Mein Hals _____________ mir weh.

D.    Sie muss 4 Tage im Bett _______________.

E.     Der Arzt hat mir eine Salbe _____________ Beinschmerzen verschrieben.

F.     Seife, Duschgel und Haargel sind meine __________________.

G.    Ab und __________ gehe ich in die Sauna.

H.    Ich __________________ mich nicht wohl.

I.      ________________ du Kopfweh hast, dann hast du Stress.

3. Odpowiedz na pytania.

A.    Wie erholstdu dich am besten?

B.    Was tust dufür deine Gesundheit?

C.     Wann fühlstdu dich gestresst?

D.    Was kannst dugegen Stress tun?

E.     Was machstdu, wenn du dich nicht wohl fühlst?

F.     Wohin gehstdu, wenn du Fieber und Schnupfen hast?

Dopasuj pytania do podanychponiżej odpowiedzi.

 

A. Wie oft muss ich die Medikamente einnehmen?

B. Seit wann haben Sie Rückenschmerzen?

C. Was hat dir der Arzt verschrieben?

D. Hast du hohes Fieber?

E. Was ist denn passiert?

 

1. Ja, 39 Grad.

2. Nasentropfen und Hustensaft.

3. Ein Autounfall.

4. Dreimal täglich.

5. Seit drei Tagen.

  

 

Zadanie 5.

Jak zareagujesz w języku niemieckim? Życz koleżance powrotu do zdrowia. __________________________________________

1.     Zapytajkolegę, co mu dolega. _______________________________________________

2.     Powiedz, żemusisz 3 dni pozostać w łóżku. ____________________________________

3.     Powiedz, żespadłeś/spadłaś z roweru. _________________________________________  

Zadanie 6.

Poradźkoleżance w języku niemieckim, co ma zrobić w podanych sytuacjach.    

 

Ich habe 39 Grad Fieber.

Du___________________________________________________________________

1.     Ich habe Angst vor der Klassenarbeit.

Du _____________________________________________________________________ 

 zadania powtórzeniowe kl VI

 

Ćwiczenia powtórzeniowe  Z DZIAŁU  " OB0WIĄZKI DOMOWE"

           

Zad. 1 Połączpytanie z właściwa odpowiedzią. Jedna odpowiedź jest podana dodatkowo

1.   Was puzt du ?                        A.  Zimmer

2.Wem hilfst du ?                        B. Mutter

3.Was räummst du auf                C.  Fahrrad

                                                 D. Mü

Zad 2. Dokażdej z opisanej sytuacji połącz właściwą reakcję.

1.     Jakpowiesz że musisz posprzątać pokój

2.     Jakpowiesz, że nie lubisz sprzątać

3.     Zmywasznaczynia. Jak poprosisz kolegę o pomoc

4.     Pomagaszkoledze czyścić rower. Jak ci podziękuje

A.   Ich räume nicht gern auf

B.    Bitte

C.    Ich muss mein Zimmeraufräumen

D.   Danke 

 17.03.2020

 Zadania Klasa VIII 

 1. Proszę przepisać zadania i wykonać je w zeszycie  

 zad. 1 Wypisz nazwy mediów i napisz do czego je używaszPomogą Ci do tego pytania. Przetłumacz je i odpowiedż

 1. Wo suchst du Information?

2. Wozu braucht du Handy?

b) Przetłumacz zdania :

1. Piszę smsa w komórce  i słucham muzyki  

2. Szukam pracy w internecie

3. Od czasu do czasu gram  w gry na komputerze

4. Czytam lokalną gazetę i szukam informacji. 

zad. 2. Napisz krótki wpis  na blogu  którym: a) poinformujesz rozmówcę o swoich ulubionych mediach. Do czego je używasz 

Zadania klasa VII

 1. Proszę przepisać zadania do zeszytu i je zrobić. Pamiętaj o słowniczku!!!!!!!

Zad. 1 

    1. Ich trage _______________ (kolczyki) gern.

 

    2. Möchtest du eine neue ________________ (okularyprzeciwsłoneczne) kaufen?

 

    3. Die ______________ (skarpetki) sindsehr warm.   

 4. Monika braucht __________________ (rękawiczki)für die Winterferien.

 Zad. 2 . Wasist richtig? Unterstreiche! (Która odpowiedź jest prawdziwa? Podkreśl).): Nowe słówka zapisz do słowniczka 

     1. Ich ziehe mich sympathisch / groß /schick an.

 

     2. Die Bluse ist gesund / krank / teuer.

 

     3. Das Top steht dir gut / schmeckt dirgut / ist streng.

  4. Die weißen Sportschuhe sind aus Metall/ aus Leder / aus Seide.

 Zadania klasa VI

 1. Napisz krótkie wypracowanie w zeszycie co robią w domu ( jakie obowiązki mają) członkowie w twojej rodzinie ( przynajmniej 8 zdań)

 Zadania klasa V

1.  Napisz o swojej wycieczce klasowej: podaj gdzie byłeś, co tam robiłeś i jaka była pogoda. I twoje wrażenia jak było (przynajmniej 7 zdań)

 18.03.2020

 Zadania klasa VIII (proszę wysłać na email koronazad@wp.pl)W wiadomości podać klasę i imię i nazwisko

    1. Prodzę zrobić zadania  1, 2  w ćwiczeniach  str 68-69

2.  Cwiczenie B w podręczniku str 83  Przeczytać tekst i przetłumaczyć zwroty: mit Bekannten chatten, Fotos und Videos anschauen Bild und Fotos bearbeiten, Referate schreiben, Einladungskarten entwerfen i ułożyć z nimi zdania  

 Zadania klasa VII  (proszę wysłać na email koronazad@wp.pl)W wiadomości podać klasę i imię i nazwisko

Proszę zrobić zadanie A1 w podręczniku str. 76  (przetłumaczyć wyrazy schick, unmodisch, elegant, unpraktisch, unbequem i ułożyć z tymi wyrazami zdania

 Zadania klasa VI

Proszę zrobić zadania  F2   str 71w ćwiczeniach  oraz H1 str 72  a także przeczytać piosenkę w podręczniku  str 48 i zrobić ćwiczenie H2 str 75

 Zadania klasa V  

Ułoż zdania z przymiotnikami  : klein, lang, kurz, gesund, schnell, kalt, alt, interessant , hoch, bekannt i ułożyć zdania 

 19.03.2020

Zadania klasa VIII( tłumaczenie wysłać na e-mail koronazad@wp.pl) w wiadomości podać imię i nazwisko i klasę

 Proszę wybrać 3 teksty z podręcznika str. 81  je przetłumaczyć na j.polski

 Zadania klasa VII (tłumaczeniei wysłać na e-mail koronazad@wp.pl) w wiadomości proszę podać imię i nazwisko

 Proszę  zrobić zad. 4, 5, 6 w podręczniku str. 86, 87 (pytania z zadań proszę przetłumaczyć na j. polski)

zadania klasa VI(tłumaczenie wysłać na email koronazad@wp.pl)w wiadomości podać imię i nazwisko

 Przetłumacz tekst na język polski w podręczniku str. 47.Pomoże Ci przy tym zdjęcie w podręczniku. Zapisać w zeszycie nowe słówka z tego tekstu

Zadania klasa V(odpowiedzi na zadania wysłać na e-mail koronazad@wp.pl)

 zad. 1 Uzupełnij pytania  ( Wann, wo wie, wie viel, was)

 1.......war das Wetter?    2...... warst du auf dem Land?  3. ........kostet ein Handy?  4.........besuchst du mich ? 5......suchst du im Zimmer?  6.....liegt Stadt in Polen?

 zad. 2. Przetłumacz pytania na j. polski

a)Wo warst du auf Klassenfahrt?        c) Wie war das Wetter?

b)Was kannst du in Polen machen?

20.03.2020 (piątek) 

 Klasa VIII (ramach powtórki przed egzaminem)

Proszę wejść na stronę www.cke.gov.pl  (wybrać zakładkę egzamin ósmoklasisty, arkusze

j. niemiecki arkusz egzaminacyjny bez niepełnosprawnosci  i rozwiązać zadanie 5,6,7,9

Odpowiedzi za zadania przesłać na email koronazad@wp.pl

Klasa VI (ćwiczenia powtórzeniowe)

zad.1. Ułoż pytania do wyróżnionych części zdania (użyj przyimka Wann, Was, Wie lange)

a) ich decke den Tisch     b) ich liege im Bett zwei Tage    c) Ich helfe meiner Mutter am Montag

zad. 2 Przetłumacz zdania na j. polski a) ich putze Badezimmer b) ich koche das Essen c) er arbitet im Garten

zad. 3. Napisz jakie masz obowiązki w domu według wzoru np. ich muss Toilette putzen ( 3 zdania)

Witajcie w nowym tygodniu nauki!!!śmiech

23.03.2020r (poniedziałek)

Klasa VII- zadania powtórzeniowe

1.  Zrób w zeszycietabelkę z rodzajnikiem der/die/das i zapisz w niej nazwy ubrań z podręcznika74-75

2Napisz krótkiwpis na bolgu internetowym w którym podasz: co nosisz chętnie do szkoły , jakikolor ubrań lubisz, jaka jest twoja ulubiona ozdoba, co sądzisz o ubraniach igdzie je kupujesz (Skorzystaj z podręcznika str.75-76)Zadanieprzesłać na e-mail koronazad@wp.pl

klasa VI-  zadania powtórzeniowe (wrozwiązaniu zadań pomogą Ci tematy w zeszycie z czasem przeszłym Perfeckt iponiższa tabelka)

 a)przypomnij sobie odmianę czasownika „haben",„sein"

 zadanie. 1 Dokończzdania w czasie przeszłym Perfeckt

a)ich habe Betten.............

b)ich habe Spaghetti ...........

c)ich habe den Tisch............

 zadanie 2.Przekształć zdania na czas przeszły Perfeckt (To zdanie przesłać na email koronazad@wp.pl

1.      a)Er macht Hausaufgabe

2.      b)Ich gehe In den Garten

3.      c)Wir fahren zur Oma

4.      d)Sie schwimmt oft

5.      e)Ich esse ab und zu Apfel

Czas.Teraźniejszy     czas przeszły Perfeckt

backen- piec                       gebacken   (haben)

decken-nakryć                    gedeckt    (haben)

essen-  jeść                         gegessen  (haben) 

fahren-jechać                                gefahren  (ist)

gehen -iść                                        gegangen  (ist)

kochen-gotować                             gekocht (haben)

lesen- czytać                       gelesen  (haben)

machen-robić                    gemach(haben)

schwimmen-pływać          geschwommen (ist)

 

 

 

 

 

 

Zadania kl. V

zadania powtórzeniowe-gramatyka , stopniowanie przymiotnika .Odpowiedzi przesłać na email koronazad@wp.pl

 Zad. 1. Wy bierzwłaściwe uzupełnienie zdania. Podkreśl właściwe stopniowanie przymiotnika

a). Mart in läuft   amschnellsten/ am höchsten .

 b). Pommes frites mit Ketc hup esse ich   am schönsten/  am liebsten . c). Onkel  Michael ist  

 am meisten /amältesten .

 zad.2. Ułóżzdania z przymiotnikiem w stopniu najwyższym (klein,lang, gut, hoch) w zeszycie

 zad. 3. Przetłumaczzdania na język polski   a) Film istinteressanter als Buch   b) ich laufe Schellerals er  c) ich bin so Gut In Mathe wiemeine Schwester d) Ich esse am meisten

 24.03.2020 wtorek

Klasa VI Dzisiaj zapraszam w świat sportu

Temat: Moja ulubiona dyscyplina sportowa. Mein Lieblingsdisziplin 

 1. Przy pomocy słowniczka internetowego np. www. pons.de  napisz w zeszycie  z czym kojarzy Ci się wyraz "Sport" 

2. Z podręcznika wypisz nazwy dyscyplin sportowych i je przetłumacz. Napisz w co grasz chętnie Was spielst du?

 Klasa V  Wirtualna wycieczka po krajach niemieckojęzycznych. Dziś popracujesz troszkę z  internetem i podręcznikiem (Odpowiedzi wysłać na email koronazad@wp.pl)

 Zobacz zdjęcia w podręczniku str. 40  i wykownaj zadania

 1. a)Zapisz  tytuły bajki w języku niemieckim w zeszycie i napisz co czytasz chętnie. b)wymień 3 największe niemieckie miasta i napisz dokąd jedziesz i dlaczego np. ich fahre nach Berlin. Berlin ist interessant c) napisz które ciasto chciałbyś zjeść używamy czasownika ich will- ja chcę

 2. Wypisz nazwy krajów niemiecko-języcznych i ich stolice, największe miasta.

W internecie wyszukaj 2 przykłady zabytków. Z podręcznika też można wziąść przykład zabytku

 25.03.2020

Klasa  VIII  Dzisiaj troszkę o programach telewizyjnych. (Zadania przesłać na koronazad@wp.pl)

 1. Przeczytaj w program telewizyjny w podręczniku str. 84. Następnie z programu telewizyjnego wybierz 7 przykładów godzin i je napisz w ramach powtórzenia. Zrób ćw.C1 str74 do programu

2. Napisz rodzaje w zeszycie różnych programów. Wypisz je z podręcznika i je przetłumacz np. Nachrichten, Zeichentrickserie, Familienserien, Aktionsfilm, Reportage

  Klasa VII Dzisiaj troszkę o modzie -zadanie powtórzeniowe( zadanie przesłać na e-mail koronazad@wp.pl)

1. Napisz 2 zdania jakie chętnie nosisz : podaj rodzaj materiału, kolor i rozmiar. np. ich trage Jeanshose aus Baumwolle. Jeanshose ist dunkelblau und hat Grosse 34 (Pomorze Ci podręcznik str.76)

2. Napisz jakie są ubrania w ćwiczeniu A w podręczniku str.76. Użyj przymiotniki np. elegant, modisch itp z ćwiczenia A1 str 76

26.03.2020r  Zadania wysłać na e-mail koronazad@wp.pl

Klasa VIII Dzisiaj poćwiczymy umiejętność reagowania językowego do egzaminu

W podręczniku zrób zadanie 4,5,6 str. 93 Z zadania 5i 6 wyszukaj nowe słówka i je przetłumacz.

Klasa VII 

T: Moda i młodzież-praca z tekstem

 Przeczytaj krótkie teksty w podręczniku str. 78. Z czytanych tekstów wypisz nowe słówka i je przetłumacz. Wybierz jeden tekst i przetłumacz go na j. niemiecki jak go rozumiesz.

 Klasa V Wypracowanie przesłać na e-mail koronazad@wp.pl na ocenę

Temat: Moja wycieczka klasowa

 Przeczytaj tekst  w podręczniku str 45, a następnie napisz według wzoru w podręczniku o swojej wycieczce 

27.03.2020 r   piątek  Witam was na kolejnej lekcji

 Klasa VIII (krótki wpis na blogu na ocenę)

 Temat lekcji: Handy- mein Webblog -wpis na blogu  

Napisz, krótki wpis na blogu internetowym, w którym podasz dlaczego telefonkomórkowy jest dla ciebie ważny, jak długo dzwonisz i z kim rozmawiasz najczęsciej. Poinformuj kolegę/koleżankę co można telefonem robić, kto finansuje twoje rozmowy. (7 zdań) Uwaga, użyj słownictwo, które już poznałeś

 Klasa VI (Dzisiaj nauczysz się wyrażać opinię o dyscyplinach sportowych)

 Zapisz w zeszycie:

Temat: Co sądzisz o dyscyplinach sportowych 27.03.2020

 1. Oglądnij filmik który Ci pomoże zrozumieć  www.youtube.com Wpisz wyszukiwanie Niemiecki dla początkujących- Sport słownictwo

i napisz     a) co sądzisz o wybranej dyscyplinie     b)co trenujesz? c) gdzie trenujesz   d) jak często

2. Przepisz pytania: Wie findest du Schach?    Was tranierst du jeden Tag?  Wo treibst du Sport?  Wie oft tranierst du. Na pytania odpowiadany całym zdaniem np. Ich traniere Volleyball in der Schule- trenuje siatkówkę w szkole

3. Zrób ćwiczenia o dyscyplinach sportowych ćw. B1, B2, B3 

 Witajcie w nowym tygodniu nauki!!!! Uśmiech

30.03.2020 (poniedziałek)

 Klasa VII Zadanie przesłać na email koronazad@wp.pl do sprawdzenia 

 Temat: Odmiana przymiotnika porodzajniku określonym.

 Napisz na kolorowo notatkę wzeszycie: Rodzajnik określony to der, die, das, die w l. mnogiej. Jeśli chcemyokreślić kolor ubrania to musimy podać rodzajnik i kolor ubrania  Np. der gelbe Mantel,  die blaue Hose,  das rote Kleid,  die braunen Schuhe.Skąd wiadomo jaki użyć rodzajnik przy ubraniach: Pomoże ci tabelka wzeszycie, lub podręcznik str.74

 1.      Dokończregułę po rodzajniku der, die, das przymiotnik ma końcówkę....  a w liczbie mnogiej  po rodzajniku die jest końcówka..........

 2.      Przetłumaczzdania. Pamiętaj o rodzajniku określonym a) czerwona sukienka jest szykowna

 b) czarny garniturjest elegancki.  c)żółte skarpetki sąniemodne   d) ciemnoniebieska torebkajest niepraktyczna

 3. Odpowiedz na pytanie Wie gefälltdir das hellblaue Kleid?

 Klasa VI zadania przesłać na email koronazad@wp.pl

 Temat: Moja ulubiona dyscyplina sportowa- ćw. Dzisiajnauczysz się opisać swoją ulubioną dyscyplinę sportu

1. Zapisz w zeszycie słówka:Sportdisziplin/Sportart- dyscyplina sportu, tranieren-trenować, in Sportverein- w klubie sportowym, Pokal-puchar, populär-popularny   In Schwimmen- w pływaniu

2.Przetłumacz zdania: a) Moja ulubiona dyscyplinasportu to piłka nożna.  b)Trenuję piłkęnożną w klubie sportowym. c) Od czasu do czasu gram w piłkę na boisku   d) Uważam piłkę nożną za ciekawą. Mam pucharw piłkę nożną. Piłka nożna jest popularna

3. Przetłumacz pytania i zapisz je w zeszycie : a)Tranierst du In einem Sportverein?  b)Wie oft fährstdu Rad?, Wie findest du Sportunterricht?

 Klasa V  Dzisiaj popracujemy trochę ze zdjęciem. Zadanie przesłać na e-mail koronazad@wp.pl

 Temat: Ćwiczenia w opisywaniu zdjęcia.

 1. Wybierz poprawne słowo pasujące do zdjęcia  i przepisz tekst do zeszytu. Podręcznik str. 45

2. Wybierz dowolne zdjęcie z podręcznika str 43. i je opisz. Pamiętaj użyj zwrotów: auf dem Foto, im Vordergrund, im Hintergrund 

 31.03.2020 (wtorek)

Klasa VI

 Zapisz w zeszycie:

Temat: Kiedy to było? -dzisiaj  nauczysz się tworzyć daty (prześlij dosprawdzenia na e-mail)

1.     Zapisz notatkę w zeszycie:  datę 1965 r napiszemy  najpierw 19 czyli neunzehn potem dodajemy hundert apotem 65 czyli fünfundsechzig   Caładata brzmi neunzehnhundertfünfundsechzig . Natomiast  rok 2020 napiszemy  zweitausendzwanzig  zwei potem tausend -tysiąc a potem 20 zwanizg

2.     Napisz daty w zeszycie : 1972, 1964, 2003, 1583,  1835, 1994, 2007, 1796, 1882, 1770

3.     Zrób ćwiczenie D1 str 83

Klasa V  (prześlij do sprawdzenia na email)

Temat: W schronisku młodzieżowym - dzisiaj  nauczysz się pisać krótki  e-mail o swoim pobycie w schronisku

Zapisz słówka w zeszycie i je użyj do wypracowania:Jugendherberge -schronisko,  ich muss- jamuszę, ich wohne -mieszkam, ich habe -ja mam , Zimmer-pokój , ich mache-robię 

Na początku w emailu piszemy np. Hallo Anna -Cześć Anna, ana końcu Viele Grüβe- pozdrawiam i podajemy swoje imię.  

Napisz krótki email w którym podasz, że mieszkasz wschronisku, że masz pokój z koleżanką/siostrą lub bratem ,że jesz śniadanie o 7, że musisz  gotować zupę i spacerować  do parku. Wieczorem   idzieszna plac zabaw lub boisko, ze robisz kolację o 20. Na kolacje jesz chleb zmasłem i serem i pijesz  mleko. Podaj żecodziennie idziesz spać o 22 

01.04.2020 (środa)

Klasa VII (zadanie przesłać na e-mail)

dzisiaj popracujemy trochę z tekstem w podręczniku. Ćwiczymy umiejętność czytania ze zrozumieniem

Temat: Tak ubierają się moi przyjaciele

 1. Przeczytaj teksty i dopasuj opis do ilustracji. Następnie przetłumacz i wyszukaj w tekście słówka oraz zapisz je w zeszycie: Geldborse, zu jedem Anlass, Outfit, Stirband, Kunstatoff

2.Przetłumacz zdanie korzystając z podręcznika : a) Czarne okulary są z tworzywa sztucznego. b) noszę czarną kurtkę skórzaną i czerwone addidasy  c) Czarna wieczorowa sukienka pasuje na każdą okazję. d) Ona nosi szykowny zegarek i srebne kolczyki    e) Czarne spodnie są zawsze modne.

 3.  Napisz co ubiera twoja koleżanka/twój kolega. Na podstawie wzoru w podręczniku

 02.04.2020 (czwartek)               

 Kl. VIII (Prześlij nae-mail zadanie na ocenę)

 Temat :  Mój blog- Jai mój komputer

 Zad. 1 Przepisz  iprzetłumacz słówka, które trzeba wykorzystać w wpisie na blogu:  Referat schreiben, im Internet Leutekennenlernen, E-Mails abrufen, aktuelle Information suchen, chat ten

 Zad. 2. Napisz do czego wykorzystujesz swój komputer

Klasa VII (Prześlijna email zadanie na ocenę)

 Temat:  Moja wymarzonasukienka/ moje wymarzone ubranie w sklepie- Mein Traumkleid/ MeineTraumkleidung

 Zad. 1Przepisz pytania do zeszytu: Wie viel kostet ein rotesKleid? -ile kosztuje czerwona sukienka,

 Kann ich eine blaue Hose anprobieren? - czy mogę przymierzyćniebieskie spodnie,  Ein rotes Kleidpasst super zu jedem Anlass- czerwona sukienka pasuje na każdą okazję , ichsuche  eine blaue Jeanshose- szukamniebieskich spodni

 Zad. 2. Napisz krótki dialog w sklepie o swoim wymarzonymubraniu na wystawie sklepowej

 Zad. 3. Napisz jak wygląda twoja wymarzona sukienka lubtwoje wymarzone ubranie. Zacznij np. mein Traumkleid hat- moja wymarzonasukienka ma.....................

 Klasa V

 Temat: Planujemy wycieczkę klasową- ćwiczenia powtórzeniowe

 Zad 1. Jak zareagujesz  w podanej sytuacji napisz : a) zapytaj kolegędokąd jedzie na wakacje  b) powiedz, żepogoda jest fantastyczna i jest ciepło  c) powiedz, że mieszkasz w schronisku młodzieżowym

 Zad. 2. W podręczniku na stronie 46 jest stopniowanieprzymiotników. Ułóż 7 zdań z dowolnymi przymiotnikami w stopniu równym, wyśzymi najwyższym

03.04.2020(piątek)

Klasa VIII

Temat: Media wczoraj i dziś - ćwiczenia utrwalające Medienvon gestern und von heute

1.Zrób ćwiczenia B1, B2 str.72 , ćw B6 wyraz  w ćwiczeniu dafür- za,  dagegen-przeciw. Przetłumacz te zdania wćwiczeniach,  ćw. C2 i C4 str. 74 , ćw.E1/78

 Klasa VI.  Temat: Sport bez broni

 Zad. 1. W celu powtórzenia dat zrób ćw. D2, D3 str.84 , ćw.D5 i D6 str. 85

 Witajcie w nowym tygodniu nauki

06.04.2020 (poniedziałek)

 Klasa VII  Zadania przesłać na e-mail - zadanie na ocenę

 Temat: Jak ważna jest dla ciebie moda? 

1. W podręczniku  przeczytaj zdania i je przetłumacz. Odpowiedzna pytanie: Wie wichtig ist mode für dich?  Z podręcznika z ćw. B1 str 78 wybierz 4pasujące do ciebie odpowiedzi i zapisz je w zeszycie. 

2. Opisz ubiór osób z podręcznika str.79  (np. die Frau tragt das rose Kleidzur Arbeit- kobieta nosi różową sukienkę do pracy) 

3.Przetłumacz zdania a) Ja noszęmarkowe ubrania  b) Ubranie jest ważnedla mnie  c) Niebieskie spodnie dżinsowesą zawsze modne    d) Noszę butysportowe, ponieważ one są wygodne.

 Klasa VI Zadanie przesłać na email- zadanie na ocenę 

 Zadania zrób w zeszycie

 Temat: Czy uprawiasz sport ?- wywiad ze znanym sportowcem

 Przepisz słówka: Pokal- puchar, Urkunde-dyplom,Goldmedailien- złoty medal, Erfolg- sukces

1. Napisz 7 pytań do znanego sportowca,które chciałbyś mu zdać  np. Zapytaj ojego wiek, co trenuje, jak często trenuje i gdzie)

2. Odpowiedz na pytanie Wie heiβt dein Lieblingssportler? /deine Lieblinsportlerin

3.Uzupełnij  dane o swoim ulubionym sportowcu: MeinLieblingssportler kommt aus..............., Er treibt..........., Sein Erfolg ist ......................

 Klasa V zadanie przesłać na e-mail- zadanie na ocenę 

 Temat:  Kartka z wycieczki klasowejz Wiednia

 besuchen-zwiedzać 

1.Narysuj w zeszycie kartkę pocztową inapisz do przyjaciół z Niemiec kartkę z wycieczki. Napisz: gdzie byłeś, gdzienocowałeś, jaka była pogoda, co robiłeś w czasie wycieczki, co ci się podobałonajbardziej.  Dokończ zdania, one pomogąCi napisać kartkę :  a) ich warin.........    b) ich wohnte ............  c) das Wetter war............  ich besuchte............    np. die Stadt war am interessantesten-miasto było najciekawsze 

07.04.2020 (wtorek)

Klasa VIII

 Temat:Środki masowego przekazu ćwiczenia utrwalające 

 Zad. 1Przypomnij sobie nazwy środkówmasowego przekazu i rodzaje programów telewizyjnych przetłumacz i odpowiedz napytania całym zdaniem.  A) Wie vielStunden verbringst du vor dem Computer? B) Liest du Buch undZeitung?/Welche?  C)Warum ist Handy für dich wichtig? D) Was siehst du im Fernsehen? E) WelcheGefahren erwarten dich im Internet?  F)Welche Massmedien sind heute trendy? 

Zad.2 Napisz jak zareagujesz w podanej sytuacji: a) powiedz, co możesz robić twoimnowym telefonem komórkowym  b) zapytajkolegę, ile czasu spędza przed komputerem c)poinformuj koleżankę o zagrożeniach w Internecie d) Zapytaj koleżankę,jak się podobał koncert  e) powiedz, colubisz czytać 

 KlasaVII

 Temat:W sklepie odzieżowym 

Przepiszsłówka do zeszytu: im Sonderangebot- w promocji, umtauschen -wymienić,  Kassenzetell-paragon, die Anprobe-przymierzalnia, einen Fehler- wada/ błąd, anprobieren-przymierzać ,Kundin-klientka

Zad.1 przetłumacz zwroty i zdecyduj co mówi klientka a co sprzedawczyni ćw. Wpodręczniku E1 str. 82 a następnie ułoż dialog własny i zapisz go w zeszycie:Uwaga: możesz korzystać tylko ze zwrotów z podręcznika

 Przepraszam pomyliłam klasy z planem lekcji. Zadania dla klasy VIII i VII z wtorku obowiązują dzisiaj a poniżej są zadania dla klasy V i VI, które powinny być we wtor


 08.04.2020 (środa)

 Klasa V  Zadaniaprzesłać na email

 Temat: Wycieczka- ćwiczenia powtórzeniowe

 Zad. 1 Zrób słowniczek z działu wycieczka z poznanychwyrazów z poprzednich lekcji w celu utrwalenia słownictwa

 Zad. 2 Naucz się czytać tekstu w podręczniku „Jesteśmyobieżyświatami"

 Zad. 3. Opisz dzisiejszą pogodę używając poznanych nazwzjawisk atmosferycznych

 Klasa VI słowniczek przesłać na email

 Temat: Sport -ćwiczenia powtórzeniowe

 Zad. 1 Zrób słowniczek z działu wycieczka z poznanychwyrazów z poprzednich lekcji i podręcznika : np.napisz wyrazy związane zesportem, nazwy dyscyplin w celu utrwalenia poznanego słownictwa

 Zad 2. Przeczytaj tekst w podręczniku „Sport bez broni"wypisz nowe słówka w zeszycie i rozwiąż ćwiczenie do tego tekstu 

Witam po świętachUśmiech czas się wziąść do pracy !!!

 15.04. 2020 (środa)

Klasa VIII

 Temat: Technika w domu. Jak to działa

1.Zapisz słówka w zeszycie: einschalten-włączyć,ausschalten-wyłączyć , einstellen-ustawić, bedinnen -obsługiwać,programmieren-programować Gebrauchsanweisung- instrukcja obsługi

2.Przetłumacz zdania: On umie dobrze ustawićRadio.  My programujemy telewizor , Ustawdrukarke! 

3.Przetłumacz zwroty z ćw. E1 str. 88 i odpowiedzna pytanie twierdząco lub przecząco

 Wie man diese Mikrowelle einschaltet?  Wie man diesen Fotoapparat programmiert?

4.Słówka w czasie przeszłym Perfect:ausgeschaltet, programmiert, gedruckt, eingeschaltet. Wszystkie są zczasownikiem posiłkowym haben. Ułóż zdania w czasie przeszłym Perfeckt z tymisłówkami. Zrób ćwiczenia E3 str.78, E5/E6 str.79

Klasa VII

 Temat: Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym

 Rodzajnik określony to der, die, das a nieokreślony einen,eine, ein. Kiedy jest rodzajnik nieokreślony: jeśli jest der -einen,  die-eine, das -ein. Rodzajnik nieokreślonystosujemy, gdy o czymś mówimy po raz pierwszy. Natomiast rodzajnik określony,gdy już dane ubranie się powtarza. Pamiętaj o końcówkach jeśli jest einen -blauen , eine- rote, ein -blaues. Liczba mnoga nie ma rodzajnika nieokreślonego

 einen blauen Mantel-niebieski płaszcz

 eine weite Hose- szerokie spodnie

 ein rotes Kleid

 zad.1 Wstaw odpowiednią koncówkę

 a)Einen schwarz...Hut ist immer trendy.

 b) Eine blau...Lederjacke passt zu der Hose.

 c) Ein schlick...Kleid ist In der Mode

 zad. 2. Przetłumacz zdania 

a) Krótka spódniczka jest modna

b)Czarny pasek jest ze skóry

c) Rożowa sukienka pasuje do butów

d) Czarny garnitur jest szykowny

e) Czerwony parasol jest ładny

f) Brązowy sweter jest szeroki

g) Żółta czapka jest staromodna

16.04.2020 (czwartek)

Kl. VIII

Temat: Wynalazki i odkrycia

1.Zapisz słówka w zeszycie: entdecken- odkryć,erfinden- wynaleźć

 Przepisz: Daty tworzymy w następujący sposób np.( 1944-  najpierw 19 neunzehn+dodajemy hundert a potem44- vierundvierzig ta data brzmi neunzehnhundertvierundvierzig) Przy podawaniuroku  stosujemy im Jahre - w roku  np. Er hat im Jahre neuzehnhunderacht  Mikrowelle erfunden- on wynalazł w roku 1908mikrofalówkę

2.Napisz przykłady dat z podręcznika ( 1450, 1898,1945, 1973, 1817, 1992)

3.Odpowiedz na pytania z podręcznika według wzorunp : Wer und wann hat Fahrrad entdeckt? Karl von Dras hat im Jahre 1817(achtzehnhundertsiebzehn) Fahrrad entdeckt.

a)Wer und wann hat Buchdruck erfunden? b) Wer undwann hat Handy endeckt?

 Kl. VII

Temat: Wiedeń w 7 osłonach. Lekcja kulturo-krajoznawcza

1. Zapisz słówka w zeszycie:sehenswert-godne zobaczenia, Wahrzeichen-symbol, die Hauptstadt-stolica,Sehenswürdigkeiten-zabytki,Schloss- zamek, Einwohner-mieszkańcy

2.Przeczytaj w podręcznikuinformacje o Wiedniu str. 84-85. Przygotuj notatkę dokańczając zdania. Zapisz wzeszycie  : a )Wien ist dieHauptstadt..............b) In Wien leben über.......Einwohner c) Die Stadt hatSehenswürdigkeiten:    d) Stephandoms ist.................e) Schönbrunnist............... Sehenswert ist In Wien auch................. f) In Wien trinken Leute Kaffee und essen................. g)In Hofburg kannman.................besichtigen

 KL. V

Temat: Wprowadzenie do działu „Urodziny"

1.Przepisz słówka związane z urodzinami:Geburstag- urodziny, Geburstagtorte-tort urodzinowy, Geburstagskind-solenizant, Geburtstagsparty- przyjęcie urodzinowe, Geburtstagslied-piosenkaurodzinowa „sto lat" Gäste-goście, Geschenk-prezent

2. Odpowiedz na pytanie : Wann hast duGeburstag?-kiedy masz urodziny Ich habe..............im .......Przypomij sobie i zapisz wzeszycie nazwy miesięcy np. Januar-styczeń, Februar-luty

3.Przetłumacz zdania: a) Moja mama piecze torturodzinowy. b) Goście śpiewają piosenkę urodzinową  c) On ma prezent   d) Jestem dzisiaj solenizantem  e) On ma urodziny w kwietniu

17.04. 2020 (piątek)

kl.VIII

Temat: Wolny czas  i hobby-wprowadzenie do działu VI

Zad.  1 Odpowiedz napytania w podręczniku str. 98 i przepisz je do zeszytu. Możecie korzystać zprzykładów w podręczniku

1.Wofür interessierst du dich ich?  2. Wofür interessieren Mädchenund Jungen In deiner Klasse   3. Wasmachst du nach der Scule?, 4. Was machst du am Wochenende? 5. Wo verbringst dudeine Freizeit? 6. Mit wem verbringst du deine Freizeit? 7. Verbringst du deineFreizeit aktiv?  8. Verbringst du deineFreizeit passiv?  

Kl. VI (wypracowanie wysłać na e-mail koronazad@wp.pl- zadanie na ocenę)

Temat: Moja ulubiona dyscyplina sportu -wpis na blog 

1.Przeczytaj tekst w podręczniku „Moja ulubiona dyscyplina"

 i napisz według wzoruz podręcznika o swojej dyscyplinie sportowej. Pamiętaj o rysunkach 

2. Dokończ zdania one pomogą Ci w napisaniu wypracowania: 1.MeinLieblingsdisziplin ist.........

2. Mein Lieblingsmanschaft (ulubiona drużyna sportowa)ist.................... 3. Ich spiele ..........mit meine Freunde   Im Sommer fahre ich ........... und im Winter..............

 20.04.2020 (poniedziałek)

kl. VII (zadanie na ocenę-przesłać na e-mail koronazad@wp.pl )Proszę zapisywać daty w zeszycie przy tematach

Temat:  Praca z historyjką obrazkową

1. Obejrzyj historyjkę obrazkową i dopasuj zdania, pdręcznik str. 80 ćw D. Przepisz te zdania jako początek historyjki 

2. Wybierz dalszy ciąg historyjki zad D1 str 81  i wymyśl napisz co się dalej stało jak wyszła ze sklepu 6-7 zdań 

kl. VI (zadania na ocenę- przesłać proszę na e-mail koronazad@wp.pl)Proszę zapisywać w zeszycie daty przy tematach

Temat: Sport to zdrowie-praca z tekstem  piosenki

1. Przeczytaj tekst piosenki w podręczniku i zapisz w zeszycie nowe słówka: gesund -zdrowy, segeln-żeglować, kegeln-grać w kręgle, rodeln-jechać na sankach, beliebt bei-lubiany przez, seit Jahre-od roku

2.Przetłumacz zdania. Skorzystaj ze słówek powyżej lub z tekstu piosenki: a)Sport to zdrowie b) wiosną jezdzę na rowerze, c)my jeździmy na desce snowbordowej i gramy w piłkę ręczną  d) on gra w tenisa od roku

3. Naucz się czytać tekstu piosenki i spróbuj samodzielnie przetłumaczyć 1 zwrotkę piosenki na polski i ją zapisz w zeszycie.

Kl.V (zadania na ocenę przesłać proszę na koronazad@wp.pl)Proszę w zeszycie zapisywać daty przy tematach

Temat: Obchodzić urodziny, ale jak? -praca z tekstem

1. Zapisz w zeszycie nowe wyrazy z tekstów o urodzinach: verkleiden sich-przebierać się, Kegelbahn-kręgielnia, einladen-zapraszać, a następnie w słowniczku z tyłu podręcznika wyszukaj co znaczą wyrazy: Munze, Gewinner, Wasserball, Spinenmann, Prinzessin, Kerzen, Sussigkeiten

2. Przeczytaj teksty o urodzinach, wybierz jeden  i samodzielnie  przetłumacz go na j. polski jak zrozumiesz. Zapisz tłumaczenie w zeszycie. 

3. Zrób ćw. A4  str. 67 oraz przetłumacz zdania: a)Goście przebierają się  za księżniczke b) na torcie urodzinowym są świeczki  c) On idzie na kręgielne po południu d) My gramy w piłkę wodną na basenie 

 21.04.2020 (wtorek)

kl. VI 

Temat: Na boisku szkolnym Uśmiech

zad.1 Napisz w zeszycie słówka: Pokal -puchar, Urkunde-dyplom, Sportfest- święto sportu , auf dem Schulplatz , Sportdisziplinien- dyscypliny, bekommen-dostać

zad. 2.Napisz  zdania. Uwaga słówka mogą być również z poprzednich lekcji w ramach powtórzenia wyrazów  i używaj słówek powyżej   1. Święto sportu jest w maju w szkole. 2. Na szkolnym boisku uczniowie grają w piłkę nożną z nauczycielami. 3. Na boisku szkolnym jest 5 dyscyplin sportowych: piłka ręczna, tenis stołowy, bieganie i skok w dal. 4. Uczniowie dostaną dyplom i puchar.

kl. V 

 Temat: ćwiczenia w tworzeniu liczebników porządkowych

 1. Napisz notatkę: Liczebniki porządkowe tworzymy od 1-19 poprzez dodanie końcówki ten oraz od 20 w zwyż poprzez dodanie końcówki sten.  np. 14 -vierzehnten , 21- einsundzwanzigsten uwaga wyjątki : 1- ersten  3- dritten 

zad. utwórz cyfry tworząc liczebnik porządkowy:  a) 20 b)8 c) 25  d) 19 e) 4 f)17  g) 16 h)

22.04.2020 (środa) 

Kl. VIII

Temat: Twoje ostatnie wyjście do kina

Zad. 1. Zapisz w zeszycie słówka rodzaje filmów i programów telewizyjnych: Filme: Komodie-komedia,Actionfilm-film akcji, Liebesfilm-romans, Horror-horor, Western- łestern,Zeichentrickfilm-film rysunkowy Fernsehensprogramme: Nachrichten-wiadomości, Reprtage-reportaże,Dokumentalfilm

Zad.2 Odpowiedz na pytania: Wann warst du im Kino?, WelcheFilm hast du gesehen? Wer hat das Hauptrolle gespielt? 

Zad.3 Przetłumacz zwroty w podręczniku  A2str. 100 pozytywne i negatywne i odpowiedzna pytanie wyrażając opinię na temat filmu Wie war der Film?

Zad. 4. Napisz dialog na wzór z podręcznika A2 str 100

Kl. VII

Temat: Pokaz mody w szkole- praca z tekstem e-mail

Zad. 1 Zapisz słówka w zeszycie: Modeschau -pokaz mody ,verkleiden sich als  -przebrać się za ,einladen- zapraszać, Urkunde- Dyplom

Zad. 2 Napisz e-mail do koleżanki z Niemiec o pokazie mody wtwojej szkole. W emailu podaj: a)w jakim miejscu jest pokaz, b) jakie klasyrobią pokaz mody i dla kogo c) kto jest zaproszony na pokaz mody, d) Co mająchłopcy ubrane a co dziewczyny lub za co się przebrali, e) jaka była nagroda f)wyraź swoją opinie na temat pokazu mody w szkole

  23.04.2020 (czwartek)

kl. VIII 

 Temat: Jak spędzasz czas wolny?

 zad.1 Przeczytaj tekst w podręczniku str 100 "Jak Niemcy cieszą się wolnym czasem. I na podstawie tego tekstu w podręczniku napisz jak spędzasz czas wolny (10zdań).

zad. 2Przepisz i przetłumacz te wyrazy i zwroty na zielono w podręczniku str. 101

 Kl. VII 

Temat: Wprowadzenie do działu podróż 

zad. 1 Przepisz pytania z podręcznika  i odpowiedz na nie całym zdaniem

zad. 2 Przetłumacz zdania i zapisz do zeszytu: a) Byłem w górach na wakacjach  b) On jedzie pociągiem za granicę c) Wędruje chętnie po górach 

zad. 3 Z pytania 8 w podręczniku przepisz nazwy zjawisk atmosferycznych (pogodę ) do zeszytu i napisz co znaczy

kl. V

Temat : Rozmawiamy o urodzinach 

zad.1 Napisz w zeszycie pytania: Wann beginnt die Party ? -kiedy zaczyna się impreza , Wo findet die Party statt? -gdzie odbywa się przyjęcie i odpowiedz na te pytania 

 zad.2 Napisz według wzoru w podręczniku własny dialog  podręcznik str 50 ćw. B

 24.04.2020 

 Kl. VIII

 Temat: Moje ulubione miejsca

zad.1 przeczytaj teksty w podręczniku str. 102 na temat ulubionychmiejsc. Wypisz i przetłumacz nowe słówka:np. Weise, am Fluss, Ruhe, Umgebung, Kraftraum, 

 zad. 2 przetłumacz i ułóż zdania A. Moje ulubione miejsce to siłownia. On spędza czas na hali sportowej.  Od czasu do czasu jadę nad rzekę 

 zad.3 Odpowiesz na pytania Was ist dein Lieblingsplatz?, Warum ist das dein Lieblingsort?  i wybierz jeden tekst i go przetłumacz

 Kl.VI

 Temat: Wprowadzenie do działu o uczuciach

 Zad.1 Z podręcznika str. 64  przy pomocy słownika przetłumacz wyrazy np. froh, wütend, glücklich, fröhlich, 

 Ich habe Angst

 Zad.2 napisz zdania jestem radosny. On ma stracha. My jesteśmy wściekli. Oni są szczęśliwi

 27.04.2020 poniedziałek  

 kl. VII

Temat: Co zabierasz ze sobą na wakacje

zad. 1 Przepisz słówka do zeszytu i je przetłumacz. Podręcznik ćw. B1 str. 94, 95

zad.2 Dokończ zdania w zeszycie: a) Wenn ich Ferien im Gebierge verbringe, brauche ich.... (jeśli wakacje spędzam w górach, potrzebuje

b) Wenn ich Urlaub in der Stadt mache, brauche ich.......   c) Wenn ich aktiv am Meer Ferien verbringe, brauche ich........ d) Wenn ich Urlaub im See verbringe brauche ich.............

zad. 3 Przetłumacz zdania korzystając z poznanych słówek  benutzen -używać , brauchen -potrzebować : a) Na stole leży nóż, łyżka i widelec . b)  W nocy używam latarkę w lesie  c) on potrzebuje śpiwor i namiot  nad jezioro  d)  w łazience wisi ręcznik  e) na łózku leży poduszka mojej mamy

kl. VI

Temat: Czego się boisz , z czego się cieszysz 

zad. 1  Przetłumacz i zapisz słówka w zeszycie: Schlange, Ratten, Geist, Dunkelheit, Fliegen, Monster, Maus, Liebesbrief, Klamotten, Mathetest Klassenfahrt, Kinobesuch, Schnecke

zad. 2 Odpowiedz na pytania a) Wovor hast du Angst? -czego się boisz  ich habe Angst vor..............  b) Woruber freust du dich?- z czego się cieszysz? ich freue mich uber...........

zad. 3 Wpisz brakujące słówa Wovor.......du .........?   ........ freust du......?

kl. V

Temat: życzenia urodzinowe

zad. 1 przepisz życzenia urodzinowe do zeszytu : Viel Erfolg, Gesundheit und gute Noten- dużo sukcesu, zdrowia  i dobrych ocen, Alles Beste zum Geburtstag- wszystkiego najlepszego z okazji urodzin , Zum Geburtstag viel Gluck- z okazji urodzin dużo szczęścia

zad. 2  a) Złóż życzenia urodzinowe koleżance b) zapytaj koleżankę czy przyjdzie na przyjęcie  c) zapytaj gdzie odbywa się przyjęcie urodzinowe d) powiedz, kiedy masz urodziny  Skorzystaj z podręcznika str 50 ćw. B 

zad. 3 Przetłumacz zwroty, którymi odmówisz przyjścia na przyjęcie : Ich kann nicht kommen, ich muss meiner Mutter helfen, ich muss meine Oma besuchen, ich muss zum Arzt gehen und fur Mathetest helfen 

 28.04.2020 wtorek 

kl. V. ( zadanie na ocenę proszę przesłać na email koronazad@wp.pl) 

Temat: Zaproszenie na przyjęcie urodzinowe - Einladung zum Geburtstag  

 zad.1 Zapisz słówka w zeszycie, które musisz użyć w zaproszeniu : stattfinden -odbyć się, feiern -świętować , bekommen -dostać , beginnen -zaczynać , es gibt -jest

zad.2 Przeczytaj i przetłłumacz zaproszenie urodzinowe w podręczniku str. 57 

zad. 3  Na podstawie wzoru w podręczniku str. 57  napisz i zrób w zeszycie zaproszenie urodzinowe 

 kl. VI

Temat: Co sądzisz o ? Wie findest du ?

zad. 1 Zapisz notatkę w zeszycie: mich -mnie , ihn -jego , uns -nas, euch -was , sie -ją , sie -ich 

Zad 2.Odpowiedz na pytania : Wie findest du Junge in deiner Klasse? na pytania odpowiadamy i np. ch finde sie ok albo ich mag sie - lubię ich  albo ich mag sie nicht - nie lubię ich  a) Wie findest du deine Deutschlehrerin? b) Magst du deine Freundin? c) Wie findest du dein Bruder?  d) Wie findest du uns?

zad 3. przetłumacz zdania  On uważa ją za sympatyczną. My uważamy was za interesujących  Ona uważa go za fantastycznego 

 29.04. 2020 środa

kl. VIII (przesłać zadania na email koronazadw@p.pl)Zadania na ocenę 

Temat: Czas wolny w mojej rodzinie. Freizeit in meiner Familie 

 zad. 1 Napisz o wolnym czasie w twojej rodzinie . Zacznij wpis od zdania : Meine Mutter hat.....StundenFreizeit  am Tag. In ihrer Freizeit - w swoim wolnym czasie .................  w ten sposób opisujesz wszystkich członków rodziny: mama, tata, siostra, brat, ja, babcia lub dziadek

zad. 2 zrób ćwiczenia o wolnym czasie B2/B3 str. 85. Do wypracowania powyżej możesz skorzystać ze słówek z ćwiczenia B 2

kl. VII (zadania wysłać na email koronazad@wp.pl)Zadania na ocenę 

Temat:   Zagraniczna podróż 

zad. 1 Na podstawie materiału w podręczniku ćw. C str. 96  odpowiedz na pytania z podręcznika . Pamiętaj że te pytania są w czasie przeszłym np. 1. Wo war er? -gdzie on był?  Er war .........

 wyraz w pytaniu 6  aB -jadł  

 zad. 2 Na podstawie pytań i wzoru w podręczniku napisz swoją  relację z podróży.

 30.04. 2020 czwartek

Kl. VIII 

Temat: Możliwości spędzania czasu wolnego na wsi. Freizeit auf demLand/ im Dorf

Zad.1 Przepisz zwroty i słówka do zeszytu i przy pomocysłowniczka przetłumacz: a)Natur bewundern b) Boot ausleihen, c) durch den Waldwandern d) Piknik machen e) Tiere futtern

Zad. 2. Przepisz pytania i odpowiedz a)Was kann man im Dorfmachen? np. Im Dorf kann man im See schwimmen b) Was machst du auf dem Land? c)Was machen die Jungendliche im Dorf?

Zad. 3. Przetłumacz zdania w celu utrwalenia słownictwa: a) Na wsipodziwiają turyści naturę b) Ona robi piknik dla przyjaciół na łące  c)W wolnym czasie można na wsi wypożyczyć łódkę d) On wędruje wieczorem przez las. 

Kl. VII

Temat: Przed kinem -historyjka obrazkowa, rozmowa telefoniczna

Zad. 1 Przyjrzyj się historyjce obrazkowej i uzupełnij zdania.Podręcznik str. 97 

Zad. 2 Przepisz pytania do zeszytu i je przetłumacz: Wann treffenwir uns?, Was kosten die Kinokarten?, Was gibt es im Kino?  Um wie viel Uhr ist den Film? Wo treffen wiruns, Wie kann man ins Kino fahren

Zad. 3  Umów się do kina.Ułóż dialog/ rozmowę telefoniczna. Użyj pytań powyżej w rozmowie i udziel odpowiedzi

Kl. V 

Temat:  Przyjęcie urodzinowe-ćwiczenia

Zad. 1 Przepisz pytania i odpowiedz: a) Was machst du auf derGeburtstagsparty? b) Wo ist die Geburtstagsparty? c)Wer kommt auf derParty  d) Wann ist die Party und um wieviel Uhr?

Zad. 2 Przetłumacz zdania: a) Na moim  przyjęciu urodzinowym są rodzice iprzyjaciele z klasy b) Moja mama robi owocową sałatkę i piecze tort urodzinowy.c) Moje przyjęcie urodzinowe było super d) On ma tort urodzinowy ze świeczkami.

Zad. 3   Napisz 4 zdania oswoim przyjęciu urodzinowym. (podaj rodzaj przyjęcia np. Prinzessinparty, datei miejsce, co robisz na przyjęciu, kto robił jedzenie )

 04.05.2020 poniedziałek

kl. VII

Temat: Stopniowanie przymiotnika i przysłówka- ćwiczenia utrwalające

zad.1 Przepisz notatkę do zeszytu: Przymiotniki i przysłówki stopniujemy w stopniu równym, wyższym i najwyższym. W stopniu wyższym przymiotnik przyjmuje końcówkę-er  np. kleiner a w stopniu najwyższym przymiotnik przyjmuje przedrostek am i końcówkę -sten   np. am kleinsten

Jeśli w wyrazie pojawi się literka , a, u, o to podczas stopniowania przymiotnik przyjmuje przegłos w stopniu wyższym i najwyższym)

Wyjątki to: gut-dobrze , viel-dużo , gern-chętnie, hoch -wysoki 

zad. 1 Przepisz odmianę przymiotników z podręcznika str. 113

zad. 2. Ułoż zdania z tymi przymiotnikami w stopniu równym

zad. 3 Wystopniuj przymiotniki i je przetłumacz (lang,  interessant, klein, gesund, alt, jung, kalt, schnell)

kl. VI

Temat: Przyjaźń - "Freundschaft" -praca  z tekstem piosenki

zad. 1 Przeczytaj tekst piosenki "Przyjaźń" i zapisz i przetłumacz nowe słówka w zeszycie: treu, vertrauen, Freundschaft, fragen, sagen, kann-możesz 

Zapisz w zeszycie po czasowniku modalnym kann drugi czasownik stoi na końcu np. ich kann gut tanzen 

zad. 2 Przetłumacz zdania, korzystaj ze słówek w podręczniku: a) On może zaufać przyjacielowi b) Ja lubię jego on lubi mnie c) Mój przyjaciel śmieje się ze mną  d) Moja przyjaciółka pomaga mi często

zad. 3 Wypisz z tekstu piosenki wyrazy rymujące się  np. vertrauen-bauen

zad. 4. Przepisz pytanie i zapisz odpowiedz w zeszycie Wie ist dein Freund?

kl. V

Temat: Urodziny. Scenki komunikacyjne 

zad. 1 Przepisz zwroty: Uberraschung fur dich- niespodzianka dla ciebie , Greif bitte zu- poczęstuj się

nett von dir -miło z twojej strony

zad. 2 Na stronie 55 w podręczniku są różne scenki skorzystaj z nich przy tym zadaniu: Jak to powiesz

a)podziękuj mamie za prezent b) powiedz, ze to jest niespodzianka c) zapytaj kolegę czy chce jeszcze kawałek tortu d) podziękuj za torta

zad. 3 Narysuj w zeszycie historyjkę obrazkową i wykorzystaj w niej zwroty z podręcznika   

 05.05.2020 wtorek

kl. VI (zadania na ocenę- przesłać na email koronazad@wp.pl)

Temat: Pierwsza miłość- " Die erste Liebe" praca z tekstem listu

zad.1 zapisz nowe słówka w zeszycie: verliebt -zakochać się, Liebesbrief- list miłosny,  treffen -spotykać się

zad. 2 Przetłumacz  listy, które napisał Ralf w podręczniku str. 66, wybierz jeden i tłumaczenie zapisz w zeszycie

zad. 3 Napisz list miłosny według wzoru w podręczniku str. 66 do dowolnej, wymyślonej osoby

zad. 4 Zróć ćwiczenie C1 w ćwiczeniach str 95 słówka używaj z podręcznika str. 66 

kl. V

Temat: Przyjęcie urodzinowe-ćwiczenia utrwalające 

zad. 1 Opisz w zeszycie zdjęcie z podręcznika str. 57

zad. 2 Nadaj tytuł, który pasuje do zdjęcia w podręczniku str.57, przetłumacz na j. polski pozostałe tytułu

zad. 3 Narysuj ilustrcję w zeszycie do dowolnego tytułu w podręczniku i ją podpisz

zad. 4 Zrób słowniczek z poprzednich lekcji  z tyłu w zeszycie

 06.05.2020 środa (proszę przesyłać wszystkie zadania na email koronazad@wp.pl)

 kl. VIII ( zadania na ocenę) 

Temat: Przed kinem -praca z historyjką obrazkową : Vor dem Kino

 zad. 1 Przyjrzyj się historyjce obrazkowej i dopasuj zdania

zad. 2Jak potoczy się  dalej ta historyjka. Wybierz zakończenie z podręcznika str. 104  i napisz ciąg dalszy tej historyjki -krótkie opowiadanie (przynajmniej 10 zdań) W ten sposób poćwiczysz sobie pisanie przed egzaminem

kl. VII

Temat:  Bern -stolica Szwajcarii- lekcja kulturoznawcza

zad.1  Przepisz słówka do zeszytu: wert -warty, besuchen-zwiedzać, bewundern -podziwiać, Altstadt-stare miasto, Weltmeisterschaften -mistrzowie, Hauptstadt-stolica, Boutiquen-butiki , Laden-sklepy, kann man-można, Muttersprache -język ojczysty

zad. 2 Przeczytaj i przetłumacz krótkie teksty o Bernie w podręczniku str. 101. Zapoznaj się z tymi tekstami, bo będziesz trzeba odpowiedzieć na pytania do tekstu

zad. 3 Przepisz pytania do zeszytu i odpowiedz całym zdaniem na pytania: a) Was kann man in Bern besuchen? b) Was ist in der Altstadt?

c) Was kann man in Bern machen?

zad. 4  Przetłumacz zdania: a) Bern jest stolicą Szwajcarii b) W Bernie jest dużo sklepów i butików  c) Pływanie i wędrówki w Bernie sprawiają przyjemność  d) Bern jest podróży warty e) W Bernie można stare miasto podziwiać

zad. 5  W internecie wyszukaj informacje o Bernie i zrób krótką notatkę: a)np. podaj ile jest mieszkańców, napisz 2 przykłady zabytków, w jjakich językach się porozumiesz i jaki jest język ojczysty

 

 07.05.2020 czwartek

 Wszystkie zadania wysyłać proszę  na email koronazad@wp.pl, 

kl. VIII

Temat: Rozmowa telefonicznia- ćw.

zad. 1 Dopasuj pytania do dialogu w podręczniku str. 105

zad. 2 Utwórz  własny dialog, w którym umówisz się na koncert lub do kina

zad. 3 . Zrób ćwiczenia utrwalające poprzednie tematy,  ćw B.5 str 86, c4 str. 88 oraz ćw. D1 str. 88

 kl.  VII 

Temat: Na dworcu- rozmowa 

W podręczniku wysłuchaj rozmowy i uzupełnij luki. 

Przepisz nowe słówka do zeszytu:  Fahrkarte- bilet kolejowy,  Hin und zuruck- w jedną i drugą stronę, Verbindung-połączenie, umsteigen-przesiadać się , teuer-drogi , bar- gotówką 

Napisz podobny dialog na dworcu, używając słówek powyżej w celu utrwalenia słownictwa

kl. V

Temat:  Podróż urodzinowa do Wiednia 

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 53. Test jest napisany w czasie przeszłym Perfeckt.

Odpowiedz na pytania do tekstu w celu umiejętności rozumienia tekstu czytanego :a)  Wie alt ist ein Geburtstagskind? b)Mit wem war er in Wien? c) Was besucht er in Wien? d) Wo ubernachtet er in Wien? e) Womit fahrt er nach Wien?

Zrób w podręczniku str. 54 do tekstu oraz przetłumacz zdania w czasie przeszłym na podstawie tekstu w podręczniku: 1. Mój brat interesuje się historią  2. My oglądaliśmy zamek  3. Przed południem zwiedzilismy miasto 4. Po południu pojechaliśmy metrem. 5. Ja zrobiłem dużo zdjęć 

 08.05.2020 piątek

 kl. VIII 

Temat:  Konstrukcja bezokolicznikowa z zu

 a)Przepisz notatkę do zeszytu  Konstrukcja bezokolicznikowa z zu pozwala na umieszczenie dwóch czasowników w jednym zdaniu np. Ich lerne Deutsc zu sprechen- uczę się mówić po niemiecku lub np. ich habe vor, heute Abend ins Kino  zu gehen- zamierzam dziś wieczorem iść do kinaCzasowniki na końcu zdania przyjmują formę bezokolicznika np. zu lernen, zu gehen  

Zapisz zwroty w zeszycie: Ich habe Lust- mam ochotę, ich habe vor- zamierzam, ich habe keine Zeit-nie mam czasu

 b) Przyjrzyj się przykładom w podręczniku str. 125, przepisz zdania pod tematem i je przetłumacz

 c) Przetłumacz zdania, używając konstrucji z zu : 1) Mam ochotę dzis wieczorem jechać do babci. 

2) Nie mam czasu iść dzisiaj po południu na przyjęcie urodzinowe 3) On ma ochotę iść na dyskotekę

4) Zamierzam iść dzisiaj do lekarza

 d)Zrób ćwiczenia str. 91 

klasa VI

Temat: Kto kogo lubi i dlaczego

a) W podręczniku str. 68  w ćwiczeniu E przeczytaj zdania  i je przetłumacz a następnie ułóż własne  zdania z wyrazami: verliebt, Liebesbrief, Geheimnisse, Pausenbrot

b)  Przypomnienie zaimków osobowych: ihn -jego, sie -ją, dich -cię , euch- was, uns- nas. Zrób w celu utrwalenia zaimków osobowych  ćwiczenia D1/D2 str. 97  oraz D3 str. 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2020
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
581182
Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Trumiejach
Copyright © 2010