Szanowny Rodzicu

Dyrektor Szkoły
Beata Lejmanowicz

Kochając marzy się o przyszłości - Stefan Żeromski
 

 Uwaga!!! proszę robić zadania w zeszycie (należy zapisać w zeszycie tytuł Zadania z platformy Koronawirus i datę z której są te zadania)

Proszę robić zdjęcia z wykonywanych zadań i mi przesyłać na telefon jeśli nie bedzie można przesłać na e-mail  lub na e-mail koronazad@wp.pl  

Uczniowie klasy 1 przesyłam Wam zadania z edukacji matematycznej i polonistycznej jako pracę domową.Proszę odrobić i przesłać na e-mail koronawiruszadania@wp.pl lub zrobić w zeszycie przedmiotowym Poza tym proszę uzupełnić  wszystkie ćwiczenia z literką h kaligrafii

 KARTA PRACY EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zadanie 1 Oblicz

10-0=                                           12-1-1=

11-1=

12-10=

Zad.2  Ileto jest?

a)5+5+1=                     c)5+6+1=

b)6+4+1=                     d) 4+6+2

zad. 3  Ponumeruj w kolejności dni tygodnia

wtorek 

środa

1.poniedziałek 

czwartek 

piątek           

niedziela

zad.4  Wpisz cyfrę o 2 mniejszą od

12 ........   10........ 8......  6........

Wpisz cyfrę o 2 większą od

10........   9........  8........ 6........

 Zad. 5 Przeczytaj zadanie i rozwiąż

Michał znalazł w lesie 8 grzybów a jego tata o 3więcej.  Ile grzybów znalazł tataMichała?

Obliczzenie:

  Odpowiedz

  KARTA PRACY EDUKACJA POLONISTYCZNA   Czytam i rozumiem

Przeczytaj tekst

Ósmego ran o ósmej rano

W pagórkowatym  Królestwie Buków  panował król Józef. Król uwielbiał spokój.Pewnego razu, a było to ósmego maja do komnaty króla wpadł smok Jacek ioznajmił:

Królu złapałem zbója,który ukradł wór pomidorów i słój ogórków!

Powiem krótko -zawołałkról Józef - Oto kara: ów zbój zbuduje dwie półki i domek dla sójki, jaskółki,królika i wiewiórki. A potem zbój jest wolny.

Zadanie. 1 Napisz odpowiedzi na pytania

1.     Jak nazywałsię król?

2.     Co ukradłzbój ?

3.     Dla kogozbudowano domek?

Zadanie. 2. Wypisz z tekstu wszystkie wyrazy naliterkę ó

  Zadanie. 3 Ułóż zdania z wyrazem:  wiewiórka,półka, ogórki, Józef

 Zadanie. 4 Napisz wyrazy   w kolejnościwedług alfabetu ( król, zbój, półka, wiewiórka, ogórek, sójka, jaskółka) 

17.03.2020    

Zadania należy przepisać do zeszytu  

Temat: Co szkodzi naszej planecie 

 1. edukacja polonistyczna:  Napisz w zeszycie co  zagraża naszej planecie 

2. edukacja matematyczna: a )Narysuj  w zeszycie odcinki o długości 10 cm, 11cm, 12 cm, 13cm

b) ćwiczymy dodawanie do 13  (liczymy na razie na liczydle lub patyczkach) 

przykłady: 11+1=      9+3=       8+4=    7+3=      5+6=    7+5=    8+3=         9+2=

18.03.2020

 Temat: Hałas nam szkodzi

1edukacja polonistyczna :

a)Napisz imiona  z głoską H na początku

b)Napisz zdania z wyrazami: hałas, hotel, hamak, hak

c) proszę zrobić zadania 3, 4 w ćwiczeniach  str. 28 oraz  całą stronę 26 z poprzedniego tematu

edukacja matematyczna 

a) Wypisać nazwy miesięcy i ich kolejności i podkreśl nazwę miesiąc, w którym masz urodziny

Dokończ zdanie: Rok ma .....

b) Otocz kólkiem najmniejszą liczbę. Zapisz podane liczby w kolejności od najmniejszej do największej

12    10     5      8   11  13  7  4

c)  Oblicz

10+3=       11+2=      12+1=      13-3=    13-2=     13-1=   13-10=   12-10=     11-10=

 19.03.2020

Temat: Mamy sposoby na śmieci 

 1.  Zapisz temat w zeszycie .Napisz literkę ch, Ch w zzeszycie. Przepisz wyrazy do zeszytu: chmura, chomik, chłopiec, cicho, chłodno, chustka, samochód.  Zrób ćwiczenie str 29

2. wyjaśnij pojęcie ekologia

 3. Narysuj pojemniki do segregacji śmieci  w zeszycie i zapisz co tam można wrzucać 

20.03.2020 (piątek)-ćwiczenia powtórzeniowe z poprzednich lekcji

edukacja polonistyczna:

zad. 1. Napisz dwa przykłady wyrazów rymujących się  

zad. 2.Podkreśl na czerwono samogłoski i na niebiesko spółgłoski w wyrazach: góra, motyl, jadę

zad. 3. Napisz z pamięci 5 wyrazów zawierających literkę ó, ą, ę. Poćwicz pisanie literek i dwuznaku sz, cz, ch

 WITAJCIE W NOWYM TYGODNIU NAUKI!!!!Uśmiech

 23.03.2020 (poniedziałek)-zadania powtórzeniowe

Edukacja polonistyczna:

1.Proszę wykonać str.44 w kaligrafii

2. Przeczytaj krótki tekst, wyszukaj i zapisz w zeszycie wyrazy, w których występujeliterka h,H oraz ch, Ch 

Był chłodny poranek. Chocholik Hilary szedł do swojej chatkii co chwilę wzdychał.....Ech! Och! Mam kiepski humor.... Wieje halny, chmuryzakryły słońce, a dookoła same chwasty.... Nagły podmuch wiatru szepnął  Hilaremu do ucha: -Hej ! Smutno Ci? A to pech!

 Edukacja matematyczna: ćwiczenia powtórzeniowe do 13

 Zad. 1. Oblicz przykłady w zszycie  a) 9+1+2=    b) 8+2+1=   c) 5+5+3=    d) 6+4+2=  e) 7+2+3=     f) 7+3+3=

 Zad.2 Proszę wejść na stronę internetową: www.gov.pl zdalne lekcje( wybrać klasa1 plan lekcji23-27.03.2020)Następnie wybrać poniedziałek -rozwiąż zadania matematyczne, dział liczenie, liczenie przedmiotów, porównywanie małych liczb

24.03.2020 (wtorek)Dzisiaj troszkę o pogodzie za oknem śmiech czy już wiesz o jaką pogądę chodzi?

 1.Przyrzyj się ilustracji w ćwiczeniach str.32, dowiesz się jaka jest marcowa pogoda. W zeszycie napisz co widzisz np. topnieje śnieg itp. Zrób ćwiczenie 2,3 str 32,

Matematyk- ćwiczenie powtórzeniowe 

1. Narysuj w zeszycie zegarki, które będą wskazywać pełną godzinę: 11.00, 5.00, 12.00 

 Edukacja przyrodnicza

1. Narysuj symbol pogody w zeszycie.Napisz, co oznacza. (np. poda deszcz, wieje wiatr, pada śnieg, chmury, świeci słońce). Dopasuj te zwroty z nawiasu do obrazka. Zrób 6 str.33 

25.03.2020 (środa)Dzisiaj trochę o wiośnie (Jak przyroda budzi się do życia)popracujemy z wierszykiem

 Po przeczytaniu wierszyka  "Pierwiosnek" W. Broniewski wykonaj następujące zadania

 1. Jakie oznaki wiosny zostały opisane w wierszu. Należy napisać w ten sposób np. wyrósł pierwiosnek itp.

2.  Jaki jest nastrój wiersza wesoły czy smutny. Napisz całym zdaniem. Wypisz nazwy roślin i zwierząt o których jest mowa w wierszu

3. Narysuj w zeszycie kwiatek pierwiosnek i opisz jego wygląd na podstawie wierszyka 

 Wierszyk:Pierwiosnekbo

Jeszcze w polu tyle śniegu,
jeszcze strumyk lodem ścięty,
a pierwiosnek już na brzegu
wyrósł śliczny, uśmiechnięty.

Witaj, witaj, kwiatku biały,
główkę jasną zwróć do słonka,
już bociany przyleciały,
w niebie słychać śpiew skowronka.

Stare wierzby nachyliły
miękkie bazie ponad kwiatkiem:
"Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
czyś nie widział jej przypadkiem?"

Lecz on widać milczeć wolał.
O czym myślał - któż to zgadnie?
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
szepnął cicho: "Jak tu ładnie

 26.03.2020r (czwartek)Zadania wysłać do oceny na e-mail

 Temat: Szukamy oznak wiosny. Cel lekcji: Dzis poznasz zwiastuny wiosny, zjawiska i zmiany w przyrodzie,poznasz nazwy  rośliny i zwierząt. Poznasz przymiotniki

1. Ćwiczenie w formie zabawy. Dopasuj określenia opisujące oznaki wiosny. Na czerwono są przymiotniki a na czarno rzeczowniki. czarna,  długonogi, skacząca ,młode, fioletowe, bocian, listki, żabka, jaskółka,krokus.   np. biały pierwiosnek.  Zapisz w zeszycie na kolorowo: Przymiotnik odpowiada na pytania jaki, jaka jakie i obok przepisać  przykład np. jakie małe motyle A następnie ułóż dwa zdania z dowolnymi wyrażeniami z powyższego zadania. Zrób ćw.1 , 3, 4 str. 34,35

 2. W internecie wyszukaj jakie kwiatki budzą się na wiosnę. Wypisz ich nazwy w zeszycie i zrób ćw. 2 str.34

 ed. matematyczna: Ułoż treść zadania do działania 13-3=10. Pamiętaj o pytaniu?

27.03.2020 (piątek)Witam na naszych kolejnych zajęciach. Dzisiaj dowiesz się o zachowaniu zwierząt w czasie wiosny. Nauczysz się pisać literkę ż i cyferkę 14

Zaczynamy!!

Czy wiesz, że zwierzęta czekają na wiosnę. Do naszego kraju przylatują ptaki (skowronki, bociany, żurawie, jaskółki) . Ptaki głośnym śpiewem wyznaczają swoje terytorium, albo wabią samiczki by tworzyć się w pary, budują gniazda z gałęzi i trawy. Niektóre budzą się ze snu zimowego (żaby, motyle, biedronki)

Zapisz w zeszycie:  Temat: Co wiosną słuchać u zwierząt? 27.03.2020

 1.Przeczytaj powyżej tekst i odpowiedz na pytanie:  Jakie zachowania zwierząt podziwiasz wczesną wiosną?

a) Wypisz zwierzęta, które spotykamy wiosną:

b) Wypisz zwierzęta, które budzą się z zimowego snu:    

2. W zeszycie od polskiego napisz literkę ż , Ż i zrób  całą stronę 36 w ćwiczeniach i w kaligrafii str45

3. Na www.youtube.com  oglądnij wierszyk z obrazkami Jana Brzechwy "Żuk. Następnie w internecie wyszukaj wierszyk i wklej go do zeszytu naucz się go ładnie czytać. Ed. matematyczna. W zeszycie napisz cyferkę 14 i przykłady 14-10=, 10+4= 14+0=  14-0=

 Witajcie w nowym tygodniu nauki!!!śmiech

30.03.2020 (poniedziałek)

Zapisz w zeszycie

 Temat: Wiosna nad rzeką. Dzisiaj  nauczysz się pisać literkę rz, Rz, utrwaliszpisownię literki ż , poznasz  wiosennezwyczaje ludowe.

 Najbardziej znanym zwyczajem na powitanie wiosny ipożegnanie zimy jest topienie marzanny. Kolejnym zwyczajem jest DzieńWagarowicza . Większość młodych osób dnia 21.marca robi sobie wolne od szkoły.Z powitaniem wiosny wiąże się także sprzątanie domów. Słynne sprzątanieporządków.

 1.Przypomnij sobie pisownię literki ż , zrób ćw. 3,4 str. 37i przepisz wyrazy do zeszytu: jeż, żuk, strażak, pożar, leży, żaba

2. Odpowiedz na pytanie: a) Kiedy jest pierwszy Dzień Wiosny?  b)Co symbolizuje marzanna? Dlaczego wrzyca się ją do rzeki lub pali

Podaj jeden ludowy zwyczaj wiosenny

 3.  Przepisz wyrazy   do zeszytu : rzeka, morze, rzęsy, rzuca, zwierzęta, marzec, Marzenna,  ułóż zdania z 4 dowolnymi wyrazami, zróbćwiczenie str.38 i 2,3 str.39

 edukacja matematyczna: Wykonaj obliczenia w zeszycie: 12-2=   11+2=   12-1=  13-1=    13-3=   10+2=   10+1=   10+2+2=   14-1= 

31.03.2020( wtorek) dzisiaj trochę zabawy z ortografią i nie tylkoUśmiech

czy wiesz, żeby pisać wyraz poprawnie trzeba znać ortografię. 

 Zapisz w zeszycie

 Temat: My chcemy wiosny. Dzień odkrywców . Dzisiaj trochęzabawy z ortografią i nie tylko.

 Zad. 1. Wstaw do wyrazu brakującą literkę: ó, ż, rz  i podkreśl ją w wyrazie na niebiesko bo tojest spółgłoska.   a) stra...ak,  mo....e, .....eka,  kole....anka,  zwie.....ęta,  og....rek, c.....rka, ....semka, g....ry. ma....ec, le....y,  b.....oza

 Zad. 2. Wstaw h lub ch  a) .....ałas,  ......amak,  ......mury, ......łopiec,  ......omik, samo.....ód,  ......ak Pokoloruj telitery na niebiesko bo to są spółgłoski.  

 Zad. 3. Przypomnij sobie pisownie literki rz w kaligrafiistr. 46.  Zrób tabelkę w zeszycie. Iwpisz wyrazy z podręcznika i kaligrafii 

Wyrazy z ó

Wyrazy z ż

Wyrazy z rz

Edukacja matematyczna : Napisz  cyfry do 14 odnajmniejszej do największej.  Narysuj wzeszycie monety , które dadzą kwotę 14 zł, 12zł i 13zł

 Przepisz zadania i je rozwiąż:  1. W przechowalni było 14 bagaży. Podróżniodebrali już 1 torbę i 1 walizkę. Ile bagaży zostało w przechowalni?

 2. Marta z rodzicami jechała pociągiem do cioci. Pociągodjechał o godzinie 11.00. Podróż trwała godzinę. O której dojechali namiejsce?

 

 01.04.2020 (środa) dzisiaj nauczysz się dbać o swoje bezpieczeństwo -czyli poznasz właściwe postawy w stosunku do zwierząt domowych, nieznanych i dzikich. Nauczysz się pisać cyfrę 15

Zaczynamy!!! 

 Każdy w domu ma jakieś zwierzątka. Pamiętaj, że zwierzęta to nie zabawki. Każde zwierzę może ugryźć nawet najbardziej przyjazne i oswojone. Wystarczy, że coś je wystraszy, zaboli albo rozłości. Zachowaj również ostrożność wobec dzikich zwierząt, szczególnie na te które zamiast uciekać podchodzą do ludzi. Mogą być ciężko chore i Cię zarazić. 

 1. Przeczytaj powyższ tekst. A następnie odpowiedz na pytanie Czy znasz jakieś groźne zwierzęta? Dlaczego są groźne. Porozmawiaj o tym z rodzicami i zapisz w zeszycie przykłady takich zwierząt. 

2. Opowiedz o swoim zwierzątku domowym i napisz coś o nim. (np. rodzaj zwierzaka,  jak wygląda?,  , jak ma  na imię?, co lubi jeść?, jak się nim opiekujesz?) 

3. Napisz 2 zasady, jak powinniśmy zachować się wobec zwierząt. Zrób ćw. 3,4,5,6 str.41

Edukacja matematyczna: Napisz w zeszycie cyferkę 15

 

Witajcie na lekcji plastykiPocałunek

Mam nadzieję że nie wychodzicie z domu, chociaż jest wiosennie.

Dziś wiosna przyjdzie do was, Zrobimy wiosenne HIACYNTY 

Poproście rodziców o pomoc i zaczynamy. oto instrukcja jak zrobić pracę plastyczną

- na kolorowej kartce z bloku narysuj lub naklej z wycinanki łodygę i 2-3 listki w kształcie pasków

- z ziemniaczka lub korka wytnij kształt małego kwiatka, to będzie pieczątka

-maluj wybranym kolorem stempelek i odbijaj wkoło łodygi aż powstanie kwiatowa kolba

Na kartce możesz zrobić 1, 2 lub 3 takie kwiatki. Na wasze maile przesyłam przykładową pracę. Zrób zdjęcie swojej pracy i przyślij do oceny na moją pocztę tomaszewska-zadania@wp.pl

Do piątku czekam na wasze prace. powodzeniaśmiech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2020
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
407390
Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Trumiejach
Copyright © 2010