Kochając marzy się o przyszłości - Stefan Żeromski
 

 Uwaga!!! proszę robić zadania w zeszycie (należy zapisać w zeszycie tytuł Zadania z platformy Koronawirus i datę z której są te zadania)

Proszę robić zdjęcia z wykonywanych zadań i mi przesyłać na telefon jeśli nie bedzie można przesłać na e-mail  lub na e-mail koronazad@wp.pl  

Uczniowie klasy 1 przesyłam Wam zadania z edukacji matematycznej i polonistycznej jako pracę domową.Proszę odrobić i przesłać na e-mail koronawiruszadania@wp.pl lub zrobić w zeszycie przedmiotowym Poza tym proszę uzupełnić  wszystkie ćwiczenia z literką h kaligrafii

 KARTA PRACY EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zadanie 1 Oblicz

10-0=                                           12-1-1=

11-1=

12-10=

Zad.2  Ileto jest?

a)5+5+1=                     c)5+6+1=

b)6+4+1=                     d) 4+6+2

zad. 3  Ponumeruj w kolejności dni tygodnia

wtorek 

środa

1.poniedziałek 

czwartek 

piątek           

niedziela

zad.4  Wpisz cyfrę o 2 mniejszą od

12 ........   10........ 8......  6........

Wpisz cyfrę o 2 większą od

10........   9........  8........ 6........  

 Zad. 5 Przeczytaj zadanie i rozwiąż

Michał znalazł w lesie 8 grzybów a jego tata o 3więcej.  Ile grzybów znalazł tataMichała?

Obliczzenie:

  Odpowiedz

  KARTA PRACY EDUKACJA POLONISTYCZNA   Czytam i rozumiem

Przeczytaj tekst

Ósmego ran o ósmej rano

W pagórkowatym  Królestwie Buków  panował król Józef. Król uwielbiał spokój.Pewnego razu, a było to ósmego maja do komnaty króla wpadł smok Jacek ioznajmił:

Królu złapałem zbója,który ukradł wór pomidorów i słój ogórków!

Powiem krótko -zawołałkról Józef - Oto kara: ów zbój zbuduje dwie półki i domek dla sójki, jaskółki,królika i wiewiórki. A potem zbój jest wolny.

Zadanie. 1 Napisz odpowiedzi na pytania

1.     Jak nazywałsię król?

2.     Co ukradłzbój ?

3.     Dla kogozbudowano domek?

Zadanie. 2. Wypisz z tekstu wszystkie wyrazy naliterkę ó

  Zadanie. 3 Ułóż zdania z wyrazem:  wiewiórka,półka, ogórki, Józef

 Zadanie. 4 Napisz wyrazy   w kolejnościwedług alfabetu ( król, zbój, półka, wiewiórka, ogórek, sójka, jaskółka) 

17.03.2020    

Zadania należy przepisać do zeszytu  

Temat: Co szkodzi naszej planecie 

 1. edukacja polonistyczna:  Napisz w zeszycie co  zagraża naszej planecie 

2. edukacja matematyczna: a )Narysuj  w zeszycie odcinki o długości 10 cm, 11cm, 12 cm, 13cm

b) ćwiczymy dodawanie do 13  (liczymy na razie na liczydle lub patyczkach) 

przykłady: 11+1=      9+3=       8+4=    7+3=      5+6=    7+5=    8+3=         9+2=

18.03.2020

 Temat: Hałas nam szkodzi

1edukacja polonistyczna :

a)Napisz imiona  z głoską H na początku

b)Napisz zdania z wyrazami: hałas, hotel, hamak, hak

c) proszę zrobić zadania 3, 4 w ćwiczeniach  str. 28 oraz  całą stronę 26 z poprzedniego tematu

edukacja matematyczna 

a) Wypisać nazwy miesięcy i ich kolejności i podkreśl nazwę miesiąc, w którym masz urodziny

Dokończ zdanie: Rok ma .....

b) Otocz kólkiem najmniejszą liczbę. Zapisz podane liczby w kolejności od najmniejszej do największej

12    10     5      8   11  13  7  4

c)  Oblicz

10+3=       11+2=      12+1=      13-3=    13-2=     13-1=   13-10=   12-10=     11-10=

 19.03.2020

Temat: Mamy sposoby na śmieci 

 1.  Zapisz temat w zeszycie .Napisz literkę ch, Ch w zzeszycie. Przepisz wyrazy do zeszytu: chmura, chomik, chłopiec, cicho, chłodno, chustka, samochód.  Zrób ćwiczenie str 29

2. wyjaśnij pojęcie ekologia

 3. Narysuj pojemniki do segregacji śmieci  w zeszycie i zapisz co tam można wrzucać 

20.03.2020 (piątek)-ćwiczenia powtórzeniowe z poprzednich lekcji

edukacja polonistyczna:

zad. 1. Napisz dwa przykłady wyrazów rymujących się  

zad. 2.Podkreśl na czerwono samogłoski i na niebiesko spółgłoski w wyrazach: góra, motyl, jadę

zad. 3. Napisz z pamięci 5 wyrazów zawierających literkę ó, ą, ę. Poćwicz pisanie literek i dwuznaku sz, cz, ch

 WITAJCIE W NOWYM TYGODNIU NAUKI!!!!Uśmiech

 23.03.2020 (poniedziałek)-zadania powtórzeniowe

Edukacja polonistyczna:

1.Proszę wykonać str.44 w kaligrafii

2. Przeczytaj krótki tekst, wyszukaj i zapisz w zeszycie wyrazy, w których występujeliterka h,H oraz ch, Ch 

Był chłodny poranek. Chocholik Hilary szedł do swojej chatkii co chwilę wzdychał.....Ech! Och! Mam kiepski humor.... Wieje halny, chmuryzakryły słońce, a dookoła same chwasty.... Nagły podmuch wiatru szepnął  Hilaremu do ucha: -Hej ! Smutno Ci? A to pech!

 Edukacja matematyczna: ćwiczenia powtórzeniowe do 13

 Zad. 1. Oblicz przykłady w zszycie  a) 9+1+2=    b) 8+2+1=   c) 5+5+3=    d) 6+4+2=  e) 7+2+3=     f) 7+3+3=

 Zad.2 Proszę wejść na stronę internetową: www.gov.pl zdalne lekcje( wybrać klasa1 plan lekcji23-27.03.2020)Następnie wybrać poniedziałek -rozwiąż zadania matematyczne, dział liczenie, liczenie przedmiotów, porównywanie małych liczb

24.03.2020 (wtorek)Dzisiaj troszkę o pogodzie za oknem śmiech czy już wiesz o jaką pogądę chodzi?

 1.Przyrzyj się ilustracji w ćwiczeniach str.32, dowiesz się jaka jest marcowa pogoda. W zeszycie napisz co widzisz np. topnieje śnieg itp. Zrób ćwiczenie 2,3 str 32,

Matematyk- ćwiczenie powtórzeniowe 

1. Narysuj w zeszycie zegarki, które będą wskazywać pełną godzinę: 11.00, 5.00, 12.00 

 Edukacja przyrodnicza

1. Narysuj symbol pogody w zeszycie.Napisz, co oznacza. (np. poda deszcz, wieje wiatr, pada śnieg, chmury, świeci słońce). Dopasuj te zwroty z nawiasu do obrazka. Zrób 6 str.33 

25.03.2020 (środa)Dzisiaj trochę o wiośnie (Jak przyroda budzi się do życia)popracujemy z wierszykiem

 Po przeczytaniu wierszyka  "Pierwiosnek" W. Broniewski wykonaj następujące zadania

 1. Jakie oznaki wiosny zostały opisane w wierszu. Należy napisać w ten sposób np. wyrósł pierwiosnek itp.

2.  Jaki jest nastrój wiersza wesoły czy smutny. Napisz całym zdaniem. Wypisz nazwy roślin i zwierząt o których jest mowa w wierszu

3. Narysuj w zeszycie kwiatek pierwiosnek i opisz jego wygląd na podstawie wierszyka 

 Wierszyk:Pierwiosnekbo

Jeszcze w polu tyle śniegu,
jeszcze strumyk lodem ścięty,
a pierwiosnek już na brzegu
wyrósł śliczny, uśmiechnięty.

Witaj, witaj, kwiatku biały,
główkę jasną zwróć do słonka,
już bociany przyleciały,
w niebie słychać śpiew skowronka.

Stare wierzby nachyliły
miękkie bazie ponad kwiatkiem:
"Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
czyś nie widział jej przypadkiem?"

Lecz on widać milczeć wolał.
O czym myślał - któż to zgadnie?
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
szepnął cicho: "Jak tu ładnie

 26.03.2020r (czwartek)Zadania wysłać do oceny na e-mail

 Temat: Szukamy oznak wiosny. Cel lekcji: Dzis poznasz zwiastuny wiosny, zjawiska i zmiany w przyrodzie,poznasz nazwy  rośliny i zwierząt. Poznasz przymiotniki

1. Ćwiczenie w formie zabawy. Dopasuj określenia opisujące oznaki wiosny. Na czerwono są przymiotniki a na czarno rzeczowniki. czarna,  długonogi, skacząca ,młode, fioletowe, bocian, listki, żabka, jaskółka,krokus.   np. biały pierwiosnek.  Zapisz w zeszycie na kolorowo: Przymiotnik odpowiada na pytania jaki, jaka jakie i obok przepisać  przykład np. jakie małe motyle A następnie ułóż dwa zdania z dowolnymi wyrażeniami z powyższego zadania. Zrób ćw.1 , 3, 4 str. 34,35

 2. W internecie wyszukaj jakie kwiatki budzą się na wiosnę. Wypisz ich nazwy w zeszycie i zrób ćw. 2 str.34

 ed. matematyczna: Ułoż treść zadania do działania 13-3=10. Pamiętaj o pytaniu?

27.03.2020 (piątek)Witam na naszych kolejnych zajęciach. Dzisiaj dowiesz się o zachowaniu zwierząt w czasie wiosny. Nauczysz się pisać literkę ż i cyferkę 14

Zaczynamy!!

Czy wiesz, że zwierzęta czekają na wiosnę. Do naszego kraju przylatują ptaki (skowronki, bociany, żurawie, jaskółki) . Ptaki głośnym śpiewem wyznaczają swoje terytorium, albo wabią samiczki by tworzyć się w pary, budują gniazda z gałęzi i trawy. Niektóre budzą się ze snu zimowego (żaby, motyle, biedronki)

Zapisz w zeszycie:  Temat: Co wiosną słuchać u zwierząt? 27.03.2020

 1.Przeczytaj powyżej tekst i odpowiedz na pytanie:  Jakie zachowania zwierząt podziwiasz wczesną wiosną?

a) Wypisz zwierzęta, które spotykamy wiosną:

b) Wypisz zwierzęta, które budzą się z zimowego snu:    

2. W zeszycie od polskiego napisz literkę ż , Ż i zrób  całą stronę 36 w ćwiczeniach i w kaligrafii str45

3. Na www.youtube.com  oglądnij wierszyk z obrazkami Jana Brzechwy "Żuk. Następnie w internecie wyszukaj wierszyk i wklej go do zeszytu naucz się go ładnie czytać. Ed. matematyczna. W zeszycie napisz cyferkę 14 i przykłady 14-10=, 10+4= 14+0=  14-0=

 Witajcie w nowym tygodniu nauki!!!śmiech

30.03.2020 (poniedziałek)

Zapisz w zeszycie

 Temat: Wiosna nad rzeką. Dzisiaj  nauczysz się pisać literkę rz, Rz, utrwaliszpisownię literki ż , poznasz  wiosennezwyczaje ludowe.

 Najbardziej znanym zwyczajem na powitanie wiosny ipożegnanie zimy jest topienie marzanny. Kolejnym zwyczajem jest DzieńWagarowicza . Większość młodych osób dnia 21.marca robi sobie wolne od szkoły.Z powitaniem wiosny wiąże się także sprzątanie domów. Słynne sprzątanieporządków.

 1.Przypomnij sobie pisownię literki ż , zrób ćw. 3,4 str. 37i przepisz wyrazy do zeszytu: jeż, żuk, strażak, pożar, leży, żaba

2. Odpowiedz na pytanie: a) Kiedy jest pierwszy Dzień Wiosny?  b)Co symbolizuje marzanna? Dlaczego wrzyca się ją do rzeki lub pali

Podaj jeden ludowy zwyczaj wiosenny

 3.  Przepisz wyrazy   do zeszytu : rzeka, morze, rzęsy, rzuca, zwierzęta, marzec, Marzenna,  ułóż zdania z 4 dowolnymi wyrazami, zróbćwiczenie str.38 i 2,3 str.39

 edukacja matematyczna: Wykonaj obliczenia w zeszycie: 12-2=   11+2=   12-1=  13-1=    13-3=   10+2=   10+1=   10+2+2=   14-1= 

31.03.2020( wtorek) dzisiaj trochę zabawy z ortografią i nie tylkoUśmiech

czy wiesz, żeby pisać wyraz poprawnie trzeba znać ortografię. 

 Zapisz w zeszycie

 Temat: My chcemy wiosny. Dzień odkrywców . Dzisiaj trochęzabawy z ortografią i nie tylko.

 Zad. 1. Wstaw do wyrazu brakującą literkę: ó, ż, rz  i podkreśl ją w wyrazie na niebiesko bo tojest spółgłoska.   a) stra...ak,  mo....e, .....eka,  kole....anka,  zwie.....ęta,  og....rek, c.....rka, ....semka, g....ry. ma....ec, le....y,  b.....oza

 Zad. 2. Wstaw h lub ch  a) .....ałas,  ......amak,  ......mury, ......łopiec,  ......omik, samo.....ód,  ......ak Pokoloruj telitery na niebiesko bo to są spółgłoski.  

 Zad. 3. Przypomnij sobie pisownie literki rz w kaligrafii str. 46.  Zrób tabelkę w zeszycie. Iwpisz wyrazy z podręcznika i kaligrafii 

Wyrazy z ó

Wyrazy z ż

Wyrazy z rz

Edukacja matematyczna : Napisz  cyfry do 14 odnajmniejszej do największej.  Narysuj wzeszycie monety , które dadzą kwotę 14 zł, 12zł i 13zł

 Przepisz zadania i je rozwiąż:  1. W przechowalni było 14 bagaży. Podróżniodebrali już 1 torbę i 1 walizkę. Ile bagaży zostało w przechowalni?

 2. Marta z rodzicami jechała pociągiem do cioci. Pociągodjechał o godzinie 11.00. Podróż trwała godzinę. O której dojechali namiejsce?

 01.04.2020 (środa) dzisiaj nauczysz się dbać o swoje bezpieczeństwo -czyli poznasz właściwe postawy w stosunku do zwierząt domowych, nieznanych i dzikich. Nauczysz się pisać cyfrę 15

Zaczynamy!!! 

 Każdy w domu ma jakieś zwierzątka. Pamiętaj, że zwierzęta to nie zabawki. Każde zwierzę może ugryźć nawet najbardziej przyjazne i oswojone. Wystarczy, że coś je wystraszy, zaboli albo rozłości. Zachowaj również ostrożność wobec dzikich zwierząt, szczególnie na te które zamiast uciekać podchodzą do ludzi. Mogą być ciężko chore i Cię zarazić. 

 1. Przeczytaj powyższ tekst. A następnie odpowiedz na pytanie Czy znasz jakieś groźne zwierzęta? Dlaczego są groźne. Porozmawiaj o tym z rodzicami i zapisz w zeszycie przykłady takich zwierząt. 

2. Opowiedz o swoim zwierzątku domowym i napisz coś o nim. (np. rodzaj zwierzaka,  jak wygląda?,  , jak ma  na imię?, co lubi jeść?, jak się nim opiekujesz?) 

3. Napisz 2 zasady, jak powinniśmy zachować się wobec zwierząt. Zrób ćw. 3,4,5,6 str.41

Edukacja matematyczna: Napisz w zeszycie cyferkę 15 

Witajcie na lekcji plastykiPocałunek

Mam nadzieję że nie wychodzicie z domu, chociaż jest wiosennie.

Dziś wiosna przyjdzie do was, Zrobimy wiosenne HIACYNTY 

Poproście rodziców o pomoc i zaczynamy. oto instrukcja jak zrobić pracę plastyczną

- na kolorowej kartce z bloku narysuj lub naklej z wycinanki łodygę i 2-3 listki w kształcie pasków

- z ziemniaczka lub korka wytnij kształt małego kwiatka, to będzie pieczątka

-maluj wybranym kolorem stempelek i odbijaj wkoło łodygi aż powstanie kwiatowa kolba

Na kartce możesz zrobić 1, 2 lub 3 takie kwiatki. Na wasze maile przesyłam przykładową pracę. Zrób zdjęcie swojej pracy i przyślij do oceny na moją pocztę tomaszewska-zadania@wp.pl

Do piątku czekam na wasze prace. powodzeniaśmiech 

 02.04.2020(czwartek) Dzisiaj troszkę o naszym bezpieczeństwie podczas jazdy roweremUśmiech

Temat:Wyruszamy na rowerowy szklak. Na tej lekcji nauczysz się pisać dwuznak, dz, Dz,sprawdzisz siebie w liczeniu do 15, dowiesz się jak bezpiecznie poruszać sięrowerem i jak przygotować się do wyprawy rowerowej

Czy,wiesz, że aby bezpiecznie przygotować się do wyprawy rowerowej po zimowejprzerwie, trzeba mieć sprawny rower, żeby nie doszło do żadnego wypadku. Przedkażdym wyjazdem przygotowanie dzieci sprawdza osoba dorosła. Pamiętaj, niewolno poruszać się po drogach bez opieki dorosłych.  Uwaga!! Rower musi mieć światło białe z przodui światło czerwone z tył , sprawny hamulec i dzwonek.

 1.Porozmawiaj z rodzicami na temat wyboru bezpiecznych miejsc  do jazdy na rowerze. Napisz 2 przykładytakiego miejsca oraz przeczytaj wyżej tekst i powiedz co musi mieć rowersprawny do jazdy.

2.Narysuj w zeszycie rower i podpisz elementy budowy roweru

3.Napisz 2 zasady bezpiecznej jazdy na rowerze

4.Napisz w zeszycie literkę dz i przepisz wyrazy: dzwonek, widzę, bardzo,dzbanek, rodzynki. Ułoż 2 zdania z tymi wyrazami. Zrób ćwiczenia str.42 ićwiczenie 3 str 43 

Edukacja matematyczna : zad 1. Zadanie z treścią:  Zegarmistrz miał do naprawy 15 zegarów.Naprawił już 5. Ile zegarów zostało mu do naprawy?

Zad. 2 Ułóż własne zadanie z treścią do działania 10+5= 15

zad3)Przepisz przykłady i oblicz : a) 10+5=   b) 15-5=  c) 11+4=  13+2=   d) 13-1= e) 14-3=   f) 15+0 =    g) 14-10=  h) 11-1=    Uwaga: możeszsprawdzać obliczenia na liczydle lub patyczkach

edukacja muzyczna

Odszukajcie w swojej muzycznej książce  śpiewankę wielkanocną

"Wieziemy tu kogucika" możecie też ją znaleźć w internecie . 

Naucz się słów tej śpiewanki i melodii z płytą dla ucznia (lub z youtuba)

Narysuj obracek do tekstu - Co było w koszyku? poproście rodziców aby wasz obrazek przysłali na maila tomaszewska-zadania@wp.pl.

Czekam na wasze praceśmiech

 03.04.2020(piątek) dbamyo swoje bezpieczeństwo.  Dzisiaj dowieszsię jak trzeba zachowowć się w kontaktach w nieznajomym. Poćwiczysz troszkę matematyki i pisanie ze słuchu

W naszych codziennych kontaktach spotykamy wiele osób. Spotykamy osoby bliskie: mama, tata, brat,siostra, dziadkowie , osoby znajome czyli przyjaciółkę, koleżankę, kolegę iosoby nieznajome czyli takie, które wcześniej nie widzieliśmy. W kontaktach zosobami nieznajomymi trzeba zachować ostrożność

1.Wypisz z tekstu powyżej  kto jest osobą bliską, znajomą i nieznajomą. 

2.Napisz miejsca , w których dzieci spotykająosoby nieznajome

3. Porozmawiaj z rodzicami  jak należy się zachować w podanej sytuacji: jesteśsam w domu, obca osoba zaczepia na ulicy i pyta czy podwieźć  Cię do domu/szkoły

4. W kontaktach z nieznajomymi trzeba zachowaćostrożność . Napisz przykład takiej sytuacji

5. Dlaczego należy unikać rozmów z nieznajomymi?Napisz 2  pytania w zeszycie na jakiepytania nie należy odpowiadać .  Zrób ćw.1i 2 str. 44  i ćwiczenie 4,5 str. 45

6.Proszę podyktować dzieciom te zdania do zeszytuw ramach ćwiczeń ze słuchu: 1. Antek ma nowy rower. On bardzo lubi zabawy narowerze. Marzec sprowadza wiosnę , ale marcowa pogoda jest zmienna. 

Edukacja matematyczna 1.Wykonaj obliczenia: a) 5+10=   b) 14+1=   c) 10-7=     d) 12-10=  e) 11+4=   f) 13+0=    g) 8+3=   h) 11-0=        zad. 2 Rozwiąż zadanie z treścią: a) Przyulicy stoją 2 domy. W jednym domu mieszka 5 osób, a w drugim mieszkają 4 osoby.Ile osób mieszka w tych domach?

 Witam w kolejnym tygodniu nauki śmiech

  06.03.2020 (poniedziałek) Dzisiaj poznasz informacje, do kogo można się zwrócić o pomocw sytuacji zagrożenia, poznasz cyfrę 16 w aspekcie głównym i porządkowym

 Temat: Ostrożności nigdy nie mało. Kto nampomaga?

 Wielemówiliśmy na temat różnych niebezpieczeństw, które mogą nas spotkać w życiucodziennym; w domu np. pożar, na ulicy np. wypadek. Zawsze zwracaliśmy uwagę nato, że są ludzie, których praca polega na ratowaniu innych, pomaganiu im wróżnych codziennych tarapatach. Dzisiaj to oni będą bohaterami naszej lekcji.Policjanci, strażacy, ratownicy medyczni, lekarze - to najbardziej znane profesjezwiązane z ratowaniem życia, troską o bezpieczeństwo. Oto numery alarmowe pod,które można dzwonić w razie wypadku lub innego przykrego zdarzenia losowego-(pogotowie ratunkowe-999, straż pożarna-998, policja 997, oraz 112- numer tenwybiera się najczęściej wtedy, gdy zachodzi potrzeba wezwać więcej służbratowniczych

 1.Przeczytaj tekst powyżej i przepisz numery telefonów alarmowych do zeszytu.

 2. Gdywzywasz pomoc: podaj swoje imię , powiedz o tym co igdzie się stało i ile osób jest poszkodowanych. Przećwicz z rodzicem takąrozmowę telefoniczną ze służbami alarmowymi w celu przeprowadzenia poprawnejrozmowy.

 3. Przepiszzdania do zeszytu: Strażacy jadą do pożaru. Lekarze leczą chorych. Policjantkieruje ruchem.

 4. Zróbćwiczenia 1,2 str.46 i 3,4 str. 47

 Edukacjamatematyczna: Zapisz cyfrę 16 w zeszycie. A) 10+6=  B) 16-6= C) 16-10=

 Oraz wykonaj obliczenia:  a) 9+1+2=  b) 6+4+2=   c) 8+2+3=  d) 5+5+4=  e)  7+3+5=   f) 7+3+1=

 Nagraj filmik i prześlij  jak przeprowadzasz rozmowę z służbą ratuknową !!!! Zadanie na ocenę w ramach edukacji społecznej 

07.04.2020 (wtorek)

Temat: Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych (dzisiaj poznaszwielkanocne zwyczaje, opiszesz wygląd wielkanocnego stołu, poznasz nazwytradycyjnych potraw wielkanocnych)

Wierszyk: „Na wielkanocym stole"

Po bielutkim obrusie, jak po trawie na łące, 

Biega sobie wesoło mały zajączek. Tutaj słodkie

mazurki barwnym cukrem polane, baby lukrem zdobione,

a tam koszyk pisanek.

 Zad.1. Przeczytaj wierszyk i naucz  się go na pamięć.

 A następnie ustnie odpowiedz na pytania do wierszyka: Pojakim obrusie biegał zajączek?, Jakie mazurki i baby stały na stole?, Co było wkoszyku?

 Zad. 2. Z czym kojarzą Ci się święta? Wypisz w zeszyciesymbole wielkanocne i nazwy 2 potraw 

 Zad. 3.  Dokończzdanie tradycją wielkanocną i zwyczajem jest ..............   i zapisz w zeszycie.

Zrób ćw. 1,2,3 str. 66-67 oraz 1,2,3,4 str. 68-69 

08.04.2020 (środa) Dzisiaj dowiesz się o zmianach jakiezachodzą w ciągu roku na polach uprawnych. Utrwalimy cyfrę 16

Temat: Na polu

Na polu rolniku uprawia zboże, pszenice, kukurydze,słonecznik, ziemniaki i wiele innych roślin. Na polu można obserwować też dzikąprzyrodę. Wśród zbóż rosną chabry, maki, rumianek. Ukrywają się tutaj różnezwierzęta tj. mysz

 Zad.1 W ramach informatyki wyszukaj w Internecie nazwyuprawianych roślin i zobacz jak wygląda chaber i rumianek. Oglądnijcie zdjęcia

 Zad. 2. Porozmawiaj z rodzicami i zapisz odpowiedzi na pytaniaw zeszycie. Co rośnie na polach poza roślinami uprawnymi?  Jakie zwierzęta mają swoje domy na polach?Jakie prace trzeba wykonać w polu? Zrób ćwiczenie 1,2 str 48 i 3,4 str.49

 Zad. 3. A) zapisz w zeszycie cyfry od największej donajmniejszej  B) zapisz cyfry większe od10, od 12, od 13   C) 0blicz  5+5+6=    7+3+6=   6+4+5=    4+6+4=  16-1=   10+2=    10-2=  11+2=   16-3=   12+2= 15-5=  6+10=   16-10=     

10-3=      14-4=    13+2=    Uwaga: obliczenia z matematyki są na ocenę 

plastyka  8 kwietnia

Zadanie na dziś - Wielkanocna karta świąteczna 

Kolorową techniczną  kartkę z małego bloku złóż na pół jak zeszycik. Na przodzie wyklej obrazek z wielkanocnymi symbolami czyli: pisanki, zajączki, kurczaczki, zieline gałazki, baranek... W środku możesz zapisać życzenia i podarować kartkę komuś bliskiemu.

Części do swojego obrazka wytnij z wycinanek lub odrysuj z przesłanego na maile wzoru. Czekam na wasze kartki dziś  zdjęcie tej pracy prześlijcie na maila tomaszewska-zadania@wp.pl

   Witam po świętach. Czas zabrać się do pracy i nauki!!!Uśmiech

 

15.04.2020 (środa) ( dzisiaj rozpoznasz, nazwiesz inapiszesz spółgłoskę miękką ś,Ś ,sprawnie odczytasz i zapiszesz liczbę 17,poznasz nazwy zwierząt hodowlanych)

 Zapisz datę i temat w zeszycie

Temat: Na wiejskim podwórku

 Ludzie na wsi od dawna hodowali zwierzęta. Dzięki nim mielijedzenie i ubranie. Hodowla zwierząt jest bardzo wymagającym zajęciem. Trzebadużo włożyć żeby zwierzęta w gospodarstwie miały dobre warunki do życia irozwoju. Dobry gospodarz dba o swoje zwierzęta

1Zapisz w zeszycie zwierzęta, które można hodowaćw gospodarstwie. Porozmawiaj z rodzicami w jakim celu się je hoduje i zapisz 3przykłady.

2. Napisz w zeszycie literkę ś,Ś i przepisz wyrazydo zeszytu: ślimak, gęś, coś, myśli, głośno, środek, struś. Proszę przeczytajna głos te wyrazy.

3.Zrób ćwiczenia str. 50 i ćw. 2,4 str. 51 ikaligrafia str. 48 literka ś

 Edukacja matematyczna: Liczymy w zakresie 17

1.A)Narysuj w zeszycie zgodnie z treścią: Dzieci rysowały koła. Dziewczynki namalowały 10 dużych kół a chłopcy 6 małych kółek.Ile kół narysowały dzieci? Nauczycielka narysowała jeszcze jedno koło. Ileteraz jest kół? 

2.Napisz cyfrę 17 w zeszycie. Przedstaw liczbę 17na patyczkach lub kredkach: 1 dzięsiątka -10 patyczków związanych i 7 jednościpatyczki luzem. 

3.Przepisz do zeszytu      1          7  

                  dziesiątki                jedności

 4.     Oblicz  i zapisz  17-7=   10+7=   17+0=  10+5+2=  10+6+1=

plastyka 15 kwietnia 

LANY PONIEDZIAŁEK czyli  "Śmigus - dyngus"

Jak udało ci się pooblewać domowników?

Namaluj farbami taki obrazek i przyślij zdjęcie na maila tomaszewska-zadania@wp.pl, 

na prace czekam do końca tygodniaPocałunek. Powodzenia 

16.04.2020 (czwartek) (dzisiaj poznasz nazwy zwierząt i ich młodych, poznaszspółgłoskę miękką si)

Temat: Zwierzęta wokół nas 

1. Porozmawiaj z rodzicami i spróbujodpowiedzieć  na pytania całym zdaniem:Jakie są zalety mieszkania w mieście? Dlaczego ludzie hodują zwierzęta?

2.  Dorosłe i ich młode -dopisz  zwierzęta do ichmłodych (kaczątka, kurczęta, szczenięta, kocięta, źrebak)

pies- ....... ,    kura- ....... , kaczka -.............. , kot-..............., koń-......................

3.  Ułóż 4 zdania z dowolnymi zwierzątkami  hodowlanymi

4. Skąd to mamy? Odczytaj produkty i dopisz do nichzwierzaka 

Jajka- ......    mleko-...........  mięso-........... ser-............

5. Przepisz wyrazy do zeszytu: siano, siada, Kasia,osioł, siedem, prosię, strusie. Zrób ćwiczenie 1,2 str. 52 a także ćw. 5,6,7str. 54 oraz literkę Si, si w kaligrafii str.48 Narysuj w zeszycie zwierzaka(koń, krowa, świnka)  i opisz jego wyglądnp. Krowa ma czarnobiałe

 

17.04.2020 (piątek)(dzisiaj nauczysz się tworzyć formyliczby mnogiej wyrazów zakończoną spółgłoską miękką ś, pisać cyfrę 18, poznaszzasady przyjmowania gości)

Temat: Zapraszamy gości

1. Porozmawiaj z rodzicami i odpowiedz na pytanie „Dlaczego  i jak należy kulturalnie zachować się podczasprzyjmowania gości

2.Zapoznaj się z wierszem Jana Brzechwy „Kwoka" inaucz się go czyta

3.Przypomnij sobie pisownię spółgłoski miękkiejsi- zrób ćw. 3,4 str. 53

4.Porównaj wyrazy. Zwróć uwagę na ich pisownię. Cozauważasz? 1 miś-2 misie  

1 łoś-2 łosie, 1 struś -2 strusie, 1 gęś -2 gęsi. Przepisz do zeszytu

5.Zrób ćwiczenie 1,2 str.55. Dobierz imiona wedługwzoru : Kasia -Kaśk

a)Zosia-..........b) Basia-.........Wybraną parę imionprzepisz do zeszytu

edukacja matematyczna: Napisz w zeszycie cyfrę 18 i oblicz:a)18-10=  b) 10+8=   c)18+0= d)5+5+8= e) 7+3+8=   f)18-0=

 20.04.2020 (poniedziałek) Dzisiaj nauczysz się opowiadać i tworzyć historyjkę obrazkową, zrozumiesz znaczenie wyrazu talent i wymienisz przynajmniej jeden, utrwalisz pisownię wyrazów z ś i si

zad. 1 W celu utrwalenia  pisowni literki ś, si przepisz wyrazy do zeszytu: siatka, sito, śnieg, śmietana, taśma, się, śmietnik

 Każde dziecko ma jakiś talent i zdolności, które często wykorzystuje w szkole lub w domu. Jedni potrafią pięknie malować i śpiewać, drudzy są pomysłowi i wysportowani, a jeszcze inni mają talent aktorski i ładnie recytują wiersze. A ty jaki masz talent? Co umiesz dobrze robić? Zastanów się i powiedz swoim rodzicom

 zad.2 Przeczytaj tekst  "Fantazja", zapytaj rodziców co oznacza tytuł wiersza i odpowiedz ustnie na pytania do wiersza: Jaki sposób na nudę ma Maksio?, Co wyczarował Maksio z pędzla z barwnej plamy

 (tekst wierszyka wyśle na e-mail, telefon  lub messenger)

 zad.3 Zrób ćwiczenie 3str. 56 i 2,3 str 57 

 Zad 4 (zadanie na ocenę) Lubię fantazjować : Wybierz jedną postać z ćwiczenia 1 str. 57, narysuj ją, wymyśl i napisz  w zeszycie króciutką historyjkę  z tą postacią. 

  21.04.2020 (wtorek) Dzisiaj opowiesz jak spędzasz wieczór w rodzinnym gronie, nauczysz się pisać cyferkę ć,Ć, i cyfrę 19 

Temat: Wieczór ciekawych opowieści 

zad. 1 Obudź swoją wyobraźnię - zrób ćw. 4 i 5 str. 58

zad. 2 Jest wieczór, po niebie wędruje księżyc, w pokoju świeci lampa, w kominku płoną drwa, rodzice siedzą na kanapie, dziadkowie siedzą  na fotelach a dzieci no właśnie co robią ? Wymyśl 3 przykłady  i napisz Co lubisz robić wieczorem z  rodzicami, dziadkami?

zad.3  Napisz w zeszycie literkę ć, Ć i przepisz wyrazy do zeszytu: ćma, mówić, słuchać, pływać, paproć, boćki, oglądać. Ułóż 3 zdania z dowolnymi wyrazami. 

zad. 4. Zrób ćwiczenia z literką ć w celu nauki pisania i czytania literki ć - str. 59

edukacja matematyczna 

 1. Napisz cyfrę 19 w zeszycie i przepisz zadania z treścią: zad 1. Mama na urodziny Stasia kupiła 10 balonów niebieskich. Tata dokupił jeszcze 9. Ile razem balonów ma Staś?  zad. 2 W opakowaniu było 19 cukierków, ale wypadło 9. Ile cukierków zostało w opakowaniu?

zad. 3 Dzieci wycięły z papieru 19 kwiatków. Do dekoracji klasy użyły 10 kwiatków. Pozostałymi ozdobią świetlicę. Ile ich będzie? 

22.04.2020 (środa) (dzisiaj poznasz miękką spółgłoskę ci ,Ci, podasz zasady kulturalnego zachowania się w teatrze, poćwiczysz czytanietekstu, utrwalisz pisownię literki ć, wykonasz obliczenia w zakresie 19)

Edukacja społeczna i polonistyczna

Temat: O zachowaniu w teatrze

Do teatru ubieramy się schludnie i odświętnie. W teatrze niemożna jeść ani pić a nawet rozmawiać, ponieważ przeszkadza to innym widzom iaktorom. Grę aktorów nagradzamy brawami. Podczas spektaklu nie wychodzimy i niekręcimy się. Kurtki i większe torby zostawiamy w szatni

Zad.1 Przeczytaj tekst powyżej i porozmawiaj z rodzicami natemat zachowania się w teatrze. Odpowiedz ustnie na pytania: Jak należy sięubrać do teatru?, Jak zachowujemy się podczas spektaklu?, Co robimy, gdy kończysię przedstawienie?

Zad.2. Utwórz w zeszycie krótki regulamin zachowania się wteatrze np. 1. W teatrze nie wolno rozmawiać itp. 

Zad.3 Napisz w zeszycie literkę Ci, ci. Potem przeczytaj nagłos wyrazy ciasto, babcia, ciocia, ciepło, bracia, kociak, ciekawe, zdjęcia.Następnie przepisz te wyrazy do zeszytu

Zad. 4. W celu utrwalenia sobie literki ć - zrób ćwiczenia wkaligrafii str. 49

Zad. 5. Zrób ćwiczenia 1,2 str. 60 oraz ćw. 4 str.61

Edukacja matematyczna

Temat: Dodawanie  wzakresie 19 bez przekroczenia progu dziesiątkowego

Zad. 1. Wykonaj obliczenia w zeszycie: a) 5+5+9= b) 18+0=  c) 7+3=  d) 9+1+2=  e) 6+4+8= f) 7+3+4= g)8+2+2=  h) 9+1+5= 

22.04.2020 Zajecia plastyczne

Dziś jest Międzynarodowy Dzień Ziemi

To okazja do porozmawiania o tym jak my ludzie zaśmiecamy naszą planetę i jak posępować aby ją chronić. 

Codziennie wyrzucamy wiele pudełek, opakowań , plastikowych butelek ... itd oczywiście powinniśmy segregować te śmieci i oddawać do RECYKLINGU 

Przygotuj taśmę klejącą, zszywacz, klej, kapselki, nakrętki, tacki, butelki i inne opakowania które są do wyrzucenia. Zrób z nich "Śmieciowy pojazd" własnego pomysłu.  zdjęcie przyślij do piątku, z ciekawością czekam na te pojazdyśmiech 

23.04.2020  czwartek ( na dzisiejszych zajęciach poznasz cyfrę 20, wzbogacisz słownictwo związane z teatrem,poznasz rodzaje lalek)

 Temat: Aktorzy w teatrze lalek

 W teatrze jest kurtyna czyli taka zasłona, która zasłania scenę, widownia czyli miejsce gdzie siedzą widzowie, scena -miejsce, gdzie występują aktorzy. W teatrze pracuje : aktor, reżyser który wybiera aktorów. W teatrze odbywa się spektakl czyli przedstawienie teatralne.

zad. 1 Odpowiedz na pytania w zeszycie : Co znajduje się w teatrze? , Kto pracuje w teatrze?

"Teatr lalek"- Przeczytaj głośno króciutki tekst o teatrze lalek a wtedy poznasz rodzaje lalek teatralnych 

 Teatr lalek to taki rodzaj teatru , w którym grają lalki poruszane przez aktorów. Aktorzy użyczają lalkom swojego głosu.Często są niewidoczni, ponieważ stoją za specjalnym parawanem. Najpopularniejszymi lalkami w teatrze są: pacynka zakładana na dłoń, kukiełka czyli lalka osadzona na kiju oraz marionetka  którą aktor porusza.

 zad. 2 Wypisz po przecinku w zeszycie rodzaje lalek w teatrze

zad. 3 Porusz swoją wyobraźnie i odegraj króciutką scenkę w tetrze możesz wykorzystać lalkę, która jest powyżej jeśli masz taką w domu a jeśli nie to wykorzystaj swoją ulubioną maskotkę. Zrób z tego filmik i prześlij (do poniedziałku)

zad. 4. Zrób ćwiczenia str. 62 

Edukacja matematyczna

Temat: Wprowadzenie cyfry 20

 a.) Liczba 20 w aspekcie głównym. Nauka pisania liczby 20. 

 zad. 1 Napisz w zeszycie cyfrę 20

zad. 2 Przepisz i wykonaj obliczenia: 10+10=   b) 19+1=  c) 1+9+10=  d) 5+5+10=  e) 3+7+10= f) 2+8+10=  

23.04 -  muzyka

dziękuję tym, którzy już wczoraj przysłali prace plastyczne, na resztę czekam niecierpliwie,

Dziś nauka piosenki "Kałużowy deszcz"

Wszędzie panuje ogromna susza więc może naszą piosenką wywołamy upragniony deszcz. 

W muzycznej książce i w internecie znajdziesz tekst tej piosenki. Przygotuj przy pomocy rodziców na pamięć słowa.

muzykę do piosenki znajdziesz na naszej szkolnej płycie lub w internecie w wykonaniu zaspołu "Fasolki'" Jeśli masz ochotę ubierz sie zgodnie ze słowami piosenki.

Narysuj obrazek-jak dzieci ubrały się na deszcz? z kim poszły na spacer? wraz z obrazkiem możesz przysłać zdjęcie w deszczowym przebraniu!

Na wasze obrazki czekam do końca tygodnia.   

 24.04.2020 

edukacja polonistyczna

Temat: Bawimy się w teatr ( poćwiczysz umiejętność -obliczenia w zakresie 19 i 20, poćwiczysz pisanie,  )

zad. 1 Zapisz  w zeszycie wyrazy i ułóż z nimi zadania : dekoracje, widzowie, scena, reżyser

zad. 2 Przepisz i policz ile sylab i głosek ma wyraz: kurtyna, kukiełka, widzowie, rekwizyt  np. aktor: 2 sylaby i 5 głosek 

zad. 3 Ułoż zadania zgodnie z alfabetem:  marionetka, aktor, scena, kurtyna

zad. 4 Zrób ćw  w kaligrafii  str. 54, 55

edukacja techniczna: Temat: Kukiełka w teatrze

Wykonaj dowolną kukiełkę z papieru (prześlij zdjęcie )

edukacja matematyczna 

 Temat : Odejmowanie w zakresie 20   

 Wykonaj obliczenia: a)16-6=  b)20-10=  c) 11-1=  d)18-10=  e) 12-2= f) 15-5=  g) 17-7=  h) 14-10=

 27.04.2020 poniedziałek

 Temat: Woda potrzebna na co dzień (dzisiaj  poznasz znaczenie wody dla  ludzi , zwierząt i roślin, poćwiczysz dodawanie i odejmowanie w zakresie 19 i 20, poznasz wiersz J. Brzechwy "żaba", poćwiczysz pisownię 

edukacja przyrodnicza

1. dokoń zdania i  napisz w zeszycie do czego ludzie potrzebują wody. Zacznij zdanie: Ludzie potrzebują wody do mycia , .......

2. dokoń zdania i napisz w zeszycie do czego rośliny i zwierzęta potrzebują zwierzęta i rośliny wody. Zacznij zdanie Zwierzęta i rośliny potrzebują wody do picia, .........Zrób ćwiczenie 3,4,5 str. 4-5

 edukacja polonistyczna: 

1.  edukacja polonistyczna 

Temat: Wiersz J. Brzechwy "Żaba ", ćwiczenia w pisaniu wyrazów z głoskami miękkimi

1. Przeczytaj wiersz J. Brzechwy i zrób ćwiczenie 1,2 do wiersza str. 4 

J.Brzechwa „żaba"

Pewnażaba
Była słaba,
Więc przychodzi do doktora
I powiada, że jest chora.

Doktorwłożył okulary,
Bo już był cokolwiek stary,
Potem ją dokładnie zbadał,
No, i wreszcie tak powiada:

„Panizanadto się poci,
Niech pani unika wilgoci,
Niech pani się czasem nie kąpie,
Niech pani nie siada przy pompie,
Niech pani deszczu unika,
Niech pani nie pływa w strumykach,
Niech pani wody nie pija,
Niech pani kałuże omija,
Niech pani nie myje się z rana,
Niech pani, pani kochana,
Na siebie chucha i dmucha,
Bo pani musi być sucha!"

Wracażaba od doktora,
Myśli sobie: „Jestem chora,
A doktora chora słucha,
Mam być sucha - będę sucha!"

Leczyła się żaba, leczyła,
Suszyła się długo, suszyła,
Aż wyschła tak, że po troszku
Została z niej garstka proszku.

 2. Jak piszemy : Napisz w zeszycie wyrazy: żyć, życiu, być, bycie, leć, latać, wyć, wycie, zajęcie, zajęciu

 3. w ćwiczeniach od polskiego cz.3  w ramach powtórzenia To już potrafię  zrób ćw. 2,3, 6,8 str. 63,64,65

 Uwaga: Dzisiaj prześle test z edukacji polonistycznej do rozwiązania na e-mail a kto nie ma e-maila na telefon. Proszę rozwiązać do środy i odesłać na e-mail koronazad@wp.pl

edukacja matematyczna

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 19 i 20

 1. Zrób ćwiczenia w matematyce ćw. 4,5 str. 37, oraz ćw. 1i 2 str.38 oraz ćw. 1i2 str 39

28.04.2020 wtorek (dzisiaj nauczysz się pisać literkę ź,Ź, wykonasz obliczenia w zakresie 20, dowiesz się na temat czystej wody)

edukacja przrodnicza

Temat: Czysta woda zdrowia doda 

zad. 1 Zrób doświadczenie: badamy właściwości wody pitnej określamy barwę, smak i zapach  ( najpierw  nalej do szklanki wodę z czajnika i spróbuj, następnie wlej do wody jakiś sok i spróbuj,  na koniec wsyp do wody trochę ziemi i wypucz brudną gąbkę lub ściereczkę. Co się wtedy stanie ? Odpowiedz ustnie na  pytania Kto chciałby w takiej wodzie się kąpać? Po czym można poznać zanieczyszczoną wodę? Dlaczego należy dbać o czystość wody?

zad 2. Napisz w zeszycie wnioski z doświadczenia np. Czysta woda jest przezroczysta. itp. 

 edukacja polonistyczna

 Temat: Wprowadzenie literki Ź, Ź 

Zad. 1 Napisz w zeszycie literkę ź, Ź, oraz przepisz wyrazy: źródło, woźny, źrebak, późno, koźlątko, groźny, wyrażny. Naucz się czytać tekst z podręcznika cz. 4 str. 6

zad 2.Napisz 3 zdania z dowolnymi wyrazami 

zad. 3 Zrób w ćwiczeniach stronę 6 i 7,  

edukacja matematyczna

Temat: Dodawanie w zakresie 20

zad. 1 Zrób w ćwiczeniach z matematyki zadanie 1,2, 3 str. 42 Dla chętnych lubiących matematykę zadanie 5, 6 str. 40 i zad. 1 str. 41

29.04.2020 środa  ( dzisiaj poznasz znaczenie wody, poznasz literkę zi, Zi, wykonasz obliczenia , utrwalisz pisownię literki ź)

Temat: Wszyscy potrzebują wody  

edukacja polonistyczna

zad.1  Napisz w zeszycie literkę zi, Zi oraz przepisz wyrazy: zielony, zioła, ziółka, koziołek, poziomki, ziemia, zieleni się, ziarno

zad.2  Przeczytaj tekst o Dyzio w podręczniku str. 7 i odpowiedz na pytania: Co zasadził Dyzio w ogródku? Jaką wodą podlewa rośliny? Naucz się czytać tekstu 

zad. 3 W celu utrwalenia literek  zrób ćwiczenia w kaligrafii literkę ż,Ź oraz Zi

zad. 4. Przeczytaj głośno nazwy ziół, roślin  i warzyw : pietruszka, sałata, mięta, maliny. Ułoż z nimi zdania

zad. 5 Zró ćwiczenia str. 8-9

edukacja matematyczna

zad. 1 W ramach powtórzenia cyfr i obliczenia do 20. Zrób ćwiczenia w matematyce z cyferką 18 ćw. 2, 3 str. 32 i zad. 5 str. 34. Dla chętnych uczniów: ćw. 1, 2 str. 33

29 kwietnia - plastyka Pocałunekwetajcie najmilsi

Co roku maj rozpoczynają 3 świąteczne dni. To bardzo ważne święta dla polaków. Czy wiesz jakie to święta?

1 maja to Święto Pracy i  rocznica wstapienia Polski do Unii Europejskiej

2 maja to Dzień Flagi

3 maja to rocznica podpisania Konstytucji 3 maja

My Polacy jesteśmy dumni z naszych narodowych świąt. Nosimy wówczas kotykiony w narodowych barwach. I to własnie zadanie na dziś aby wykonać taki kotylion. Na maila wysłałam wam instrukcję jak go zrobić, możesz też zobaczyć w internecie i zrobić według własnego pomysłu. Dziś lub jutro przyślij zdjęcie swojej pracy na umówionego maila lub telefonicznie.

30.04.2020 czwartek

( poznasz sposoby oszczędzaniawody, utrwalisz pisownię wyrazów z ź , zi, będziesz wiedział gdzie jest wodasłodka i słona na Ziemi)

Edukacja przyrodnicza 

Temat: Oszczędzamywodę 

Zad. 1 Przepisz 3 przykłady w zeszyciejak należy oszczędzać wodę np. 1. Zakręcaj wodę przy myciu zębów 2. Bierzprysznic zamiast kąpieli w wannie 3. Wykorzystaj wodę opadową do podlewaniaogródków

Zad. 2. Ile wody jest na Ziemi ?Większość wody na Ziemi to morza i oceany, które są potrzebne  do życia roślinom i zwierzęta morskim. Woda wmorzach i oceanach jest słona. A gdzie jest słodka woda? Wypisz 3 przykładyzaczynając zdanie: Słodka woda jest w .................

Edukacja polonistyczna 

Temat: Analiza słuchowo-wzrokowa wyrazów z ź i zi, ćwiczeniaposzerzające słownictwo związane z wodą 

Zad. 1 Zabawa słowami odpowiedz na pytanie: Jakie przedmioty sązwiązane z wodą? i co kojarzy się z wodą? Wypisz  wyrazy w zeszycie np.konewka, morze, ....., pływanie

Zad. 2 Jaka jest woda? Przepisz przymiotniki :lodowata, gorąca, wrząca, mokra 

Zad. 3. Podziel wyrazy na głoski i sylaby: Ziemia, zima, źrebak,źrenica

Zad. 4. Zrób ćwiczenia 1,2 str. 10, 3,4 str.11

Edukacja matematyczna

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

Zad. 1 Zrób w kaligrafii str 26 ale bez zadania z okienkami. Przyzadaniach skorzystaj z liczydła lub patyczków

Zad. 2 Z podręcznika z matematyki, zrób ćw. 2 str. 29 oraz 1, 3str 30. Rozwiązania zapisz w zeszycie

30.04.2020 lekcja muzyki

Dzisiejsz lekcja również związana jest z majowymi świętami. Jest taka pieśń którą powinien znać każdy Polak- to nasz Hymn Narodowy. Ta pieśń nosi tytuł  "Mazurek Dąbrowskiego". Ma 4 zwrotki przeplatane refrenami. Waszym zadaniem jest nauczenie sie na pamięć 1 zwrotki i refrenu hymnu "Mazurek Dąbrowskiego". Oprócz hymnu naszymi symbolami narodowymi jest jeszcze flaga biało- czerwona i godło - biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle.

Wykonaj flagę polskę - choragiewkę, poproś rodziców by zrobili Ci zdjęcie jak ją trzymasz w dłoni. Zdjęcie przyslij na umówionego maila.  

 04.05.2020 poniedziałek (nauczysz się mierzyć miarką centymetrową-obliczanie w zakresie 20, wskażesz zmiany zachodzące w przyrodzie, poćwiczysz pisownię zdań, poznasz wiosenne kwiaty)

 edukacja przyrodnicza i informaty

Temat: Wiosna w pełni

 Jest coraz cieplej.Słońce coraz mocniej i dużej grzeje. Kwiaty rosną coraz wyżej. Rozchylają swoje kolorowe płatki i kierują główki do słońca. 

zad. 1. Ilustrowanie ruchem wzrostu roślin i rozkwitania kwiatów. Przeczytaj głośno tekst powyżej i zilustruj wzrost roślin i rozkwitanie kwiatów. Zacznij od kucasz z rękoma na założonymi na głowie. Następnie rodzic czyta powyższy tekst ,a Ty to wykonujesz

zad. 2 Przepisz powyższy tekst do zeszytu oraz nazwy ptaków: jaskółka, bocian, sikorki, kopciuszki (ptaszki z rudym ogonkiem zwiastujące wiosnę)

zad. 3 Wiosenny spacer -powiedz, jakie zmiany widać w przyrodzie: np. pąki na drzewach

edukacja polonistyczna

Temat: wiersz "Wiosenna łąka". Cwiczenia w pisaniu

zad. 1 Przeczytaj wiersz "Wiosenna łąka" B. Stępień w podręczniku  i odpowiedz ustnie na pytanie 1 i 2 w podręczniku

zad. 2 Wypisz z wiersza czasowniki określające czynności np. kąpią się, biegają.... i ułoż zdania z tymi wyrazami. Zdania zapisz w zeszycie

zad. 3  Zrób ćwiczenia w podręczniku str. 15 Wiosenne kwiaty  oraz ćwiczenia 1 str. 12 oraz 2,3 str.13

zad. 4. Poćwicz pisownię zdań. W kaligrafii wykonaj str. 55

edukacja matematyczna

Temat: Mierzenie odcinków -obliczenia w zakresie 20

Pamiętaj mierzymy przy pomocy linijki 

zad. 1 Narysuj odcinki w zeszycie 5cm, 10cm, 15cm, 20 cm

zad. 2 zróć ćwiczenia w matematyce str. 43 i 44

zad. 3. W celu poćwiczenia liczenia do 20 wykonaj obliczeniaw kaligrafii str. 28  tylko dodoawanie 

 05.05.2020 wtorek - dzisiaj  nauczysz się pisać spółgłoskę miekką ń , wykonasz obliczenia do 20, poćwiczysz mierzenie odcinków, poznasz emocje 

edukacja polonistyczna

Temat: Jedziemy na majówkę

zad. 1 Porozmawiaj z rodzicami co ukryło się wyrazie majówka i odpowiedz na pytania Co to jest majówka?, Dlaczego ludzie tak chętnie jadą na majówkę?, Dokąd jadą ? Co zabierają ze sobą?

zad. 2 Naucz się czytać tekstu z podręcznika str.  10

zad. 3 Napisz w zeszycie literkę ń i przepisz wyrazy: koń, słoń, dłoń, kaczeńce, Oleńka, słońce,  

zad. 4 Zrób w ćwiczeniach str. 14 i 15 

edukacja matematyczna

Temat: Obliczanie w zakresie 20, mierzenie odcinków

zad.1 W celu utrwalenia i powtórzenia sobie jak

mierzyć odcinki, zrób zadania w podręczniku str. 34. W zeszycie wykonaj zadania. Zapisz numer zadania i stronę  , nie przepisuj zadań

zad. 2 W kaligrafii matematycznej , zrób str 27 ale tylko dodawanie. Możesz korzystać z liczydła lub patyczków

edukacja społeczna

Temat: Nasze emocje

zad. 1 Narysuj na kartce minki wyrażające różne emocje: np. złość, smutek, radość, szczęście, zakłopotanie. Ładnie je pokoloruj, zrób zdjęcie i prześlij

zad. 2 Jakbyś zareagował a) gdy ktoś cię uderzy,  b) gdy dostaniesz ładny prezent  c) gdy dostaniesz złą ocenę   

06.05.2020 środa ( dzisiaj utrwalisz pisownię literki ń, nauczysz się i poznasz spółgłoskę miekką ni, poznasz zwierzęta mieszkające na łące, praca rolnika na łące)

edukacja przyrodnicza  

Temat: Majowa łąka, praca rolnika 

Na łące mieszka wiele zwierząt i rosnną liczne kwiatki i zioła. Możesz tam spotkać zające, motyle, pasikonika zielonego, pszczołę, czaplę  Na łące rośnie: konieczyna,jaskier, krwawnik pospolity, stokrotka.

 zad.1 Przeczytaj podany tekst powyżej i napisz w zeszycie jakie zwierzęta i jakie rośliny można spotkać na łące

zad. 2 Oglądnij ilustracje w podręczniku str. 12, 13 i odpowiedz na pytanie  ustnie: Jakie rośliny i zwierzęta można spotkać na łące i czy one są też na trawniku przed szkołą? Przeczytaj głosno te nazwy roślin i zwierząt z podręcznika

zad 3. Które rośliny łąkowe mają według ciebie najpiękniejsze kwiaty? Narysuj i opisz jedną z roślin w dwóch zdaniach

zad. 4. Dlaczego rolnicy mają łąki? Jakie zwierzęta wypasają na łąkach? Co jest przysmakiem tych zwierząt? Co jedzą one zimą ?Na pytania odpowiedz ustnie całym zdaniem.

zad. 5 Aby poznać pracę rolnika, zrób w ćwiczeniach str. 18

edukacja polonistyczna

Temat: Ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowej ze spółgłoską miękką ń. Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej ni 

 zad. 1 Przeczytaj tekst w podręczniku str. 11 a następnie odszukaj w tekście i odczytaj wyrazy, w których występuje literka ń i ni

zad. 2. Napisz w zeszycie głoskę miekką ni, Ni, oraz przepisz wyrazy do zeszytu: niebo, konie, koniec, Ewunia, śniadanie, Ania, niebieski

zad. 3 Ułoż 2 zdania z dowolnymi wyrazami.

zad. 4  W celu utrwalenia pisowni literki ń -zrób w kaligrafii str. 51 

zad. 5 W zrób strone 16 w ćwiczeniach i zadanie 3 str. 17 

6.05   Zajęcia plastyczne 

"Majowa łąka" to temat pracy na dziś. 

Kolor zielony w otaczającym nas świecie ma wiele odcieni, a nie tylko jeden lub dwa jak w farbkach. Aby otrzymać zielone barwy musisz mieszć  kolor żólty i niebieski. Zrób kilka próbek zielonej farbki na palecie lub tekturce - raz dodawaj więcej żółtego a innym razem więcej niebieskiego.  

Zrobionymi zielonymi barwami namaluj na pół karktki trawę, krzaczki, roślinki. Pamiętaj aby  były różno-zielone. Domaluj kwiatki i zwierzątka które można spotkać na łące. Pracę przyslij do oceny, jastem bardzo ciekawa jak wam wyjdzie.

 

7.05. 2020r.- zajecia muzyczne 

Jeśli jeszcze zastanawiasz sie co powinno znaleść sie na twojej łące to zajrzyj do muzycznej księżki na 75 stronę. Jest tam piosenka "Łąka -królestwo owadów" naucz się tego tekstu. Domaluj lub dorysuj wymienione w tekście owady do swojej pracy o majowej łące, albo narysuj całkiem nowa łąkę. Postaraj się pokazać wszystkie wymienione w tekście owady.

Na 76 stronie w części muzyka i zdrowie są obrazki i nazwy pięciu owadów. Podpisy owadów połącz z obrazkami i głośno wypowiedz te nazwy. Zdjęcie łąki z owadami i odrobionego zadania przyślij do oceny do końca tygodnia. 

Aby pośpiewać tą piosenkę poproś rodziców o wyszukanie jej na płycie do muzyki lub na youtube, ćwicz śpiewanie.  

 07.05.2020 czwartek (, obliczanie pieniężne  rozwiązywanie zadań tekstowych, poznasz funkcje jakie spełnia królowa pszczól i robotnice, ćwiczenia w pisaniu )

Temat: Życie w ulu 

edukacja przyrodnicza

Pszczoły żyją w ulach w dużych grupach. Na czele każego ulu stoi królowa. Jej zadaniem jest znoszenie jajeczek. Większość pszczół to robotnice. Najmłodsze opiekują się pszczelimi dziecmi. Starsze przynoszą pokarm do ulu. Ule są najczęściej drewniane. Tam pszczoły gromadzą miód

zad.1 Jeśli się  jeszcze zastanawiasz się co powinnieneś wiedzieć o pszczołach, przeczytaj tekst w podręczniku str. 17 i odpowiedz na pytania całym zdaniem : Czym zajmuje się królowa, a czym robotnice?, W jaki sposób porozumiewają się pszczoły? 

zad. 2  Przepisz zdania: Pasieka to nazwa miejsca, gdzie stoją ule. Osoba, która zajmuje się pszczołami to pszczelarz.

edukacja polonistyczna 

zad. 1 Naucz się ładnie czytać tekst "W szkole dla pszczółek" i zrób ćwiczenia str 19

zad. 2 W celu utrwalenia pisowni literki ni - zrób w kaligrafii str. 51

zad. 3  Zrób obrazek pszczólki i pod obrazkiem opisz jej wygląd. 

 edukacja matematyczna: Odejmowanie w zakresie 20, rozwiązywanie zadań 

zad. 1  W podręczniku ze strony 35 rozwiąż zadania z treścią 

zad. 2  W kaligrafii matematycznej zrób odejmowanie w zakresie 20 str. 27, 28 

 08.05.2020 czwartek (dzisiaj poznasz wiosenne zachowania ptaków związane z zakładaniem gniazd, poznasz nazwy ptaków wysiadywaniem jaj i opieką nad pisklętami, zważysz przedmioty i określisz ich wagę , poćwiczysz pisanie i czytanie ze zrozumieniem)

 edukacja przyrodnicza 

Temat: Ptasie rodziny  

 Ptaki to zwierzęta, które budują gniazda i  wysiadują jaja. Niektóre ptaki opiekują się pisklętami np. uczą je latać lub wylatują z gniazd by znaleźć pokarm dla swoich pisklaków. 

zad. 1 Zastanawiasz się o jakie ptaki chodzi i czy znasz ich nazwy ? Które ptaki lubisz najbardziej obserwować? 

Posłuchaj ze zrozumieniem  informacje o zachowaniu ptaków które przeczyta Ci rodzic w podręczniku str 20, oglądnij ilustracje  a następnie przepisz nazwy ptaków z podręcznika do zeszytu

zad. 2 W internecie wyszukaj, które ptaki wracają po zimie do naszego kraju, zapisz 2 przykłady 

zad. 3 W ćwiczeniach, zrób str. 21,22 , przeczytaj zdania  powyżej i przepisz jedno zdanie o wiosennych zachowaniach ptaków

edukacja matematyczna

Temat: Waga i ważnenie, kilogram jako jednostka masy

 a) Otwórz podręcznik str. 36  i przyjrzyj się pierwszej ilustracji: Która dziewczynka na drewnianej huśtawce waży więcej i po czym to można poznać? Co dzieje się z osobą cieższą na huśtawce, a co z lżejszą?

 b) Porównywanie i ocenianie ciężaru wybranych przedmiotów (cięższe, lżejsze) Przyjrzyj się ilustracji z zabawkami na wieszaku i odpowiedz na pytania pod ilustracją str. 36 a następnie przygotuj 2 wieszaki i zorganizuj podobną zabawę z ważeniem

 c) Wprowadzenie pojęcia kilogram. Przepisz do zeszytu Kilogram to miara wagi. 1 kilogram zapisujemy w skrócie 1kg

d) Na następniej stronie w podręczniku str. 37  zobaszysz rodzaje wag? To waga szalkowa. Na wadze stoją odważniki  Co można ważyć w 1 kg na tej wadze? Podaj 2 przykłady i zrób ćwiczenia str. 45

edukacja polonistyczna

a)Przeczytaj lub posłuchaj  opowiadania " Kto puka" w podręczniku  str 18 i 19 a następnie odpowiedz ustnie na pytania do testu 

b) Zrób ćwiczenia str. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2020
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
581166
Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Trumiejach
Copyright © 2010