Kochając marzy się o przyszłości - Stefan Żeromski
 

04.05.2020r.

Witam w kolejnym tygodniu nauczania zdalnegoPocałunek

Dziś:

- wypowiesz się na temat pracy na polu i ogrodzie;

- omówisz czynności związane z pracą rolnika;

- wykonasz ćwiczenia ortograficzne, stosując poznane zasady;

- rozwiążesz zadania matematyczne;

ZaczynamyUśmiech

edukacja polonistyczna i przyrodnicza

Otwórz podręcznik s. 72. Korzystając z informacji w podręczniku, powiedz co to jest: oranie, bromowanie, sianie, sadzenie, nawożenie.

Obejrzyj film https://ogrodnacodzien.pl/wysiewanie/

Otwórz ćwiczenia s. 79, wykonaj ćwiczenie 1, 2 i 3. Ćwiczenie 3 zapisz w zeszycie pod tematem lekcji.

      Lekcja 04.05.2020r.

Temat: Wiosna w polu i ogrodzie.

Wykonaj zadanie 1 i 2 s. 73 w podręczniku.

edukacja matematyczna

Otwórz ćwiczenia s. 38, wykonaj zadanie 1, 2 i 3.

Zadanie 3 Przypominam! Na pierwszym miejscu jest cyfra dziesiątek, na drugim - cyfra jednośc, np. liczba 39

3 - to cyfra dziesiątek

9 - to cyfra jedności

Zadanie 4 s. 38 w ćwiczeniach dla chętnych.

Do usłyszienia jutroPerskie oko

05.05.2020r.

Dzień dobry.

Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszych zadań, chciałabym powrócić do wczorajszego zadania dodatkowego.

Matematyka - ćwiczenie 4 s. 38

Tata Filipa pojechał zatankować samochód. Po powrocie powiedział, że litr benzyny kosztuje 5zł60gr i jest o 20gr tańszy niż wczoraj. Jaka była cena benzyny wczoraj?

Co wiemy z zadania: 

Dziś benzyna kosztuje 5zł60gr i jest tańsza niż wczoraj.

Wczoraj benzyna była droższa niż dziś o 20gr.

Pytanie:

Jaka była cena benzyny wczoraj?

Działanie:

5zł60gr+0zł20gr=5zł80gr

Odp. Cena benzyny wczoraj wynosiła 5zł80gr.

Przechodzimy do tematu dzisiejszych zajęć. Zadań jest dużo. Opowiadanie możecie napisać jutro i przesłać do sprawdzenia. Tylko pamiętajcie, żeby nie zostawiać wszystkich zadań na ostatnią chwilę, ponieważ jutro też będziecie mieli zadane, ale trochę mniej.

Dziś:

- przeczytasz lub wysłuchasz wiersz;

- utworzysz zdrobnienia podanych wyrazów, wyjaśnisz porównania;

- wykonasz ćwiczenia ortograficzne;

- przypomnisz sobie zwierzęta żyjące w gospodarstwie;

- rozwiążesz zadania wymagające umiejętności praktycznych.

ZaczynamyUśmiech

edukacja polonistyczna i przyrodnicza

Otwórz podręcznik s. 74-75 i przeczytaj wiersz W. Chotomskiej pt. "Dlaczego cielę ogonem miele?" lub wysłuchaj https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=TGWDa4yP3Jk&feature=emb_logo

Wyjaśnij ustnie: Jakie zwierzęta rozmawiały o zachowaniu cielęcia? Jak wyjaśniały to zachowanie? Odpowiedz na pytanie zawarte w tytule wiersza.

W podręczniku s. 74 odszukaj w wierszu i zapisz w zeszycie wyrazy rymujące się z wyrazem cielę. Dowiedz się, co oznaczają te wyrazy. Jeden z nich, oznaczony gwiazdką, jest wyjaśniony pod wierszem.

Zapisz w zeszycie:

         Lekcja 05.05.2020r.

Temat: Co słychać wiosną u zwierząt?

Wyrazy rymujące się: cielę - miele, ........

Teraz otwórz ćwiczenia s. 80, wykonaj ćw. 1, 2, 3.

Obejrzyj film https://youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U&feature=emb_logo a następnie wykonaj zadanie https://view.genial.ly/5eadcb49eacf4c0d6716e71f/game-gra-zwierzeta-wiejskie

Czy pamiętasz z czego składa się opowiadanie?

Tak, masz rację! Składa się ze:  

  • wstępu;
  • rozwinięcia;
  • zakończenia.

Otwórz podręcznik s. 76 i opowiedz historyjkę przedstawioną na obrazkach. Następnie korzystając z informacji na s. 76-77 napisz opowiadanie w zeszycie.

edukacja matematyczna 

Podstawową jednostką masy, którą już znasz jest kilogram. Mniejszą jednostką masy od kilograma jest dekagram.

W zeszycie zapisz:

    Lekcja 05.05.2020r.

Temat: Jednostki wagi.

1 kilogram=100 dekagram

           1kg=100dag

pół kilograma=50 dekagram 

Odważniki dekogramowe: 1dag, 2dag, 5dag, 10dag, 20dag, 50dag.

Otwórz podręcznik s. 26, wykonaj zadanie 2.

Otwórz ćwiczenia s. 39, wykonaj zadania 1, 2, 3.

To już wszystko na dziś. Pracy jest bardzo dużo. Do usłyszenia jutroPocałunek 

06.05.2020r.

Dzień dobry.

Dziś:

- przeczytasz ze zrozumieniem tekst informacyjny;

- omówisz cykl rozwojowy wybranych zwierząt;

- wykonasz ćwiczenia utrwalające o wiośnie;

- rozwiążesz zadania matematyczne;

ZaczynamyUśmiech

edukacja polonistyczna i przyrodnicza

Pamiętasz, jakie mamy gatunki zwierząt. Otwórz zeszyt i zapisz:

   Lekcja 06.05.2020r.

Temat: Zwierzęce rodziny.

Gatunki zwierząt:

  • ssaki, np. pies, kot, koń;
  • ptaki, np. wrona, jaskółka, bocian;
  • płazy, np. żaba, ropucha;
  • owady, np. motyl, mucha, biedronka;
  • ryby, np. okoń, karp, węgorz;
  • gady, np. krokodyl, żółw, wąż;

Otwórz podręcznik s. 78-79. Obejrzyj ilustracje i przeczytaj informacje. Dowiesz się jak przychodzą na świat niektóre gatunki zwierząt.

Otwórz ćwiczenia s. 81, wykonaj ćwiczenie 4 i 5. Następnie przejdż na s. 82-83, wykonaj Sprawdzam siebie.

edukacja plastyczna

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=kWPbwQEuVJQ&t=610s Wybierz sobie jedno zwierzątko i go narysuj. Nie musi to być zwierzę pokazane na filmie, możesz narysować swoje.

edukacja matematyczna

Otwórz podręcznik s. 27, rozwiąż zadania 3, 4, 5.

To już wszystko na dziś. Do jutra!

07.05.2020r.

Zaczynamy kolejną część podręcznika i ćwiczeń z edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej.

Dziś:

- przeczytasz ze zrozumieniem wskazane teksty;

- wykonasz ćwiczenia dotyczące wpływu człowieka na przyrodę;

- wskażesz zagrożenia dla przyrody i sposoby jej ochrony;

- wyjaśnisz co to są pomniki przyrody i parki narodowe.

ZaczynamyUśmiech

edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna

Otwórz podręcznik s. 4-5, przeczytaj opowiadanie pt. ''Tu mówi lisek" lub wysłuchaj go drive.google.com/file/d/1p6Xc57HOTZ1BWZ2OzFJqpP2RkCMzVvtO/view Spróbuj odpowiedzieć ustnie na pytania: Co się wydarzyło w lesie? Jakie zagrożenie dla leśnych zwierząt stanowili mieszkańcy? Wymień nazwy zwierząt leśnych, które pojawiły się w opowiadaniu. Jak rozumiesz ostatnie zdanie? Na co lisek chciał zwrócić uwagę?

Zapisz w zeszycie:

         Lekcja 07.05.2020r.

Temat: Apel zwierząt do mieszkańców osiedla.

Ziemia to nasz dom, więc troszczymy się o niego!

Dbajmy o środowisko, dla dobra wspólnego!

Las to nie śmieci kosz, więc je ze sobą noś!

A potem segreguj dokładnie, to włos Ci z głowy nie spadnie.

 

Otwórz ćwiczenia s. 4, wykonaj ćw. 1 i 2.

Otwórz podręcznik s. 6-7. Przyjrzyj się ilustracjom i przeczytaj informacje. Wykonaj ćw. 3 i 4 s. 5 oraz ćw. 5 s. 6 w ćwiczeniach.

Przeczytaj i spróbuj samodzielnie, ustnie odpowiedzieć na pytaniaPerskie oko

Czym jest pomnik przyrody? Czy to posąg?

Otóż nie, to ożywione i nieożywione osobliwości świata przyrodniczego. Mają szczególną wartość przyrodniczą, naukową, kulturową, historyczną czy krajobrazową. Ponadto mogą je wyróżnić indywidualne cechy, takie jak okazałe rozmiary czy nietypowe formy. Oznaczone są tabliczkami z napisem "Pomnik przyrody".

Co to jest park narodowy?

Park narodowy to obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, objęty ochroną prawną. Tereny objęte parkiem posiadają szczególną wartość naukową, przyrodniczą, krajobrazową lub kulturową.

Teraz wykonaj ćw. 6 s. 6.

Zadanie dla chętnych na szóstkę - wypisz w zeszycie parki narodowe oraz pięć przykładów pomników przyrody.

Na dziś to już tyle. Do jutra!

08.05.2020r.

Dziś:

- przeczytasz tekst informacyjny i wypowiesz się na jego temat;

- rozwiniesz zdania wyrazami z ramki;

- ułożysz pytania do tekstu;

- rozwiążesz zadania matematyczne;

ZaczynamyUśmiech

edukacja polonistyczna, przyrodnicza

Czym są żywioły?

Żywioły to najpotężniejsze siły natury. Stanowią one zagrożenie dla życia i zdrowia. Należą do nich: woda, ogień, ziemia, powietrze.

Otwórz podręcznik s. 8-9 i przeczytaj tekst. Odpowiedz ustnie na pytania: W jaki sposób ludzie wykorzystują żywioły? Podaj przykłady. Jakie niebezpieczeństwa są związane z żywiołami? Jak człowiek może zpobiegać klęskom żywiołowym?

Żywioły są wytworami natury, nad którymi w pewnych sytuacjach człowiek nie może zapanować i wtedy stanowią one poważne zagrożenia dla życia. Walka z nimi jest bardzo trudna i nie zawsze dla człowieka zwycięska.

W walce z siłami natury często pomaga nam strażak. Otwórz ćwiczenia s. 7 i 8, wykonaj ćw. 1 (bez gwiazdki), 2, 3, 4.

edukacja muzyczna

Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę pt. "Cztery żywioły" https://www.youtube.com/watch?v=nC2eTwD0MTA&fbclid=IwAR1XhL0Q-IsKApW_g4PncZFwAZD8rkkVtX3x0hOLL6ZdBshPdFIaGYTggMY Nagraj filmik jak śpiewasz i prześlij do oceny. 

edukacja matematyczna

Otwórz ćwiczenia s. 40, rozwiąż zadania.

To już koniec na dziś. Czekam na filmiki z piosenkami do poniedziałku. Zdjęć zrobionych zadań w ćwiczeniach nie przesyłamy. Do usłyszenia w poniedziałek na nowej platformie. Część z Was się już zalogowała, czekam na pozostałe osoby. Pozdrawiam i ściskam Was mocnoPocałunek

Październik 2020
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
559695
Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Trumiejach
Copyright © 2010