Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trumiejach
.::DANE PODSTAWOWE
.::FUNKCJONOWANIE
.::OGŁOSZENIA
.::NARZĘDZIA
DZIAŁ: FUNKCJONOWANIE
TEMAT: Prowadzone rejestry

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE, KSIĘGI

Rejestry

 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Szkoły
 • Rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek
 • Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
 • Rejestr nieobecności w pracy
 • Rejestr wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr wypadków uczniów
 • Rejestr wypadków w pracy
 • Rejestr podejrzeń o choroby zawodowe
 • Rejestr umów zawartych przez szkołę
 • Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych
 • Rejestr wydawanych legitymacji służbowych nauczyciela
 • Rejestr upoważnień
 • Rejestr zatrudnionych pracowników
 • Rejestr zatrudnionych nauczycieli
 • Rejestr wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego
 • Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
 • Rejestr wydawanych zaświadczeń

Ewidencje

 • Ewidencja i akta osobowe pracowników
 • Ewidencja wydanych kart rowerowych
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia

Księgi

 • Księgi arkuszy ocen
 • Księga ewidencji dzieci i młodzieży
 • Księga HACCP
 • Księgi inwentaryzacyjne
 • Książka kontroli zewnętrznych
 • Książka uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli
 • Księga absolwentów
 • Książka obiektu budowlanego
 • Księga protokołów Rady Pedagogicznej
 • Księga rachunków
 • Księga uchwał Rady Pedagogicznej
 • Księga uczniów
 • Księga zastępstw
 • Książka zarządzeń Dyrektora Szkoły

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trumiejach
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Manowski
Osoba, która wprowadziła dane:
Krzysztof Adamiak
Data wytworzenia informacji:
2013-02-18
Data udostępnienia informacji w BIP:
2013-02-18 19:36:06
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trumiejach