Szanowni Rodzice!!!

   Dziś w naszej szkole odbyło się zebranie dotyczące powołania w naszej placówce klas integracyjnych. Dziękuję Wszystkim rodzicom i nauczycielom obecnym na spotkaniu. Cięszę się bardzo, że Wszyscy obecni pozytywnie zaopiniowali ten wniosek. Na prośbę rodziców i moją by dopełnić formalności zapraszamy na spotkanie 10.07 o godzinie 14. Fakt zaistnienia klas integracyjnych jest ściśle związany z istnieniem naszej szkoły, jej rozwojem i pozyskaniem funduszy. Mamy pozytywne nastawienie organu prowadzącego, który nas wspiera. Zapraszam do lektury na temat klas integracyjnych. Czym są?, Jak funkcjonują?

Zapraszam na spotkanie
Kochając marzy się o przyszłości - Stefan Żeromski
 Imię i nazwisko ……………………………………………………… Klasa VIII


WYKONAĆ I ODESŁAĆ DO PIĄTKU NA : boguslaw.gadka@gmail.com


Rozdział 21. Stalinizm w Polsce


Polecenie 1. (4 punkty)

Skreśl zagadnienia nieodnoszące się do sytuacji MÓJ politycznej w Polsce na przełomie lat 40. i 50.


system monopartyjny centralne planowanie PGR Mała konstytucja

PZPR plan sześcioletni industrializacja Rada Państwa


Polecenie 2. (3 punkty)

Połącz datę z właściwym wydarzeniem.

A. 1947 r. 1. Rozpoczęcie realizacji planu trzyletniego.

B. 1949 r. 2. Powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR).

C. 1950 r. 3. Rozpoczęcie realizacji planu sześcioletniego.

4. Powstanie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL).


A – ………, B – ………, C – ………


KLASA VII WYKONUJE KARTY PRACY DO SPRAWDZIANU- SPRAWDZIAN przez

trumieje.edu.pl w poniedziałek godz 10.00 .uzupełniony test przesyłamy nieprzekraczalnie

do godz.11.00 na boguslaw.gadka@gmail.comKLASA VI

Dopisz wydarzenia do podanych dat :

1492 –

1517 –

1534 –

1505 –

1466 –

1525 –

1514-1522 –

1543 –

WYKONAĆ I ODESŁAĆ DO PIĄTKU NA : boguslaw.gadka@gmail.comKLASA V

Imię i nazwisko ………………………………………………………… Klasa V


Rozdział 25. Początki Polski


Polecenie 1. (3 punkty)

Ustal, gdzie znajdowały się siedziby wymienionych plemion.

a) Polanie – ……………………………

b) Wiślanie – ……………………………

c) Mazowszanie – ……………………………


Polecenie 2. (4 punkty)

Uzupełnij tekst.

Początek państwa polskiego jest związany z postacią księcia Mieszka I, wywodzącego się z dynastii ……………..……..… . W ……… r., chcąc zapewnić bezpieczeństwo państwu, książę podjął decyzję o przyjęciu ……….……….… . Państwo, którym rządził, nazywamy monarchią ………………………..………………, gdyż władca uznawał je za osobistą własność.


Polecenie 3. (3 punkty)

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.

Tymczasem dostojny margrabia Hodo, zebrawszy wojsko, napadł z nim na Mieszka, który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. Kiedy w dzień świętego Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem, odnieśli zrazu zwycięstwo, lecz potem w miejscowości zwanej Cydzyną brat jego Czcibor zadał im klęskę. Cesarz, poruszony do żywego wieścią o tej klęsce, wysłał czym prędzej gońców, nakazując Hodonowi i Mieszkowi, aby pod rygorem utraty jego łaski zachowali pokój do czasu, gdy przybędzie na miejsce i osobiście zbada sprawę.

Thietmar z Merseburga, Kronika, XI w.


a) Podaj datę roczną opisanej w tekście bitwy. …………… r.

b) Wypisz z tekstu dwie informacje dotyczące przebiegu bitwy.

…………………………………………………………………………

PROSZĘ ABY WSZYSCY UCZNIOWIE ZALOGOWALI SIĘ NA gov.pl/zdalnelekcjeLipiec 2020
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
489636
Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Trumiejach
Copyright © 2010