Kochając marzy się o przyszłości - Stefan Żeromski
 

Podręcznik: str.133/ z. 1 - 2

str. 134/z. 3 - 5

Odpwiedzi proszę przysyłać na adres: koronazad@wp.pl

Temat maila: Fizyka

W treści maila: kl.8, inicjały ucznia (pierwsze litery imienia i nazwiska)

Ćwiczenia: www.quizme/dzial/fizyka

 

17.03.20 r.

Podręcznik: str.126 - 127/z. 1 - 4

 

20.03.20 r.

Prąd elektryczny

Wyjaśnij pojęcie ładunku swobodnego. Jakie ładunki swobocne poruszają się w metalach a jakie w cieczach?

Kiedy w przewodniku lub cieczy popłynie prąd?

Jaki będzie kierunek ruchu ładunków swobodnych a jaki umowny kierunek prądu?

 

24.03.20 r.

Prąd elektryczny

Jak obliczamy napięcie elektryczne? W jakich jednostkach je mierzymy? Jaki jest wymiar wolta?

Jak określamy natężenie prądu elektrycznego? Jak je obliczamy? W jakich jednostkach je mierzymy? Jaki jest wymiar ampera? 

 

27.03.20 r.

Temat: Elektromagnes

Cele: umiesz opisać budowę, działanie i zastosowanie elektromagnesu 

Wstęp 

Czy tylko magnetyt i ferromagnetyki są jedynym źródłem magnetyzmu? Nie.

O czym świadczy doświadczenie Oersteda? Że przewodnik z prądem również oddziaływuje magnetycznie.

Czy można to wykorzystać?

Aby odpowiedzieć na to pytanie przeczytaj temat w podręczniku na str. 135 .

Uwaga!: Tylko przeczytaj - oczywiście ze zrozumieniem. Oczekuję pytań - zarówno w mailach z odpowiedzami na dotychczasowy powtórkowy materiał, jak i w mailach o temacie:

Fizyka - pyt.

Katarzyna Nowińska 

 

31.03.20 r.

Temat: Elektromagnes

Elektromagnes - urządzenie składające się z metalowego rdzenia, nawiniętej na nim cewki z izolowanego drutu oraz źródła prądu

Zachowuje się jak magnes naturalny, ale jego siłę można regulować zmieniając materiał ferromagnetycznego rdzenia, liczbę zwojów cewki oraz natężenie prądu.

Zastosowanie - podnośniki magnetyczne np. w składnicach złomu, przerywacze, np. w obwodzie dzwonka elektrycznego, akceleratory

Zadania: 

W podręczniku wspomniane są również paramagnetyki i diamagnetyki. W jaki sposób oddziaływują z magnesem? 

Str. 139/ z. 1 - 2 

 

03.04.20 r.

Temat: Siła magnetyczna

Cele: wiesz, co to jest siła magnetyczna, od czego zależy wartość siły magnetycznej,

znasz regułę lewej dłoni i umiesz zastosować ją do określenia kierunku siły magnetycznej.

1. Wstęp:

Podręcznik: str. 140/ z. 3 - 5

2. Podręcznik: str. 141 - DOŚWIADCZENIE 34: tzw. "huśtawka magnetyczna"

Polecam filmiki na YT, w tym WLF (Wirtualne laboratorium fizyczne). 

a) W zależności od kierunku prądu "huśtawka" jest wciągana do wnętrza magnesu podkowiastego lub z niego wypychana. (Zamiast zmieniać kierunek prądu, można obrócić magnes "do góry nogami".)

b) Gdy zwiększymy natężenie prądu w "huśtawce" - zwiększa się kąt wychylenia "huśtawki".

c)  Ten sam efekt otrzymamy, gdy zamiast ramki użyjemy zwojnicy ("huśtawka" to tylko jeden zwój) lub silniejszego magnesu.

Siłę, która oddziaływuje na przewodnik z prądem elektrycznym znajdujący się w pobliżu magnesu lub innego przewodnika z prądem nazywamy siłą magnetyczną. 

Wartość siły magnetycznej zależy od:

1) natężenia prądu w przewodniku

2)  liczby zwojów przewodnika

3) siły magnesu.

Kierunek siły magnetycznej ustalamy przy pomocy reguły  lewej ręki (rysunek na str. 142):

 Gdy lewą dłoń ustawimy tak, by jej wewn. strona wskazywała biegun N

magnesu, a palce umowny kierunek prądu w przewodniku, to odgięty pod kątem prostym kciuk wskaże kierunek siły magnetycznej.

Aby to sobie lepiej przyswoić wykonaj zadanie 2 na str. 146 podręcznika. 

 

07.04.20 r.

Temat: Silnik elektryczny prądu stałego.

Cele: poznasz budowę i zasadę działania silnika elektrycznego

1. Wstęp

Skoro na ramkę z prądem znajdującą się w obszarze działania magnesu lub elektromangesu, działa siła (magnetyczna), tzn. że ramka ta może wykonać ruch, pracę. Tzn. że ramka zmienia energię elektryczną na energię mechaniczną.

Maszynę, która zmienia energię elektryczną na energię mechaniczną, nazywamy silnikiem elektrycznym.

DOŚWIADCZENIE 35 (na str. 143 podręcznika).

2. Silnik elektryczny

Tyle, że po osiągnięciu położenia równwagi, ramka zatrzymuje się. Wyjściem jest: a) obrócenie magnesu, b) zmiana kierunku prądu, c) podłączenie źródła prądu zmiennego. Oprócz wyjścia c) problem się powtórzy po kolejnym osiągnięciu położenia równowagi. Jeśli upieramy się przy prądzie stałym i nie chcemy obracać magnesu, odpowiedzią jest odpowiednia budowa silnika elektrycznego.

Silnik elektryczny składa się ze stojana - magnesu lub elektromagnesu, w którego polu magnetycznym obraca się wirnik - ramka z prądem.

Kluczowym elementem jest budowa wirnika i sposób doprowadzenia prądu.

Ramka zakończona jest dwoma niepołączonymi półpierścieniami - tzw. komutatorem. Natomiast prąd do niej doprowadzany jest za pomocą tzw. szczotek.

Przerwa między półpierścieniami powoduje, że w momencie przechodzenia przez położenie równowagi w ramce przestaje płynąć prąd. Jednak ramka mija ten punkt z rozpędu i półpierścienie zamieniaja się "miejscami", co powoduje zmianę kierunku prądu w ramce i jej dalszy ruch. Następnie cykl się powtarza.  Aby to lepiej zrozumieć, przeanalizuj schemat ze str. 144 podręcznika.

3. Rozwiąż zadania 2 - 4 ze str. 146-147. 

 

17.04.20 r.

Temat: Magnetyzm - powtórzenie.

Cele: powtórzenie i utrwalenie poznanego materiału

1.  Prawie wszystko, co musisz wiedzieć na temat magnetyzmu, zostało ujęte skrótowo na stronie 148 podręcznika. Oprócz tego przypomnij sobie także regułę śruby prawoskrętnej (korkociągu), metodę prawej dłoni i regułę lewej dłoni. Do czego służą te reguły? Sprawdź, czy potrafisz je zastosować w konkretnych przypadkach.

2. Rozwiąż zadania 1 - 6 na str. 149 - 150 podręcznika z części "Test 1. To trzeba umieć".

3. Jeśli masz pytania lub wątliwości - proszę pisać jak zwykle. 

Uwaga: skończyliśmy dział. Sprawdzenie wiadomości - korespondencyjne - w przyszłym tygodniu.

 

21.04.20 r.

Temat: Magnetyzm - sprawdzenie wiadomości.

Cel: sprawdzenie wiadomości

Rozwiąż zadania 1 - 4 Testu 2 oraz 1 - 4 Testu 3 ze str. 150 - 152 podręcznika.

Odpowiedzi proszę przysyłać jak zwykle - w miarę możliwości w postaci pliku tekstowego w dowolnym edytorze (wtedy jako załącznik do maila) lub w treści maila. 

 

24.04.20 r.

DRGANIA I FALE

Temat: Ruch drgający.

Cel: zapoznanie z przykładami ruchu okresowego i wielkościami służącymi do jego opisu tzn. amplitudą, okresem i częstotliwością

1. Wstęp

DOŚWIADCZENIE 36 - str. 158 podręcznika

Ruchem okresowym nazywamy ruch, w którym ciało cyklicznie pokonuje tę samą drogę.

Przykłady: ruch wahadła, ruch obciążonej sprężyny

2. Opis ruchu drgającego.

Aby taki ruch zaszedł, trzeba ciało wytrącić z położenia równowagi - np. spoczywające wahadło, czy ciężarek wiszący sobie spokojnie na sprężynie. 

Amplituda -  jest to największe wychylenie z położenia równowagi.

Np. odchylone wahadło, ciężarek na sprężynie w najniższym położeniu.

Skoro ruch zachodzi cały czas po tym samym torze, regularnie - okresowo - wraca do początkowego położenia. Ten czas nazywamy właśnie okresem drgań.

T - okres drgań, [T] = 1s

Jeśli odwrócimy problem i zaczniemy liczyć drgania w jednostce czasu, to otrzymamy częstotliwość. 

f - częstotliwość, [f] = 1Hz = 1/s 

Częstotliwością nazywamy iloraz drgań w danym czasie i tego czasu tzn.:

f = n/t = 1/T

3. Od czego zależy okres wahadła?

Zależy, jakie to wahadło. Jeśli jest to takie zwykłe wahadło, tzn. ciężarek na sznurku, to od długości sznurka.

Okres wahadła zależy od jego długości. Im większa długość, tym większy okres.

W przypadku ciężarku na sprężynie - od masy ciężarka.  

4. Każdy układ drgający ma właściwą dla siebie charakterystczną częstotliwość wynikającą z jego budowy. Mówimy wtedy o drganiach swobodnych i częstotliwości drgań własnych.

 Częstotliwością drgań własnych nazywamy częstotliwość, z jaką ciało wykonuje drgania swobodne.

5. Zadania

Wykonaj zadania 1- 2 i 4 - 5 ze str. 163 - 164 podręcznika. 

 

28.04.20 r.

Temat: Wykres ruchu drgającego

Cel:  zapoznanie z wykresem ruchu drgającego np. ciężarka na sprężynie lub wahadła, czytanie wykresu ruchu drgającego

1. Wstęp

Ruch ciężarka na sprężynie lub wahadła jest ruchem jednowymiarowym. Dlatego na wykresie zaznacza się tylko położenie w odniesieniu do czasu. Można to sobie wyobrazić w ten sposób, że wytrącamy ciężarek z położenia równowagi, a następnie robimy szereg zdjęć ruchu ciężarka w równych odstępach czasu. Ciężarek wraca do położenia równowagi, przechodzi przez nie, osiąga maksymalne wychylenie z drugiej strony i przechodząc ponownie przez położenie równowagi kontynuuje i powtarza swój ruch. Ilustracją tego opisu jest rysunek i wykres na stronie 165 podręcznika.

2. Czytanie wykresu

Tak naprawdę ruch ciężarka i ruch wahadła ilustruje wykres B na str. 166, ponieważ oba układy drgające startują od maksymalnego wychylenia.

Największa wartość wykresu na osi X to amplituda (w obie strony od osi czasu), czyli x = A.

Punkt na wykresie przechodzący przez oś czasu tzn. x = 0, oznacza punkt równowagi.

Cały przebieg odbywa się w czasie t = T równym okresowi wahadła.

Z wykresu można te informacje odczytać wprost.

3. Zadania

Wykonaj zadania 1 i 2  na str. 169 podręcznika. 

 

05.05.20 r.

Temat: Energia w ruchu drgajacym

Cele: przypomnienie pojęć energii potencjalnej, kinetycznej i mechanicznej oraz zasady zachowania energii, analiza przemian energii w ruchu drgającym

Lekcja i zadania w mailu. 

 

08.05.20 r.

Temat: Fala mechaniczna.

Cel: zapoznanie z pojęciem fali mechanicznej, mechanizmem jej powstawania i opisującymi ją wielkościami

Treść lekcji i zadania w mailu. 

Styczeń 2021
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
610120
Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Trumiejach
Copyright © 2010