Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trumiejach
.::DANE PODSTAWOWE
.::FUNKCJONOWANIE
.::OGŁOSZENIA
.::NARZĘDZIA
DZIAŁ: DANE PODSTAWOWE
TEMAT: Dane podmiotu

DANE PODMIOTU

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu

Numer identyfikacyjny REGON 001195336 
Numer NIP 581-17-59-690
Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W TRUMIEJACH

Pozostałe (udostępnione) dane:

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 83 - SZKOŁY PUBLICZNE PODSTAWOWE
Kod i nazwa formy własności 113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 8520Z - SZKOŁY PODSTAWOWE
Data wpisu do rejestru/ewidencji lub data powstania podmiotu 1985-05-24
Data rozpoczęcia działalności 1999-09-01
Organ rejestrowy/ewidencyjny MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
Nazwa rejestru / ewidencji REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Numer nadany przez organ rejestrowy/ewidencyjny 105825

 Źródło: http://www.stat.gov.pl/regon/

 Adres siedziby:

Województwo POMORSKIE
Powiat KWIDZYŃSKI
Gmina GARDEJA
Miejscowość TRUMIEJE 12
Poczta 82-520 GARDEJA

 Dane kontaktowe:

telefon 55 275 1760
FAX 55 275 1760
emal 1 sptrumieje@wp.pl
email 2 poczta@trumieje.edu.pl
strona www www.trumieje.edu.pl
redakcja Krzysztof Adamiak

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trumiejach
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Manowski
Osoba, która wprowadziła dane:
Krzysztof Adamiak
Data wytworzenia informacji:
2013-02-18
Data udostępnienia informacji w BIP:
2013-02-18 19:14:18
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trumiejach